Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HELIDR-DR (PhD students)

Library subject page. PhD students Health/Sport

Contact your subject librarians

Kampus Kristiansand


Ellen.Sejersted@uia.no

Fagansvarlig Kristiansand, Sykepleie- og helsefag, Ernæring og folkehelse, Idrett og kroppsøving,

Kontakt meg på en av følgende måter: 

Kampus Grimstad

Ane Lunde - i permisjons, Kontakt Ellen Sejersted

ane.lunde@uia.no

Fagansvarlig Sykepleie-helsefag Grimstad, Psykososial helse, Vernepleie, Sexologi, Helse - og sosialinformatikk

Tlf: 37 23 34 37
Kontor: A03208 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad)

Bistand litteratursøk. Support systematic search

Support on literature search: Contact your subject librarians


Kontakt bibliotekets fagavansvarlige for hjelp med å utføre grundige litteratursøk.  Vi kan bidra med følgende

 • Finne fram til både ferdige og pågående systematiske litteraturstudier på ditt spørsmål
 • Anbefale relevante databaser
 • Utarbeide søkestrategi og tilpasse til aktuelle databasene for ditt spørsmål
 • Dokumentasjon
 • Oppdatere søk før publisering
 • Ekport av treff og de-duplisering via EndNote
 • Vise til relevante verktøy for videre screening prosess
 • Avtal gjerne tid med oss om du skal i gang med en systematisk litteraturstudie som krever et grundig litteratursøk der målet er å finne "alle" - flest mulig - av de relevante studiene som finnes for ditt spørsmål

More information regarding systematic literature studies, see the library subject page: systematiske litteraturstudier

EndNote

With EndNote reference software tool you can

 • Build a library with your own references that can be obtained through database searching or manual editing
 • Insert references into your Word document from the library
 • and choose from several styles or edit your own style

 

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med  skriving

Nyttig i søke, lese og skrivefasen:

 1. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.
 2. EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
 3. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
 4. Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene (referansene) etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen, og enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov 

More information - uia.no

Contact your subject librarian for support.

Open Access publishing, Financial support from UiA. Publiseringsstøtte Open Access

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC og BPC) til både Open Access-artikler og bøker.

University of Agder´s Open Access fund supports publishing in journals with open access and open access books. 

More information: uia.no

Also: Publish agreements with academic publisher. Go to uia.no

Open Science-coordinator: Igor Goncharenko 

Cristin - (Current Research Information System in Norway) AURA (Agder University Research Archive)

Universitetet i Agder får finansiering fra regjeringen, delvis basert på mengden publikasjoner i godkjente tidsskrifter og forlag, såkalte publiseringskanaler. For å få godkjenning må en publiseringskanal oppfylle UHRs krav til en vitenskapelig publikasjon. Bidraget må være i et tidsskrift / bok med et peer review system.

CRISTIN

(Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Norsk vitenskapsindeks (en del av Forskningsresultatmodulen i Cristin) skal benyttes av UH-sektoren for rapportering av forskningspublikasjoner til DBH

 

Research documentation in Norway
Cristin (Current research information system in Norway) is a research information system for hospitals, research institutes, and universities and university colleges. An essential part in the result service is the publishing database NVI (The Norwegian Science Index)

More information and conctact: -Go to uia.no

AURA
 

Agder University Research Archive (AURA) er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Vårt arkiv er en blant mange hundre institusjonelle og emnebaserte arkiv som er etablert verden rundt. I Norge er alle de aktuelle arkivene søkbare i det nasjonale søkesystemet NORA. Publikasjonene i AURA vil etter hvert også bli synlige i Google.

 

Agder University Research Archive (AURA) is a digital archive of scientific papers, theses and dissertations from the academic staff and students at the University of Agder. Our archive is one among many hundreds of institutional and subject-based archives that have been established around the world. In Norway, all the relevant records are searchable in the national search system NORA. The publications in AURA will also eventually be visible in Google.

More information and contact  - Go to uia.no

SurveyXact

Med SurveyXact kan du

 • utforme spørreskjemaer,
 • distribuere
 • overvåke innsamling
 • og kjøre analyser.

With SurveyXact you can:

 •  Design questionnaires
 •  Distribute questionnaires
 •  Monitor data collection
 •  Run analyses

More information: på uia.no

Brukerstøtte - User support:  Mitt surveycact - My SurveyXact

Nvivo User support

Support

 

Qualitative Analysis: Coding and Categorizing Data by Philip Adu

Se også

Bibliotekets nettside. Library page UiA.no

more information about the library services at uia.no. Go to uia.no/uba