Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Library services and support

Kampus Kristiansand


Ellen.Sejersted@uia.no

Fagansvarlig Kristiansand, Sykepleie- og helsefag, Ernæring og folkehelse, Idrett og kroppsøving,

Kontakt meg på en av følgende måter: 

Kampus Grimstad

Ane Lunde

ane.lunde@uia.no

Fagansvarlig Sykepleie-helsefag Grimstad, Psykososial helse, Vernepleie, Sexologi, Helse - og sosialinformatikk

Tlf: 37 23 34 37
Kontor: A03208 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad)

Support on literature search: Contact your subject librarians

Kontakt bibliotekets fagavansvarlige for hjelp med å utføre grundige litteratursøk.  Vi kan bidra med følgende

 • Finne fram til både ferdige og pågående systematiske litteraturstudier på ditt spørsmål 
 • Anbefale relevante databaser 
 • Utarbeide søkestrategi og tilpasse til aktuelle databasene for ditt spørsmål
 • Dokumentasjon
 • Oppdatere søk før publisering
 • Ekport av treff og de-duplisering via EndNote
 • Vise til relevante verktøy for videre screening prosess 
 • Avtal gjerne tid med oss om du skal i gang med en systematisk litteraturstudie som krever et grundig litteratursøk der målet er å finne "alle" - flest mulig - av de relevante studiene som finnes for ditt spørsmål
 • Mer informasjon finner du på bibliotekets fagside for systematiske litteraturstudier

Your Subject Librarian can assist You with the following:

 • Finding updated systematic reviews on your questions
 • Recommend relevant databases
 • Create a search strategy for your search questions
 • Documentation
 • Update search
 • Export to EndNote and remove duplicated references
 • Relevant tools for screening
 • Contact your subject librarian for help regarding a systematic search for your systematic literature study.

More information regarding systematic literature studies, see the library subject page:Systematic review studies

 

Contact your Subject librarian:

 

With EndNote reference software tool you can

 • Build a library with your own references that can be obtained through database searching or manual editing
 • Insert references into your Word document from the library
 • and choose from several styles or edit your own style

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med  skriving

Nyttig i søke, lese og skrivefasen:

 1. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.
 2. EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
 3. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
 4. Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene (referansene) etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen, og enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov 

More information - uia.no

Contact your subject librarian for support.

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC og BPC) til både Open Access-artikler og bøker.

University of Agder´s Open Access fund supports publishing in journals with open access and open access books. 

More information and contacts on the Library Web Page: uia.no

See also: Publish agreements with academic publisher. Go to uia.no

Open Science-coordinator: Igor Goncharenko 

Contacts

CRISTIN (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Norsk vitenskapsindeks (en del av Forskningsresultatmodulen i Cristin) skal benyttes av UH-sektoren for rapportering av forskningspublikasjoner til DBH

Mer informasjon på bibliotekets nettside, her finner du også bibliotekets kontaktpersoner

Research documentation in Norway
CRIStin (Current research information system in Norway) is a research information system for hospitals, research institutes, and universities and university colleges. An essential part in the resultservice is the publishing database NVI (The Norwegian Science Index). Click for further information.

More information on the library UiA Web Page

Contacts, The Library UiA

 

Digital appointment

Also possible to book a digital appointment, Choose the Cristin service

AURA
 

Agder University Research Archive (AURA) er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Vårt arkiv er en blant mange hundre institusjonelle og emnebaserte arkiv som er etablert verden rundt. I Norge er alle de aktuelle arkivene søkbare i det nasjonale søkesystemet NORA. Publikasjonene i AURA vil etter hvert også bli synlige i Google.

Agder University Research Archive (AURA) is a digital archive of scientific papers, theses and dissertations from the academic staff and students at the University of Agder. Our archive is one among many hundreds of institutional and subject-based archives that have been established around the world. In Norway, all the relevant records are searchable in the national search system NORA. The publications in AURA will also eventually be visible in Google.

More information and contacts 

Med SurveyXact kan du

 • utforme spørreskjemaer,
 • distribuere
 • overvåke innsamling
 • og kjøre analyser.

With SurveyXact you can:

 •  Design questionnaires
 •  Distribute questionnaires
 •  Monitor data collection
 •  Run analyses

More information: på uia.no

Brukerstøtte - User support:  Mitt surveycact - My SurveyXact

Support

Guides

 • e- learning (English) LinkedIn Learning SPSS
  • Velg Logg på knappen øverst til høyre - choose log on to the left
  • se your FEIDE UiA account  email: brukernavn@uia.no
  • choose:  "Sign in with your organization account" 
 • SPSS i SageResearchMethods
 • Which Stats Test. Knowing which statistical test to use to answer your question is tricky. Use this simple tool to help narrow down the options! see SageResearchMetods

Support

IBM Support

Books in the library

“Nettskjema is a tool for online data collection, for both staff and students. The solution is flexible and can be used both for surveys and larger data collections. Nettskjema is a secure solution provided by the University of Oslo (UiO). There are also mobile apps for recording audio and image (Nettskjema-Diktafon and Nettskjema Bilde)”

Go to information page

Suppport

 • UiA hjelp (general help).
 • Support at UiO