Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Metode

Universitetsbiblioteket i Agder. Bibliotekets fagside. Metodelitteratur og brukerstøtte til verktøy, som Nvivo, SPSS

SPSS - importere datasett fra SurveyXact

SPSS - importere datasett fra SurveyXact

Eksportering av data fra SurveyXact til Spss.
 Denne fremgangsmåten benyttes for å jobbe videre med en undersøkelse fra SurveyXact i SPSS

Steg 1: SurveyXact - forberede datasett for eksport
Mer om eksport av datasett finner du også i denne veiledningen fra Surveyxact (2016)

Gå til spørreundersøkelsen du vil eksportere data fra
Gå delen som omhandler ANALYSE
Knappen for eksportering av spørreskjema finner du på høyre side.
Velg «Csv europeisk» og trykk "neste"
I «Format» skal det kun være krysset av for Spss
Alle variablene blir valgt, med mindre du ber om noe annet
Trykk "eksporter" og en eksport-fil i zip-format lastes ned. Pakk denne ut. 
Gå til filmappen som er lastet ned og åpne «dataset.csv». Denne skal åpnes i excel, og deretter lagres som en excel-arbeidsbok (xlsx-format)
  

Steg 2: Importere SurveyXact-fil i SPSS
Studenter og ansatte har tilgang til SPSS via Appsanywhere til it-hjelp. 

Åpne spss
Velg file > open > data og velg excel-arbeidsboken du lagret i punkt 8 over. 
Velg «ok» i boksen som dukker opp.
Data blir lastet inn. Dette er rådata, vi skal nå legge på etikettene (labels)
Velg file > open > syntax
Velg filen «labels" som ble lastet ned i mappen fra Surveyxact. 
Det åpner seg nå en boks. Der skal du velge alt (ctrl+ a), trykk deretter på den grønne play- knappen (run selection)
Spørsmål og navn på variabler skal nå legge seg på datasettet. En rapport dukker opp. Denne kan lagres om ønskelige. 

Se ellers support fra SurveyXact, mitt SurveyXact 

Innføringslitteratur om SPSS