Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Kontakt bibliotekets fagansvarlige for din kampus

Kampus Grimstad

 

Ane Lunde: Permisjon f.o.m. 13. mai 2021

Fagansvarlig Sykepleie-helsefag Grimstad, Psykososial helse, Vernepleie, Sexologi, Helse - og sosialinformatikk


Kampus Kristiansand

Ellen Sejersted

Ellen.Sejersted@uia.no

Fagansvarlig Sykepleie- og helse og idrettsfag (Kristiansand), Ernæring og folkehelse, Idrett og kroppsøving

Kontakt meg på en av følgende måter: 

-------

Book eventuelt tid med oss: Digital skranke

 alternativt booker du et digital skrankemøte med en av bibliotekarene / eller skrivementorer - se booking veiledning/eller skrivestua

  • For studenter og ansatte tilknyttet andre fagområder og studieprogram, se oversikt over fagansvarlig på bibliotekets fagsider
  • Er du student/ansatt på et annet universitet/høgskole/sykehus- kontakt ditt studiesteds/arbeidsplass bibliotek for bistand litteratursøk i forbindelse med oppgaveskriving/forskning. Du kan ellers oppsøke biblioteket fysisk og bruke samlingene på stedet. Registrerer du deg som låner kan du også bestille/låne dokumenter. Se bibliotekets nettsider