Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Folkehelse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside. Ressurser for ditt emne. Databaser og søkhjelp. Tips litteratur

Friluftsliv - tips litteratur - søkeord

Søkeord ...

legg til - ta vekk ord ...

 

Oversiktsartikler:

review* OR meta-analys*

Bruk eventuelt feltkoder for avgrensening:

EBSCOhost grensesnittet: : TI (review* OR meta-analys*)  I MEDLINE kan ev også dette legges til: OR PT (review* OR meta-analys*).

WoS, avansert søk: TI=(review* OR meta-analys*)

Scopus, avansert søk: TITLE(review* OR meta-analys*)

Ovid, avansert søk: (review* OR meta-analys*).ti

 

Friluft:

ord i tittel: 

EBSCOhost: TI (outdoor* OR adventure* OR green* OR nature OR natural OR hiking OR camping OR wilderness)

WoS: TI=(outdoor* OR adventure* OR green* OR nature OR natural OR hiking OR camping OR wilderness)

Scopus, avansert søk: TITLE(outdoor* OR adventure* OR green* OR nature OR natural OR hiking OR camping OR wilderness)

Ovid, avansert søk: (outdoor* OR adventure* OR green* OR nature OR natural OR hiking OR camping OR wilderness).ti

Merk at nature og natural gir mye støy (mange irrelevante treff), men også relevante treff

 

Helse ...

merk at enkeltord søkes, så søk på health* gir også treff på mental health, søkes med trunkering gir også treff på healthy eller andre endelser, også healthcare 

legg til - ta vekk ord ...feks sedentar*  - obesity  - overweight* ... cognitive ...

EBSCOhost: TI (health* OR depress* OR anxiety OR stress* OR distress* OR wellness* OR wellbeing OR well-being OR "quality of life")

WoS, avansert søk TI=(health* OR depress* OR anxiety OR stress* OR distress* OR wellness* OR wellbeing OR well-being OR "quality of life")

Scoups, avansert søk: TITLE(health* OR depress* OR anxiety OR stress* OR distress* OR wellness* OR wellbeing OR well-being OR "quality of life")

Ovid, avansert søk: (health* OR depress* OR anxiety OR stress* OR distress* OR wellness* OR wellbeing OR well-being OR "quality of life").ti

 

Populasjon:

legg ev til ord for populasjon; barn, voksne, eldre

Kontekst; 

legg ev til ord for kontekster;

 

Databaser

dekker hovedsakelig publisert litteratur
 

MEDLINE basen kan søkes via flere søkegrensesnitt (EBSCOhost, Ovid og PubMed. Alt innhold i PubMed (som hovedsakelig består av poster fra MEDLINE finnes også i MEDLINE basene via Ovid og EBSCOhsot)

Se søkehjelp

 

Epistemonikos database

ord i tittelsøk: outdoor* OR adventure* OR green* OR nature OR natural OR hiking OR camping OR wilderness

link til treff, limit Systematic review

link til treff; limit Broad synthesis

link til treff: limit Structured summaries

 

Eventuelle flere ord for helseeffekter/gevinster, legg til - eller ta vekk: 

sedentar*

Scopus,
 

Advanced search screen:

TITLE(outdoor* OR adventure* OR green* OR nature OR natural OR hiking OR camping OR wilderness) AND TITLE(health* OR depress* OR anxiety OR stress* OR distress* OR wellness* OR wellbeing OR well-being OR "quality of life") AND TITLE(review* OR meta-analys*)

link:

 

Web of Science, Core Collection databases,

Advanced search screen:

TI=(outdoor* OR adventure* OR green* OR nature OR natural OR hiking OR camping OR wilderness) AND TI=(health* OR depress* OR anxiety OR stress* OR distress* OR wellness* OR wellbeing OR well-being OR "quality of life") AND TI=(review* OR meta-analys*)

link:

MEDLINE & APA PsycInfo (Ovid)

Alle ord fra tittel:

((outdoor* or adventure* or green* or nature or natural or hiking or camping or wilderness) and (health* or depress* or anxiety or stress* or distress* or wellness* or wellbeing or well-being or "quality of life") and (review* or meta-analys*)).ti.

