Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Universitetsbibliotekets kurs i akademiske ferdigheter

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i mange av de tingene du trenger å kunne for å gjøre det bra som student.

Kursinformasjon kildebruk

Using sources

Å referere til kildene du har brukt i en oppgave, er viktig for å vise hvor du har hentet informasjonen din fra. Som student trenger du mye ulik informasjon, slik som lærebøker, artikler og nettsider. Du må vite hvordan du skal bruke informasjonen på best mulig måte, og hvordan du fører kilder riktig for å vise leseren hvilken informasjon du har brukt. 

På dette kurset lærer du

  • Hvilke kilder som vanligvis brukes i akademiske oppgaver
  • Hva som kjennetegner disse kildene
  • Hva du kan bruke kildene til
  • Hvordan du setter opp referanse til kildene med APA7-stil

Varighet: 1 time

Using sources

Citing the sources you have used in your paper is important because it shows where you found the information. As a student, you need a lot of different information like introduction books, articles, and web pages. You must use the information in the best possible way, and properly cite the sources to help your reader identify the sources you have used. 

 

This course teaches you

  • What sources are commonly used in academic papers
  • How to recognise these sources
  • What you can use the sources for
  • How to write references in APA 7th style

Duration: 1 hour

Meld deg på kurs her! Sign up here!