Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Guide for nye studenter

Tilkobling utenfor universitetsområdet

Tilgang til databaser, artikler og bøker i fulltekst

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  eduVPN. Se informasjon om hvordan du logger på

Ofte brukte databaser

Merk at databasen MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed.  Merk at du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost

Flere - Databaser A-Z

Oppsalgsverk og håndbøker. Gode startsteder for søk!

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Systematiske oversikter/Systematic reviews

En forskningsoppsummering vil si å sammenfatte de relevante forskningsresultatene som foreligger på et gitt tidspunkt. "Systematisk oppsummering av forskning kjennetegnes ved en systematisk ogeksplisitt framgangsmåte i å formulere spørsmål, søke etter litteratur, vurdere,sammenstille og presentere den forskningsbaserte kunnskapen"  Slik oppsummer vi forskning

Databaser/nettsteder med vekt på systematiske oversikter:

En rask måte er å søke via Epistemonikos databasen, som samler oversikter fra flere andre databaser. Se ellers A-Å liste nedenfor

Merk

De fleste systematiske litteraturoversiktene blir publisert som artikler tidsskrifter - og er derfor søkbare via databaser som MEDLINE, CINAHL, Scopus etc. Avgrens søket ditt til oversikter.

Metasøkeverktøy

Metasøkeverktøy - som søker samtidig innhold fra flere kilder og sorterer trefflisten din etter  Kildepyramiden (S-pyramiden). Les mer om kildevalg på nettsiden for kunnskapsbasert praksis - Helsebiblioteket.no

Studentoppgaver - masteroppgaver og avhandlinger

Masteroppgaver - avhandlinger  UiA

Bla i AURAs delarkiv for å se oversikt over UiA leverte master/avhandlinger

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

se eventuelt flere mulige nedenfor

Les mer om kritisk vurdering​​​Kritisk vurdering - nettkurs Kunnskapsbasert praksis/Helsebiblioteket.

Appraising a Quantitative Study

A demonstration of using a CASP Checklist on Randomised Controlled Trials, ScHARR University of Sheffield MPH by Distance Learning /Andrew Booth

Test Robot reveiwer - automatisk sjekk av RCT https://robotreviewer.vortext.systems/

Appraisal of a Qualitative Study