Skip to main content

HELIDR-DR (Ph.d)

Bibliotekets fagside for PhD studenter Fakultet for helse- og idrettsvitenskap/Library subject guide. Databases, books,articles etc

EndNote - verktøy for referansehåndtering

Se vår nettside på uia om EndNote uia.no/endnote

Se ellers om bruk av EndNote i et systematisk søk

SurveyXact - verktøy for innsamling av data - spørreskjema

SurveyXact er et spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for analyse og utforming av statistikk. Studenter og ansatte ved UiA har gratis tilgang. Pålogging via FEIDE herLes mer på uia.no/uba her.

SurveyXact kan blant annet brukes til:

 • Kundetilfredshetsundersøkelser
 • Image- og kjennskapsundersøkelser
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Arbeidsplassvurderinger (APV)
 • Bruker- og medlemsundersøkelser
 • Innbyggerundersøkelser
 • Undervisningsevalueringer
 • Kursevalueringer
 • Panelundersøkelser
 • Holdningsundersøkelser
 • Hjemmesideundersøkelser
 • Påmeldings- og registreringsoppgaver

Databehandleravtale

Det foreligger databehandleravtale mellom UiA og Rambøll Management/Surveyxact i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Om avtalen

Meldpelikt til NSD

Lurer du på om spørreundersøkelsen din har meldeplikt til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD)?
Surveyxact lagrer ikke IP-adresser fra respondenter. Så lenge du har a) aktivert anonym undersøkelse og b) ikke lagrer eller samler inn opplysninger som er personidentifiserende, er undersøkelsen ikke meldepliktig. 
Ansvarlig for undersøkelsen må selv avgjøre om undersøkelsen skal innmeldes.  Les mer om meldeplikt hos NSD

Statistisk analyse med EXCEL - videopplæring Lynda

e-læringsprogram via Lynda.com

Pålogging Lynda Velg  "Sign in with your organization portal", og fyll inn uia.no som organisasjon. Dette vil ta deg til våre FEIDE-pålogging sider. Her logger du inn med din vanlige UiA-bruker. Du vil få mulighet til å flette din eksisterende Lynda-bruker med din UiA-bruker. 

Statistics with Excel Part One".. fundamental concepts of descriptive and inferential statistics and shows you how to apply them using Microsoft Excel"

Topics include:
Understanding data types and variables
Calculating probability
Understanding mean, median, and mode
Calculating variability
Organizing and graphing distributions
Sampling distributions
Making estimations
Testing hypothesis: mean testing, z- and t-testing, and more
Analyzing variance
Performing repeated measure testing
Understanding correlation and regression

 

Statistics with Excel Part Twohow to use statistics concepts and tools to perform analysis in Microsoft Excel.
Topics include:
Using Excel's statistical functions and 3D charts
Visualizing sampling distributions
Performing comparisons with ANOVA
Performing two-way analysis with ANOVA
Analyzing linear regression
Performing multiple regression and nonlinear regression analysis
Forecasting
Making advanced correlations
Testing variable frequencies
Running simulations

SPSS - verktøy for kvantitativ analyse

SPSS program for kvantitativ analyse

Logg på Appsanywhere for installasjon av programvaren  https://appsanywhere.uia.no/login

Brukerstøtte

 • Videopplæring LinkedIN learning  SPSS
  • Velg Logg på knappen øverst til høyre
  • Logg på med  brukernavn@uia.no
  • velg deretter "Sign in with your organization account" 
  • Logg på igjen med ditt brukernavn@uia.no og angi ditt passord som for andre UiA tjenester 
  • Er du allerede pålogget andre UiA tjenster kommer du direkte til LinkedIN learning etter steg 1
 • SPSS i SageResearchMethods
 • Which Stats Test. Knowing which statistical test to use to answer your question is tricky. Use this simple tool to help narrow down the options! Se SageResearchMetods

Bøker om SPSS i biblioteket

Søk i ORIA

Se  SageResearchMethods

 

NVivo- Verktøy for kvalitativ metode

Nvivo er et program som bistår med å håndterere mange av de manuelle oppgavene som er knyttet til kvalitativ analyse. Programvaren installeres for UIA brukere via AppsAnywhere

 • Logg på https://appsanywhere.uia.no/login
 • Finn programmet
 • Lisenskoden finner du ved å velge "More information"
 • Klikk Launch for å installere
 • Start opp - registrerer deg med lisenskoden