Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

SurveyXact - verktøy for innsamling av data - spørreskjema

SurveyXact

er et spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for analyse og utforming av statistikk. Studenter og ansatte ved UiA har gratis tilgang.
 

With SurveyXact you can:

Design questionnaires

Distribute questionnaires

Monitor data collection

Run analyses

Se videoguider fra Rambøll som leder deg gjennom alle delen av verktøyet. Gå til guidene

 

English information

SPSS - importere datasett fra SurveyXact

Nettskjema

Se også informasjon om Nettskjema.

Nettskjema kan brukes av både studenter og ansatt for datainnsamling, til Spørreskjema, påmeldinger og bestillinger, i tillegg en diktafon app for innsamling av lydopptak og bilder. Løsningen leveres av Uniersitetet i Oslo og UiA er medlemsinstitusjon

SPSS - importere datasett fra SX

Se uia.no

SurveyXact - dele en undersøkelse

Den som eier en undersøkelse - eller en som har rettigheter som organisasjonsmanager – kan gi tilganger til en enkelt undersøkelse. Etter GDPR omlegging i mai/juni 2018 er brukerstyringen endret: Dersom du fortsatt ønsker å dele tilganger som ble gitt før dette, må disse gis på nytt. Du kan kun dele undersøkelser med brukere som har UIA FEIDE tilknytting.

 

 1. Finn din bruker  SX via brukerfanen, åpne bruker og åpne undersøkelsen
 2. Klikk på «Grant survey access» under navnet på undersøkelsen
 3. Skriv inn brukernavnet (= epost adresse til bruker – OBS! denne brukeren må tidligere ha logget på SX før du gir tilgang)
 4. Velg hvilke deler av undersøkelsen som bruker skal ha tilgang til. Tilganger til en undersøkelse gis på selve undersøkelsen. 
  1. Oppsettrettigheter
  2. Distribusjonsrettigheter
  3. Analyserettigheter
  4. Rapportrettigheter

 

Gå til brukerfanen, åpne ønsket undersøke og velg «Grant survey access»

 

Velg tilgangsnivå

 

 

Spørreskjema /Selvrapportering - som metode - bøker i biblioteket

Søk på Questionnaire i SageMethods for flere titler - Se også SageMethod; Cross-sectional surveys

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

 • Further illustrative examples
  Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
  Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
  Table C Checklist for developing a questionnaire
  Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
  Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Se også

Center for Evidence-Based Management. Critical Appraisal of a Survey. https://www.cebma.org/wp-content/uploads/Critical-Appraisal-Questions-for-a-Survey.pdf
 

Les mer  om spørreskjema metode for innsamling av data og analyse:

Kirkevold, Ø. (2013). Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser. Sykepleien Forskning, 8(4), 380-382. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0170 

Hellevik, O. (2019). Spørreundersøkelser. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/metoder/sporreundersokelser/ 

Bøker i biblioteket