Skip to main content

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

NVivo- Verktøy for kvalitativ metode

Nvivo er et program som bistår med å håndterere mange av de manuelle oppgavene som er knyttet til kvalitativ analyse. Programvaren installeres for UIA brukere via AppsAnywhere

  • Logg på https://appsanywhere.uia.no/login
  • Finn programmet
  • Lisenskoden finner du ved å velge "More information"
  • Klikk Launch for å installere
  • Start opp - registrerer deg med lisenskoden

Brukerstøtte NVivo

Support

Nvivo and Literature Review