Remove duplicates

Link:
 

Review of reviews:

 

Bird, E. L., Ige, J. O., Pilkington, P., Pinto, A., Petrokofsky, C. & Burgess-Allen, J. (2018). Built and natural environment planning principles for promoting health: an umbrella review. BMC Public Health, 18, Artikkel 930. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5870-2 


Shrestha, T., Chi, C. V. Y., Cassarino, M., Foley, S., Di Blasi, Z. & Mbeye, N. M. (2023). Factors influencing the effectiveness of nature-based interventions (NBIs) aimed at improving mental health and wellbeing: Protocol of an umbrella review. PloS One, 18(7), Artikkel e0273139. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273139 


van den Bosch, M. & Ode Sang, Å. (2017). Urban natural environments as nature-based solutions for improved public health – A systematic review of reviews. Environmental Research, 158, 373-384. https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.05.040 


Yang, B. Y., Zhao, T. Y., Hu, L. X., Browning, M., Heinrich, J., Dharmage, S. C., Jalaludin, B., Knibbs, L. D., Liu, X. X., Luo, Y. N., James, P., Li, S. S., Huang, W. Z., Chen, G. B., Zeng, X. W., Hu, L. W., Yu, Y. J. & Dong, G. H. (2021). Greenspace and human health: An umbrella review. Innovation, 2(4), Artikkel 100164. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100164 

 

Markozannes, G., Pantavou, K., Rizos, E. C., Sindosi, O. Α., Tagkas, C., Seyfried, M., Saldanha, I. J., Hatzianastassiou, N., Nikolopoulos, G. K. & Ntzani, E. (2022). Outdoor air quality and human health: An overview of reviews of observational studies. Environmental Pollution, 306, Artikkel 119309. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119309 
 

Oversikter

noen eksempler fra treff søk, vedlagt dokument

Søk bøker i ORIA

Se nedenfor noen titler

Søkeord  ...

friluftsliv - green - outdoor - nature - environment  - wilderness - leisure ... biodiversity - plant - plants - forest

aktivitet - walking - exercise - "physical activity" ...

"physical activity" - "physical education" - movement - play

helse - folkehelse - health - mental helse - psykisk helse - mental health - depresjon - depression - mood - emotion - angst - anxiety...

joy OR pleasure* OR well-being OR wellbeing OR happiness OR happy OR  OR "mental health" OR stress 

studiedesign - randomized - review - scoping - association - cohort - cross-section

Se ellers lenker til databaser

Eksempel på søk - friluftsliv - glede/velvære

Søk på ord fra tittel i flere databaser via EBSCOhost: CINAHL, Academic Search Complete, ERIC, MEDLINE, SocINDEX
TI (green OR nature OR natural OR outdoor OR environment) AND TI (joy OR pleasure* OR well-being OR wellbeing OR "mental health" OR happiness OR happy)
Lenke til søk 

Forklaring på søkestrengen: 

  • TI foran søkeord = feltkode for tittel
  • AND = og
  • OR = enten/eller
  • Dvs. mInst et av ordene green... må forekomme i tittelen, samtidig må minst et av ordene joy ... fra neste parentes også forekomme i tittelen

Eksempel på søk i MEDLINE & SPORTDiscus (EBSCOhost): 

TI (outdoor* OR "Green Exercise" OR natur OR "Walking Green") AND (depression OR "mental health" OR well-being)  Lenke til søk l

Her må ord for friluft - utendørs - natur forekomme - men ord for psykisk - mental helse, velvære kan forekomme i tittel, sammendrag eller emneord

Her må alle ord forekomme i tittelen

  • TI ( green OR nature OR natural OR outdoor OR environment ) AND TI ( joy OR pleasure* OR well-being OR wellbeing OR happiness OR happy) 

andre søkeord - 

  • "mountain hiking"
  • "quality of life" - stress ...
  • health
  • associat* OR exposure* OR benefit* OR ...

