Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Helse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside for helsefag

se også Helsebiblioteket.no

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder" 

Merk at UiA er "medlem" av Helsebiblioteket, så de samme elektroniske kildene (tidsskrifter, artikler og databaser) vil være tilgjengelige også via UiA sine sider. UiA har flere tilganger til tidsskrifter og databaser, så dersom du er student på UiA: Logg på eduVPN før du søker i Helsebiblioteket, da vil du få tilgang til alt på Helsebiblioteket, i tillegg også alt som finnes tilgjenglig av elektroniske ressurser via UiA

Omsorgsbiblioteket

“Omsorgsbiblioteket er et nettbasert bibliotek hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert slik at kunnskapen blir tilgjengelig for dem som trenger den” Les mer

Gå til Omsorgsbiblioteket