Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Open Access and Research Profile

Karlstrøm, Henrik. (2022). Open Access and Researcher Profiles. Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/2988895

ORCID

"ORCID står for Open Researcher and Contributor ID. Siden oppstarten i 2012 har ORCID blitt en internasjonal standard for å identifisere forskere og bidragsytere til forskning. En ORCID identifikator gir forskere en unik digital identifikator som kan brukes gjennom hele yrkeskarrieren. Dette gjør at forskningsresultater kan knyttes til forskere selv om de endrer forskningsinstitusjon i Norge eller resten av verden. Det vil også bli enklere å identifitere internasjonale bidragsytere til norsk forskning. ORCID vil sikre at resultater ikke kobles til feil person. ORCID kan i tillegg forenkle søknadsprosesser knyttet til forskningsprosjekter, rapportering og analyse av resultatene"  Se informasjon fra Ceres (Cristin)

Du får din ORCID gratis her:  www.orcid.org

Se eventuelt filmen fra USN om hva og hvordu du bør oprette en ORCID