Noen artikler som omhandler psykisk helse og natur, friluft-utendørs aktiviteter

 

Jimenez, M. P., DeVille, N. V., Elliott, E. G., Schiff, J. E., Wilt, G. E., Hart, J. E. & James, P. (2021). Associations between Nature Exposure and Health: A Review of the Evidence. International Journal of  Environmental Research and Public Health, 18(9). https://doi.org/10.3390/ijerph18094790 

Lahart, I., Darcy, P., Gidlow, C. & Calogiuri, G. (2019). The Effects of Green Exercise on Physical and Mental Wellbeing: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(8). https://doi.org/10.3390/ijerph16081352

Wendelboe-Nelson, C., Kelly, S., Kennedy, M. & Cherrie, J. W. (2019). A Scoping Review Mapping Research on Green Space and Associated Mental Health Benefits. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(12). https://doi.org/10.3390/ijerph16122081

Dybvik, J. B., Sundsford, S., Wang, C. E. A. & Nivison, M. (2018). Significance of nature in a clinical setting and its perceived therapeutic value from patients’ perspective. European Journal of Psychotherapy & Counselling, 20(4), 429-449. https://doi.org/10.1080/13642537.2018.1529690 

Bratland-Sanda, S., Andersson, E., Best, J., Høegmark, S. & Roessler, K. K. (2019). The use of physical activity, sport and outdoor life as tools of psychosocial intervention: the Nordic perspective. Sport in Society, 22(4), 654-670. Lenke

Gascon, M., Zijlema, W., Vert, C., White, M. P. & Nieuwenhuijsen, M. J. (2017). Outdoor blue spaces, human health and well-being: A systematic review of quantitative studies. International Journal Of Hygiene And Environmental Health, 220(8), 1207-1221. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2017.08.004

Marselle, M. R., Martens, D., Dallimer, M., & Irvine, K. N. (2019). Review of the Mental Health and Well-being Benefits of Biodiversity. In M. R. Marselle, J. Stadler, H. Korn, K. N. Irvine, & A. Bonn (Eds.), Biodiversity and Health in the Face of Climate Change (pp. 175-211). Cham: Springer International Publishing. Hentet fra https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02318-8_9.

Vikene, O. (2012). Psykisk helse og opplevelsen av deltakelse i friluftsliv. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, (4), 345-354. https://www.idunn.no/tph/2012/04/psykisk_helse_og_opplevelsen_av_deltakelse_i_friluftsliv

Gabrielsen, L. E. & Fernee, C. R. (2014). Psykisk helsearbeid i naturen - friluftsliv inspirert av vår historie og identitet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(4), 358-367. Hentet fra http://www.idunn.no/tph/2014/04/psykisk_helsearbeid_i_naturen_-_friluftsliv_inspirert_av_vaa 

Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J. & Depledge, M. H. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Environ Sci Technol, 45(5), 1761-1772. https://doi.org/10.1021/es102947t

Berman, M. G., Kross, E., Krpan, K. M., Askren, M. K., Burson, A., Deldin, P. J., . . . Jonides, J. (2012). Interacting with nature improves cognition and affect for individuals with depression. Journal of Affective Disorders, 140(3), 300-305. doi:10.1016/j.jad.2012.03.012

de Brito, J. N., Pope, Z. C., Mitchell, N. R., Schneider, I. E., Larson, J. M., Horton, T. H., & Pereira, M. A. (2019). Changes in Psychological and Cognitive Outcomes after Green versus Suburban Walking: A Pilot Crossover Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16). doi:10.3390/ijerph16162894

Gascon, M., Sánchez-Benavides, G., Dadvand, P., Martínez, D., Gramunt, N., Gotsens, X., . . . Nieuwenhuijsen, M. (2018). Long-term exposure to residential green and blue spaces and anxiety and depression in adults: A cross-sectional study. Environmental Research, 162, 231-239. doi:10.1016/j.envres.2018.01.012

Gladwell, V. F., Brown, D. K., Wood, C., Sandercock, G. R., & Barton, J. L. (2013). The great outdoors: how a green exercise environment can benefit all. Extrem Physiol Med, 2(1), 3. doi:10.1186/2046-7648-2-3

Grahn, P., Palsdottir, A. M., Ottosson, J., & Jonsdottir, I. H. (2017). Longer Nature-Based Rehabilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Patients with Reactions to Severe Stress and/or Depression. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(11). doi:10.3390/ijerph14111310

