Skip to main content

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

SurveyXact - verktøy for innsamling av data - spørreskjema

SurveyXact er et spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for analyse og utforming av statistikk. Studenter og ansatte ved UiA har gratis tilgang. Pålogging via FEIDE herLes mer på uia.no/uba her.

SurveyXact kan blant annet brukes til:

 • Kundetilfredshetsundersøkelser
 • Image- og kjennskapsundersøkelser
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Arbeidsplassvurderinger (APV)
 • Bruker- og medlemsundersøkelser
 • Innbyggerundersøkelser
 • Undervisningsevalueringer
 • Kursevalueringer
 • Panelundersøkelser
 • Holdningsundersøkelser
 • Hjemmesideundersøkelser
 • Påmeldings- og registreringsoppgaver

Databehandleravtale

Det foreligger databehandleravtale mellom UiA og Rambøll Management/Surveyxact i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Om avtalen

Meldpelikt til NSD

Lurer du på om spørreundersøkelsen din har meldeplikt til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD)?
Surveyxact lagrer ikke IP-adresser fra respondenter. Så lenge du har a) aktivert anonym undersøkelse og b) ikke lagrer eller samler inn opplysninger som er personidentifiserende, er undersøkelsen ikke meldepliktig. 
Ansvarlig for undersøkelsen må selv avgjøre om undersøkelsen skal innmeldes.  Les mer om meldeplikt hos NSD

SPSS - importere datasett fra SX

Se uia.no

Brukerstøtte SurveyXact

Kontakt Surveyxacts supporttelefon. Telefonnummer står nederst når man er innlogget. Se også Mitt SurveyXact

SurveyXact - dele en undersøkelse

Den som eier en undersøkelse - eller en som har rettigheter som organisasjonsmanager – kan gi tilganger til en enkelt undersøkelse. Etter GDPR omlegging i mai/juni 2018 er brukerstyringen endret: Dersom du fortsatt ønsker å dele tilganger som ble gitt før dette, må disse gis på nytt. Du kan kun dele undersøkelser med brukere som har UIA FEIDE tilknytting.

 

 1. Finn din bruker  SX via brukerfanen, åpne bruker og åpne undersøkelsen
 2. Klikk på «Grant survey access» under navnet på undersøkelsen
 3. Skriv inn brukernavnet (= epost adresse til bruker – OBS! denne brukeren må tidligere ha logget på SX før du gir tilgang)
 4. Velg hvilke deler av undersøkelsen som bruker skal ha tilgang til. Tilganger til en undersøkelse gis på selve undersøkelsen. 
  1. Oppsettrettigheter
  2. Distribusjonsrettigheter
  3. Analyserettigheter
  4. Rapportrettigheter

 

Gå til brukerfanen, åpne ønsket undersøke og velg «Grant survey access»

 

Velg tilgangsnivå

 

Se mer informasjon fra SX

Spørreskjema /Selvrapportering - som metode - bøker i biblioteket

Søk på Questionnaire i SageMethods for flere titler - Se også SageMethod; Cross-sectional surveys

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

 • Further illustrative examples
  Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
  Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
  Table C Checklist for developing a questionnaire
  Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
  Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Rating scales/Measuring health bøker i biblioteket