Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Støtte til publisering i Open Access tidsskrifter Open access publishing - financial support

Ved UiA er det etablert en ordning med publiseringsstøtte slik at det skal være mulig for vitenskapelig ansatte ved UiA å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang som forlanger en publiseringsavgift. Les om ordningen på våre nettsider

University of Agder´s Open Access fund supports publishing in journals with open access and open access books. Read more

Publiseringskanaler. Norwegian Register for Scientific Journals

Sjekk at tidsskriftet du velger er en godkjent publiseringskanal

Search for publication channels. Norwegian Register for Scientific Journals. 

Hvilken database er tidsskriftet indeksert i. Is the journal index in reference database?

For generell informasjon om tidsskrifter, og databasene som dekker disse, anbefalses søk i databasen Ulrichsweb. Søk på tidsskriftets navn, og velg fanen Abstrakt og indeksering ved treff på tidsskriftet

Hvilke tidsskrift dekker ditt forskningstema?

  • Er tidsskriftet relevant for ditt forskningstema? Kopier tittel og sammendrag  - og motta forslag til tidsskrifter fra JANE - Journal / Author Name Estimator.
  • Søk også på sentrale stikkord for ditt tema i databasen SCOPUS - velg Analyze for å sammenligne tidsskrifter
  • Tilsvarende søk i Web of Science, Velg analyze