Korpela, K. M., Stengård, E., & Jussila, P. (2016). Nature Walks as a Part of Therapeutic Intervention for Depression. Ecopsychology, 8(1), 8-15. doi:10.1089/eco.2015.0070

Koselka, E. P. D., Weidner, L. C., Minasov, A., Berman, M. G., Leonard, W. R., Santoso, M. V., . . . Horton, T. H. (2019). Walking Green: Developing an Evidence Base for Nature Prescriptions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(22). doi:10.3390/ijerph16224338

Lachowycz, K., & Jones, A. P. (2013). Towards a better understanding of the relationship between greenspace and health: Development of a theoretical framework. Landscape and Urban Planning, 118, 62-69. doi:https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.10.012

Mitchell, R. (2013). Is physical activity in natural environments better for mental health than physical activity in other environments? Social Science and Medicine, 91, 130-134. doi:https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.04.012

Robertson, R., Robertson, A., Jepson, R., & Maxwell, M. (2012). Walking for depression or depressive symptoms: A systematic review and meta-analysis. Mental Health and Physical Activity, 5(1), 66-75. doi:https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2012.03.002

Townsend, M. (2006). Feel blue? Touch green! Participation in forest/woodland management as a treatment for depression. Urban Forestry & Urban Greening, 5(3), 111-120. doi:https://doi.org/10.1016/j.ufug.2006.02.001

Wahrborg, P., Petersson, I. F., & Grahn, P. (2014). Nature-assisted rehabilitation for reactions to severe stress and/or depression in a rehabilitation garden: long-term follow-up including comparisons with a matched population-based reference cohort. Journal of Rehabilitation Medicine, 46(3), 271-276. doi:10.2340/16501977-1259

Corazon, S. S., Sidenius, U., Poulsen, D. V., Gramkow, M. C. & Stigsdotter, U. K. (2019). Psycho-Physiological Stress Recovery in Outdoor Nature-Based Interventions: A Systematic Review of the Past Eight Years of Research. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(10). https://doi.org/10.3390/ijerph16101711

Abraham, A., Sommerhalder, K. & Abel, T. (2010). Landscape and well-being: a scoping study on the health-promoting impact of outdoor environments. International Journal Of Public Health, 55(1), 59-69. https://doi.org/10.1007/s00038-009-0069-z

Akers, A., Barton, J., Cossey, R., Gainsford, P., Griffin, M. & Micklewright, D. (2012). Visual color perception in green exercise: positive effects on mood and perceived exertion. Environmental Science & Technology, 46(16), 8661-8666. https://doi.org/10.1021/es301685g

Aliyas, Z. (2019). Physical, mental, and physiological health benefits of green and blue outdoor spaces among elderly people. International Journal Of Environmental Health Research, 1-12. https://doi.org/10.1080/09603123.2019.1681379

Bammann, K., Drell, C., Lübs, L. L. & Stalling, I. (2018). Cluster-randomised trial on participatory community-based outdoor physical activity promotion programs in adults aged 65-75 years in Germany: protocol of the OUTDOOR ACTIVE intervention trial. BMC Public Health, 18(1), 1197-1197. https://doi.org/10.1186/s12889-018-6124-z

Barton, J. & Pretty, J. (2010). What is the best dose of nature and green exercise for improving mental health? A multi-study analysis. Environmental Science & Technology, 44(10), 3947-3955. https://doi.org/10.1021/es903183r

Becker, C., Lauterbach, G., Spengler, S., Dettweiler, U. & Mess, F. (2017). Effects of Regular Classes in Outdoor Education Settings: A Systematic Review on Students' Learning, Social and Health Dimensions. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 14(5). https://doi.org/10.3390/ijerph14050485

Bélanger, M., Gallant, F., Doré, I., O'Loughlin, J. L., Sylvestre, M.-P., Abi Nader, P., … Sabiston, C. M. (2019). Physical activity mediates the relationship between outdoor time and mental health. Preventive Medicine Reports, 16, 101006-101006. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2019.101006

Beyer, K. M. M., Szabo, A. & Nattinger, A. B. (2016). Time Spent Outdoors, Depressive Symptoms, and Variation by Race and Ethnicity. American Journal Of Preventive Medicine, 51(3), 281-290. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.05.004

