Skip to main content

HELIDR-DR (Ph.d)

Bibliotekets fagside for PhD studenter Fakultet for helse- og idrettsvitenskap/Library subject guide. Databases, books,articles etc

Støtte til publisering i Open Access tidsskrifter

Ved UiA er det etablert en ordning med publiseringsstøtte slik at det skal være mulig for vitenskapelig ansatte ved UiA å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang som forlanger en publiseringsavgift. Les om ordningen på våre nettsider

Publiseringskanaler

Sjekk at tidsskriftet du velger er en godkjent publiseringskanal

Hvilken database er tidsskriftet indeksert i

Sjekk at tidsskriftet er indeksert i en sentral referansedatabase for gjenfinning av forskningsartikler

  • MEDLINE
  • CINAHL
  • Web of Science (består av tre databaser)
  • SCOPUS

For generell informasjon om tidsskrifter, og databasene som dekker disse, anbefalses søk i databasen Ulrichsweb. Søk på tidsskriftets navn, og velg fanen Abstrakt og indeksering ved treff på tidsskriftet

Hvilke tidsskrift dekker ditt forskningstema?

  • Er tidsskriftet relevant for ditt forskningstema? Kopier tittel og sammendrag  - og motta forslag til tidsskrifter fra JANE - Journal / Author Name Estimator.
  • Søk også på sentrale stikkord for ditt tema i databasen SCOPUS - velg Analyze for å sammenligne tidsskrifter
  • Tilsvarende søk i Web of Science, Velg analyze

Impact factor