Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SY-917/ SY-918. Lindrende omsorg

Bibliotekets fagside

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

 

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  eduVPN ( Se informasjon om hvordan du logger på)

Finn bøker og artikler i ORIA

 

Søkehjelp ORIA

Ta en kikk på våre hyller for å lete etter aktuelle bøker - se hylleplasseringer nedenfor. Klikk for oppslag i ORIA. Et utvalg av bøker, se nedenfor

Utne, I. (2016). Opplevelser og rekasjoner hos mennesker med kreft (håp, livskvalitet, symptomer, pårørende). I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 305-326). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA  

Flere bøker nedenfor

Oppslagsverk

Kunnskapsbaserte oppslagsverk, "Point-of-the care tools" inneholder oversikter over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose for en rekke tilstander

 UpToDate

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)

BMJ Best practice

Norsk legemiddelhåndbok

Leksikon & Encyclopedia og håndbøker:  noen eksempler

Retningslinjer - prosdyrer

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. En fagprosedyre angir fremgangsmåter for å utføre en aktivitet eller prosess.

Eksempeler

Center for Kliniske retningslinjer. (2016). Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløp. Hentet fra http://cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/psykosociale-forhold/klinisk-retningslinje-om-interventioner-til-paaroerende.aspx

 

Svemed+ Artikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrifter

Søk etter forskningsartikler i CINAHL databasen via EBSCOhost

Søk selv i CINAHL (EBSCOhost). Forslag til søk nedenfor. Via EBSCOhost databasevert finner du også basen MEDLINE 

Tilgang til artikler funnet:

  1. Benytt ORIA knappen i databasene for tilgang til artikler om du ikke finner fulltekst direkte i basen,
  2. Alternativt følg lenke til fulltekst
  3. Via ORIA knappen kan du også bestille kopi av artikkelen om biblioteket ikke har tilgang

Søkeord i databasen: MeSH Medical subject headin/CINAHL headings

Når man søker i databasene søker man på ord fra artikkelens tittel og sammendrag, i tillegg brukes ord fra databasens eget vokabular, såkalte emneord (også kalt for kontrollerte termer, eller indekstermer)

Les mer om søkeord på nettstedet   KunnskapsbasertPraksis/Helsebiblioteket