Glover, N. & Polley, S. (2019). GOING GREEN: The Effectiveness of a 40-Day Green Exercise Intervention for Insufficiently Active AdultsSports (Basel, Switzerland), 7(6). https://doi.org/10.3390/sports7060142

Haluza, D., Schönbauer, R. & Cervinka, R. (2014). Green perspectives for public health: a narrative review on the physiological effects of experiencing outdoor nature. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 11(5), 5445-5461. https://doi.org/10.3390/ijerph110505445

Kondo, M. C., Triguero-Mas, M., Donaire-Gonzalez, D., Seto, E., Valentín, A., Hurst, G., … Nieuwenhuijsen, M. J. (2020). Momentary mood response to natural outdoor environments in four European cities. Environment International, 134, 105237-105237. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105237

Lacharité-Lemieux, M., Brunelle, J.-P. & Dionne, I. J. (2015). Adherence to exercise and affective responses: comparison between outdoor and indoor training. Menopause (New York, N.Y.), 22(7), 731-740. https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000366

Largo-Wight, E., Guardino, C., Wludyka, P. S., Hall, K. W., Wight, J. T. & Merten, J. W. (2018). Nature contact at school: The impact of an outdoor classroom on children's well-beingInternational Journal Of Environmental Health Research, 28(6), 653-666. https://doi.org/10.1080/09603123.2018.1502415

Lomranz, J., Bergman, S., Eyal, N. & Shmotkin, D. (1988). Indoor and outdoor activities of aged women and men as related to depression and well-being. International Journal Of Aging & Human Development, 26(4), 303-314. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=3170017&site=ehost-live   

McCurdy, L. E., Winterbottom, K. E., Mehta, S. S. & Roberts, J. R. (2010). Using nature and outdoor activity to improve children's healthCurrent Problems In Pediatric And Adolescent Health Care, 40(5), 102-117. https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2010.02.003

Pretty, J., Peacock, J., Sellens, M. & Griffin, M. (2005). The mental and physical health outcomes of green exercise. International Journal Of Environmental Health Research, 15(5), 319-337. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=16416750&site=ehost-live  

Salbach, N. M., Barclay, R., Webber, S. C., Jones, C. A., Mayo, N. E., Lix, L. M., … Chilibeck, P. D. (2019). A theory-based, task-oriented, outdoor walking programme for older adults with difficulty walking outdoors: protocol for the Getting Older Adults Outdoors (GO-OUT) randomised controlled trial. BMJ Open, 9(4), e029393-e029393. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029393

Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J. & Depledge, M. H. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Environmental Science & Technology, 45(5), 1761-1772. https://doi.org/10.1021/es102947t

Yang, C.-H. & Conroy, D. E. (2018). Feasibility of an Outdoor Mindful Walking Program for Reducing Negative Affect in Older AdultsJournal Of Aging And Physical Activity, 1-10. https://doi.org/10.1123/japa.2017-0390

Stigsdotter, U. K., Ekholm, O., Schipperijn, J., Toftager, M., Kamper-Jørgensen, F. & Randrup, T. B. (2010). Health promoting outdoor environments - Associations between green space, and health, health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey. Scandinavian Journal of Public Health, 38(4), 411-417. https://doi.org/10.1177/1403494810367468

Frühauf, A., Niedermeier, M., Elliott, L. R., Ledochowski, L., Marksteiner, J. & Kopp, M. (2016). Acute effects of outdoor physical activity on affect and psychological well-being in depressed patients – A preliminary study. Mental Health and Physical Activity, 10, 4-9. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2016.02.002

Friluftsliv -utendørsaktiviteter - skolen - glede - psykisk helse velvære

Eksempel på søk i ERIC - databasen for pedagogikk og undervisning

( "physical education" OR "physical activity" OR movement OR play ) AND ( green OR nature OR natural OR outdoor OR environment ) AND ( joy OR pleasure* OR well-being OR wellbeing OR "mental health" OR happiness OR happy ) 

Lenke til søk

Se også emnet Fysisk aktivitet og helse

Bøker - rapporter - Friluftsliv - helse - livsmestring - psykisk helse