Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

SurveyXact - verktøy for innsamling av data - spørreskjema

SurveyXact er et spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for analyse og utforming av statistikk. Studenter og ansatte ved UiA har gratis tilgang. Pålogging via FEIDE herLes mer på uia.no/uba her.

SurveyXact kan blant annet brukes til:

 • Kundetilfredshetsundersøkelser
 • Image- og kjennskapsundersøkelser
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Arbeidsplassvurderinger (APV)
 • Bruker- og medlemsundersøkelser
 • Innbyggerundersøkelser
 • Undervisningsevalueringer
 • Kursevalueringer
 • Panelundersøkelser
 • Holdningsundersøkelser
 • Hjemmesideundersøkelser
 • Påmeldings- og registreringsoppgaver

Databehandleravtale

Det foreligger databehandleravtale mellom UiA og Rambøll Management/Surveyxact i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Om avtalen

Meldpelikt til NSD

Lurer du på om spørreundersøkelsen din har meldeplikt til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD)?
Surveyxact lagrer ikke IP-adresser fra respondenter. Så lenge du har a) aktivert anonym undersøkelse og b) ikke lagrer eller samler inn opplysninger som er personidentifiserende, er undersøkelsen ikke meldepliktig. 
Ansvarlig for undersøkelsen må selv avgjøre om undersøkelsen skal innmeldes.  Les mer om meldeplikt hos NSD

Spørreskjema /Selvrapportering - som metode - bøker i biblioteket

Søk på Questionnaire i SageMethods for flere titler - Se også SageMethod; Cross-sectional surveys

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

 • Further illustrative examples
  Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
  Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
  Table C Checklist for developing a questionnaire
  Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
  Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Statistisk analyse med EXCEL - videopplæring Lynda

e-læringsprogram via Lynda.com

Pålogging Lynda Velg  "Sign in with your organization portal", og fyll inn uia.no som organisasjon. Dette vil ta deg til våre FEIDE-pålogging sider. Her logger du inn med din vanlige UiA-bruker. Du vil få mulighet til å flette din eksisterende Lynda-bruker med din UiA-bruker. 

Statistics with Excel Part One".. fundamental concepts of descriptive and inferential statistics and shows you how to apply them using Microsoft Excel"

Topics include:
Understanding data types and variables
Calculating probability
Understanding mean, median, and mode
Calculating variability
Organizing and graphing distributions
Sampling distributions
Making estimations
Testing hypothesis: mean testing, z- and t-testing, and more
Analyzing variance
Performing repeated measure testing
Understanding correlation and regression

 

Statistics with Excel Part Twohow to use statistics concepts and tools to perform analysis in Microsoft Excel.
Topics include:
Using Excel's statistical functions and 3D charts
Visualizing sampling distributions
Performing comparisons with ANOVA
Performing two-way analysis with ANOVA
Analyzing linear regression
Performing multiple regression and nonlinear regression analysis
Forecasting
Making advanced correlations
Testing variable frequencies
Running simulations

EXCEL - statistisk analyse - Bøker i biblioteket

SPSS - verktøy for kvantitativ analyse

SPSS program for kvantitativ analyse

Logg på Appsanywhere for installasjon av programvaren  https://appsanywhere.uia.no/login

Brukerstøtte

 • Videopplæring LinkedIN learning  SPSS
  • Velg Logg på knappen øverst til høyre
  • Logg på med  brukernavn@uia.no
  • velg deretter "Sign in with your organization account" 
  • Logg på igjen med ditt brukernavn@uia.no og angi ditt passord som for andre UiA tjenester 
  • Er du allerede pålogget andre UiA tjenster kommer du direkte til LinkedIN learning etter steg 1
 • SPSS i SageResearchMethods
 • Which Stats Test. Knowing which statistical test to use to answer your question is tricky. Use this simple tool to help narrow down the options! Se SageResearchMetods

Bøker om SPSS i biblioteket

Søk i ORIA

Se  SageResearchMethods

 

Endnote

Hjelp til kildeføring i oppgaven din.

 • Hent kilder fra søk i databaser og lagre opplysningen om kilden i et EndNote bibliotek
 •  bruke kildeopplysningene i  WORD  - sette inn henvisninger til kilder i tekst- og få automatisk laget en litteraturliste på bakgrunn av disse

Se mer på våre EndNote fagside

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

se eventuelt flere mulige nedenfor

Les mer om kritisk vurdering​​​Kritisk vurdering - nettkurs Kunnskapsbasert praksis/Helsebiblioteket.