Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

NVivo- Verktøy for kvalitativ metode

Nvivo er et program som bistår med å håndterere mange av de manuelle oppgavene som er knyttet til kvalitativ analyse. Programvaren installeres for UIA brukere via AppsAnywhere

Logg på https://appsanywhere.uia.no/login

Finn programmet, velg ønsket versjon

Nvivo 14 er nå tilgjenglig for UiA. (14.12.2023) Med denne versjonen kan du jobbe i team. Se mer informasjon om Team samarbeid fra Alfasoft

Andre versjoner:

Nvivo (2020). "NVivo was released in March 2020 and it supersedes NVivo 12. The latest version of NVivo doesn’t have a version number assigned to it, it’s simply called ‘NVivo’"  . https://support.qsrinternational.com/s/article/What-is-the-latest-version-of-NVivo. Note:  "Projects from the latest version of NVivo cannot be opened in older versions of NVivo such as NVivo 12 or NVivo 11. That means if you have done work in new NVivo - Windows or NVivo - Mac project, you will not be able to open it in an older copy/version of NVivo that you might own" https://support.qsrinternational.com/s/article/When-opening-a-project-I-receive-an-error-message-that-the-project-was-created-in-a-newer-version-of-NVivo

Klikk Download for å installere

Start opp - registrerer deg med lisenskoden som er oppgitt for programmet via UiA Appsanyhwere

For bistand knyttet til installering kan UiA hjelp kontaktes. For bistand knyttet til bruk av programmet, se brukerstøtte under. Bruk dokumentasjonen og veiledning som finnes, support kan eventuelt kontaktes

Se også informasjon om Nettskjema

Nettskjema er et verktøy for datainnsamling på nett for både ansatte og studenter. Løsningen er fleksibel og kan brukes både for spørreundersøkelse og større datainnsamlinger. Nettskjema er en sikker løsning som leveres av Universitetet i Oslo. Det finnes også mobilapp løsninger for opptak av lyd og bilde (Nettskjema- diktafon og Nettskjema Bilde). Gå til Nettskjema for mer informasjon

Support

Nvivo Customer support center: 

Alfasoft Norge:  Du må oppgi lisens nummer for NVIVO produktet, Det finner du ved å logge på UIA Appsanywhere, velg Nvivo og versjonen

Brukerveiledninger

 

 

Litteratur / håndbøker nedenfor. Søk i ORIA

 

Qualitative Analysis: Coding and Categorizing Data by Philip Adu

Se også

Flere tips

Kvalitativ metode. Kvaliativ dataanalyse