Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Metode

Bibliotekets fagside. Metode. Verktøy

SurveyXact /Nettskjema- verktøy for innsamling av data - spørreskjema

SurveyXact

er et spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for analyse og utforming av statistikk. Studenter og ansatte ved UiA har gratis tilgang. Gå til  mer informasjon om SurveyXaxt

With SurveyXact you can:

 • Design questionnaires
 • Distribute questionnaires
 • Monitor data collection
 • Run analyses

more English information

SPSS - importere datasett fra SurveyXact

Nettskjema

Som alternativt verktøy finnes valget Nettskjema.  Nettskjema er et verktøy for datainnsamling på nett for både ansatte og studenter. Løsningen er fleksibel og kan brukes både for spørreundersøkelse og større datainnsamlinger. Nettskjema er en sikker løsning som leveres av Universitetet i Oslo. Det finnes også mobilapp løsninger for opptak av lyd og bilde (Nettskjema- diktafon og Nettskjema Bilde).Gå til informasjon om Nettskjema

Nettskjema 

 • can be used for simple questionnaires, sign up forms and multiple choice
 • can be used for collecting sensitive data
 • a high degree of security and privacy

Go to English information from UiO

Logg på med din FEIDE UIA brukerkonto /Log on with FEIDE user account. 

Avansert bruk av Nettskjema- kurs fra UiO

Flere video veiledninger om bruk av Nettskjema

SPSS - importere datasett fra SX

Se uia.no

SurveyXact - dele en undersøkelse

Den som eier en undersøkelse - eller en som har rettigheter som organisasjonsmanager – kan gi tilganger til en enkelt undersøkelse. Etter GDPR omlegging i mai/juni 2018 er brukerstyringen endret: Dersom du fortsatt ønsker å dele tilganger som ble gitt før dette, må disse gis på nytt. Du kan kun dele undersøkelser med brukere som har UIA FEIDE tilknytting.

 

 1. Finn din bruker  SX via brukerfanen, åpne bruker og åpne undersøkelsen
 2. Klikk på «Grant survey access» under navnet på undersøkelsen
 3. Skriv inn brukernavnet (= epost adresse til bruker – OBS! denne brukeren må tidligere ha logget på SX før du gir tilgang)
 4. Velg hvilke deler av undersøkelsen som bruker skal ha tilgang til. Tilganger til en undersøkelse gis på selve undersøkelsen. 
  1. Oppsettrettigheter
  2. Distribusjonsrettigheter
  3. Analyserettigheter
  4. Rapportrettigheter

 

Gå til brukerfanen, åpne ønsket undersøke og velg «Grant survey access»

 

Velg tilgangsnivå

 

Se mer informasjon fra SX

Spørreskjema /Selvrapportering - som metode - bøker i biblioteket

Søk på Questionnaire i SageMethods for flere titler - Se også SageMethod; Cross-sectional surveys

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

 • Further illustrative examples
  Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
  Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
  Table C Checklist for developing a questionnaire
  Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
  Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Se også

Center for Evidence-Based Management. Critical Appraisal of a Survey. https://www.cebma.org/wp-content/uploads/Critical-Appraisal-Questions-for-a-Survey.pdf
 

Les mer  om spørreskjema metode for innsamling av data og analyse: