Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Open Access and Research Profile

Karlstrøm, Henrik. (2022). Open Access and Researcher Profiles. Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/2988895

ORCID

"ORCID står for Open Researcher and Contributor ID. Siden oppstarten i 2012 har ORCID blitt en internasjonal standard for å identifisere forskere og bidragsytere til forskning. En ORCID identifikator gir forskere en unik digital identifikator som kan brukes gjennom hele yrkeskarrieren. Dette gjør at forskningsresultater kan knyttes til forskere selv om de endrer forskningsinstitusjon i Norge eller resten av verden. Det vil også bli enklere å identifitere internasjonale bidragsytere til norsk forskning. ORCID vil sikre at resultater ikke kobles til feil person. ORCID kan i tillegg forenkle søknadsprosesser knyttet til forskningsprosjekter, rapportering og analyse av resultatene"  Se informasjon fra Ceres (Cristin)

Du får din ORCID gratis her:  www.orcid.org

Se eventuelt filmen fra USN om hva og hvordu du bør oprette en ORCID

Open Access publishing, Financial support from UiA

University of Agder´s Open Access fund supports publishing in journals with open access and open access books. Read more

Norwegian Publication Indicator - Norsk publiseringsindikator

"The purpose of the Norwegian Publication Indicator (NPI) is to promote high-quality research and provide an overview of and insight into research activity." Go to NPI https://npi.hkdir.no/

Plan S

PLAN S

Plan S. Making full and immediate Open Access a reality/cOALition S: https://www.coalition-s.org/

Se mer informasjon om publiseringskanaler og oppfyllelse av kriterier til  Plan S.  Se https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 

Open Science coordinator UiA: Igor Goncharenko and Matthias Pintsch

Think - check-submit

Social Media Research archive

Synliggjør din forskning med å laste opp dine forskningsresultater - artikler i åpne arkiv som AURA (Agder University Resarch Archive), Researchgate... Les mer om regler for dette på UiA sine AURA sider. Gå til AURA og les om hvorfor du bør bidra - og hvilke regler som gjelder. M

MERK 

Forlag stiller ulike krav for tilgjengeliggjøring av publikasjoner på kommersielle plattformer (ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) og i institusjonelle arkiv (f.eks. AURA)

 Les mer om regler på Sherpa Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/