Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SY-917/ SY-918. Lindrende omsorg

Bibliotekets fagside

Litteratur- og informasjonssøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke etter informasjon og litteratur,  sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN.

OBS - har du tatt i bruk eduVPN før mai 2022? Legg merke til at fom 4. mai 2022 - må du koble deg til UiA med ny eduVPN  adresse:  Start opp eduVPN - om du har eduVPN connection eldre kjørende Stopp denne, gå tilbake for å legge til en ny connection /ny adresse:

 • Legg til ny adresse, se + knappen: Søk opp "University of Agder" i programmet og velg dette under "Institute access" Du kan ev søke agder, og deretter velge University of Agder (Alternativt, skriv inn serverens nye navn: uia.eduvpn.no)
 •  Du kommer da til en nettside for pålogging og aproval. Logg på og approve
 • På Mac kan det være behov for fjerne eduVPN gjennom Apple-menyen > Systemvalg > Nettverk - Marker VPN-tjeneste i liste til venstre og trykk på minus. 

Nye brukere av eduVPN:

Finn bøker og artikler via ORIA

 

Søkehjelp ORIA

Ta en kikk på våre hyller for å lete etter aktuelle bøker - se hylle-plasseringer nedenfor. Klikk for oppslag i ORIA

Via ORIA kan du også bestille dokumenter. Se mer om lån og bestillinger

Del 4. Kunnskapspyramiden - Forskningsbaserte kilder innen helsefagene

Finn forskning om ... Databaser og nettsteder

Kunnskapsbaserte oppslagsverk, "Point-of-the care tools" inneholder oversikter over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose for en rekke tilstander

Eksempler på artikler

For NEL (Norsk elektronisk legehåndok) velg Logg inn (Allerede NEL bruker) for tilganger.  Du trenger ikke å oppgi brukernavn og passord. For tilgang til UpToDate, se ovenfor

UpToDate
BMJ Best Practice
NEL
Norsk legemiddelhåndbok
Palliative care delivery in the home Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Palliativ smertebehandling T21 Palliativ behandling
Palliative sedation Palliativ care Terminal behandling av eldre  
Ethical issues in palliative care   Terminal omsorg i sykehjem  
Palliativ care: Nursing home   Kommunikasjon i palliativ fase  
Assessment and management of nausea and vomiting   KOLS  
Artikler omhandler COPD (KOLS)      
Approach to symptom assessment in palliative care      

og flere - søk selv:

 • Advance care planning and advance directives
 • Palliative care: The last hours and days of life
 • Stopping nutrition and hydration at the end of life
 • Overview of spirituality in palliative care
 • Psychosocial issues in advanced illness
 • Ethical issues in palliative care
 • Overview of managing common non-pain symptoms in palliative care
     
Se også generelle faglige leksika og håndbøker for oversiktsartikler. Noen eksempler nedenfor:

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. En fagprosedyre angir fremgangsmåter for å utføre en aktivitet eller prosess. Se også prosedyrer via databasen VAR Healthcare 

Eksempeler

 • Center for Kliniske retningslinjer. (2016). Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløp. Se Cfkr.dk

"En systematisk oversikt er en oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en tydelig og systematisk metode for å finne, kvalitetsvurdere og oppsummere enkeltstudier over samme tema eller spørsmål" (Nortvedt, 2012, s. 49)

Merk at oversikter fra Cochrane og JBI også vil finnes via søk i CINAHL & MEDLINE

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no. Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside.

Søk etter forskning publisert i tidsskrifter - velg databaser

Merk at MEDLINE databasen kan søkes via EBSCOHost søkegrensesnitt (se nedenfor) - alternativt via søkegrensesnittet PubMed. Merk at du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost. Dersom du søker både i MEDLINE & CINAHL samtidig må du ikke velge limit: Peer Review, da mister du treff fra MEDLINE basen. Se mer søkehjelp for CINAHL&MEDLINE via EBSCOhost på bibliotekets fagside for sykepleie

Å lese forskningsartikler ... Kritisk vurdere