Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Film 5b. Søk med feltkoder og søkehistorikk

Ofte brukte feltkoder

 

TI Ord i tittelen

TI adolescen*

TI (adolescen* OR youth*)

AB Ord i sammendrag AB adolescen*
AB (adolescen* OR youth*)
SU

Ord fra databasens emneord

Se også MH søk på eksakt emneord CINAHL & MEDLINE basen

Settes en + etter emneordet vil du også søke på alle underemner

SU Norway

SU (Norway OR Denmark)

MH aged+

AF Ord fra forfatters institusjon

AF Norway

AF ( (Norway OR Denmark)

AU Ord fra forfatters navn

AU etternavn

AU "etternavn f*"

TX Ord "overalt" -også inkludert ord i teksten om fulltekst av artikkelen finnes i databasen.
Dekker således ord i alle overnevnte felt + alle andre felt

TX norway

TX (norway OR norwegian