Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Norwegian Publication Indicator - Norsk publiseringsindikator

"The purpose of the Norwegian Publication Indicator (NPI) is to promote high-quality research and provide an overview of and insight into research activity." Go to NPI https://npi.hkdir.no/

Open Access publishing, Financial support from UiA

University of Agder´s Open Access fund supports publishing in journals with open access and open access books. Read more

Plan S

PLAN S

Plan S. Making full and immediate Open Access a reality/cOALition S: https://www.coalition-s.org/

Se mer informasjon om publiseringskanaler og oppfyllelse av kriterier til  Plan S.  Se https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 

Open Science coordinator UiA: Igor Goncharenko and Matthias Pintsch

Think - check-submit

Social Media Research archive

Synliggjør din forskning med å laste opp dine forskningsresultater - artikler i åpne arkiv som AURA (Agder University Resarch Archive), Researchgate... Les mer om regler for dette på UiA sine AURA sider. Gå til AURA og les om hvorfor du bør bidra - og hvilke regler som gjelder. M

MERK 

Forlag stiller ulike krav for tilgjengeliggjøring av publikasjoner på kommersielle plattformer (ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) og i institusjonelle arkiv (f.eks. AURA)

 Les mer om regler på Sherpa Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/