Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Norwegian Publication Indicator - Norsk publiseringsindikator

"The purpose of the Norwegian Publication Indicator (NPI) is to promote high-quality research and provide an overview of and insight into research activity." Go to NPI https://npi.hkdir.no/

Open Access publishing, Financial support from UiA

University of Agder´s Open Access fund supports publishing in journals with open access and open access books. Read more

Plan S

PLAN S

Plan S. Making full and immediate Open Access a reality/cOALition S: https://www.coalition-s.org/

Se mer informasjon om publiseringskanaler og oppfyllelse av kriterier til  Plan S.  Se https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 

Open Science coordinator UiA: Igor Goncharenko and Matthias Pintsch

Think - check-submit

Social Media Research archive

Synliggjør din forskning med å laste opp dine forskningsresultater - artikler i åpne arkiv som AURA (Agder University Resarch Archive), Researchgate... Les mer om regler for dette på UiA sine AURA sider. Gå til AURA og les om hvorfor du bør bidra - og hvilke regler som gjelder. M

MERK 

Forlag stiller ulike krav for tilgjengeliggjøring av publikasjoner på kommersielle plattformer (ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) og i institusjonelle arkiv (f.eks. AURA)

 Les mer om regler på Sherpa Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/