Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag: Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til oppgaveskriving og kildebruk. Kontaktinformasjon bibliotekets fagansvarlige

Testsøk, orienterende innledende søk (scoping søk)

Test-søk, eller innledende søk (også kalt for scoping search):

Før du foretar ditt endelige søk, hovedsøket som du velger ut artikler for, foretar du innledende søk. Via innledende søk

  • Skaffer du deg en oversikt over allerede eksisterende oversikter, 
  • Skaffer deg en oversikt over mengden treff på primærstudier (originalstudier) du kan forvente deg. Kanskje må du avgrense ditt forskningsspørsmål bedre
  • Finner noen artikler som presist kan svare på ditt forskningsspørsmål
  • Skaffer deg en oversikt over søkeord som kan brukes i din endelige søkestrategi. Søkeord er ord som forfatter bruker (tekstord, se ord i tittel og sammendrag), og ord som databasen bruker (emneord, Subject Headings). Se også steg 3 finne søkeord

Fra de innledende søkene, merk deg relevante treff, og fra disse merk deg ord i teksten og emneord som du kan bruke i ditt endelige søk (hovedsøket) - som er det søket du velger ut treff til din oppsummering.

Sjekk også nærmere referanselister i allerede kjent litteratur,  for mulige flere relevante artikler  - og sjekk i disse om mulig flere ord du kan bruke i din søkestrategi

Resultater fra dine foreløpige, innledende test-søk hjelper deg med de videre stegene i en systematisk søkeprosess. 

  • Noter ord du kan bruke i ditt endelige søk. Se også steg 3 finne søkeord
  • Noter referanseopplysninger på relevante artikler funnet via de innledende søkene: Disse bør finnes blant treffene i ditt endelige søk (om tidsskriftet er registrert i basene du søker i)

Om mulig finner du også ut at du endre fokus på ditt spørsmål, eller avgrense bedre, da dine foreløpige søk gir for mange treff til at det er håndterlig for din oppsummering

Sitater: 

  • "I utviklingen av søkestrategier bruker man erfaringen fra innledende søk til å utvikle og forbedre strategiene" Folkehelseinstituttet, Søke etter litteratur
  • "I starten av et prosjekt søker vi etter eventuelle systematiske oversikter på området (scopingsøk). Det kan også være aktuelt å gjøre testsøk for å bedømme sannsynlig volum av primærstudier". Folkehelseinstitutet, Formulere spørsmål og skrive prosjektplan
  • "When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014). Systematic Reviews: Constructing a Search Strategy and Searching for Evidence. AJN The American Journal of Nursing, 114(5). https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6 
  • Se også nettsiden fra Karolinska instituts bibliotek, Systematisk litteraturöversikt som examensarbete. Gå til nettsiden

og

from Peters, 2020. Scoping reviews, section 11.2.5 Search strategy. JBI Manuel for evidence synthesis: 

"As recommended in all JBI types of reviews, a three-step search strategy is to be utilized. Each step must be clearly stated in this section of the protocol. The first step is an initial limited search of at least two appropriate online databases relevant to the topic. The databases MEDLINE (PubMed or Ovid) and CINAHL would be appropriate for a scoping review on quality of life assessment tools. This initial search is then followed by an analysis of the text words contained in the title and abstract of retrieved papers, and of the index terms used to describe the articles. A second search using all identified keywords and index terms should then be undertaken across all included databases. Thirdly, the reference list of identified reports and articles should be searched for additional sources. This third stage may examine the reference lists of all identified sources or examine solely the reference lists of the sources that have been selected from full-text and/or included in the review. In any case, it should be clearly stated which group of sources will be examined"  Gå til manualen

Flere databaser og nettsteder er aktuelle å søke i i de innledende søkene

Ulike typer søkestrategier

Filmen under gjennomgår følgende ulike søkestrategier,  avhengig av ditt formål med søket 

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library