Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Access to licensed software

 • EndNote
 • SPSS
 • Nvivo
 • ...

Go to Access

EndNote

With EndNote reference software tool you can

 • Build a library with your own references that can be obtained through database searching or manual editing
 • Insert references into your Word document from the library
 • and choose from several styles or edit your own style

 

More information uia.no/endnote

EndNote used in a systematic search

SurveyXact - verktøy for innsamling av data - spørreskjema

SurveyXact

er et spørreundersøkelsesverktøy med gode muligheter for analyse og utforming av statistikk. Studenter og ansatte ved UiA har gratis tilgang. Gå til  mer informasjon om SurveyXaxt

With SurveyXact you can:

 • Design questionnaires
 • Distribute questionnaires
 • Monitor data collection
 • Run analyses

more English information

SPSS - importere datasett fra SurveyXact

Nettskjema

Se også informasjon om Nettskjema.

Nettskjema kan brukes av både studenter og ansatt for datainnsamling, til Spørreskjema, påmeldinger og bestillinger, i tillegg en diktafon app for innsamling av lydopptak og bilder. Løsningen leveres av Uniersitetet i Oslo og UiA er medlemsinstitusjon

Statistic with EXCEL - video user guide

e-learning from LinkedIn Learning

Choose "Sign in with your organization portal", use: uia.no. Use FEIDE - your UIA user account information 

Statistics with Excel Part One

".. fundamental concepts of descriptive and inferential statistics and shows you how to apply them using Microsoft Excel"

Topics include:
Understanding data types and variables
Calculating probability
Understanding mean, median, and mode
Calculating variability
Organizing and graphing distributions
Sampling distributions
Making estimations
Testing hypothesis: mean testing, z- and t-testing, and more
Analyzing variance
Performing repeated measure testing
Understanding correlation and regression

 

Statistics with Excel Part Two

how to use statistics concepts and tools to perform analysis in Microsoft Excel.
Topics include:
Using Excel's statistical functions and 3D charts
Visualizing sampling distributions
Performing comparisons with ANOVA
Performing two-way analysis with ANOVA
Analyzing linear regression
Performing multiple regression and nonlinear regression analysis
Forecasting
Making advanced correlations
Testing variable frequencies
Running simulations

SPSS

SPSS program for kvantitativ analyse

Access  - Logg på Appsanywhere for installasjon av programvaren  https://appsanywhere.uia.no/login

Guides

 • e- learning (English) LinkedIn Learning SPSS
  • Velg Logg på knappen øverst til høyre - choose log on to the left. Log on with your email - then choose University of agder
  • Then log on using your FEIDE UiA account  email: brukernavn@uia.no
 • ​​​​​​​SPSS i SageResearchMethods
 • Which Stats Test. Knowing which statistical test to use to answer your question is tricky. Use this simple tool to help narrow down the options! see SageResearchMetods

Support

IBM Support

Bøker om SPSS i biblioteket - Books in the library

NVivo- Verktøy for kvalitativ metode

Nvivo er et program som bistår med å håndterere mange av de manuelle oppgavene som er knyttet til kvalitativ analyse. Programvaren installeres for UIA brukere via AppsAnywhere

For bistand knyttet til installering kan UiA hjelp kontaktes. For bistand knyttet til bruk av programmet, se brukerstøtte under. Bruk dokumentasjonen og veiledning som finnes, support kan eventuelt kontaktes

Se også informasjon om Nettskjema

Nettskjema er et verktøy for datainnsamling på nett for både ansatte og studenter. Løsningen er fleksibel og kan brukes både for spørreundersøkelse og større datainnsamlinger. Nettskjema er en sikker løsning som leveres av Universitetet i Oslo. Det finnes også mobilapp løsninger for opptak av lyd og bilde (Nettskjema- diktafon og Nettskjema Bilde). Gå til Nettskjema for mer informasjon

Brukerstøtte Nvivo/User support

Support

 

Litteratur / håndbøker nedenfor. Søk i ORIA

 

Qualitative Analysis: Coding and Categorizing Data by Philip Adu

Se også

Flere tips