Skip to main content

SY-917/ SY-918. Lindrende omsorg

Bibliotekressurser

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på CISCO VPN Anyconnect

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  CISCO VPN Anyconnect. Se informasjon om hvordan du logger på

Finn bøker og artikler i ORIA

 

Søkehjelp ORIA

Ta en kikk på våre hyller for å lete etter aktuelle bøker - se hylleplasseringer nedenfor. Klikk for oppslag i ORIA. Et utvalg av bøker, se nedenfor

Utne, I. (2016). Opplevelser og rekasjoner hos mennesker med kreft (håp, livskvalitet, symptomer, pårørende). I U. Knutstad & A. K. T. Heggestad (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2 (4. utg., s. 305-326). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA  

Flere bøker nedenfor

Oppslagsverk

Kunnskapsbaserte oppslagsverk, "Point-of-the care tools" inneholder oversikter over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose for en rekke tilstander

 UpToDate

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)

BMJ Best practice

Norsk legemiddelhåndbok

Leksikon & Encyclopedia og håndbøker:  noen eksempler

Svemed+ Artikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrifter

Søk etter forskningsartikler i CINAHL databasen via EBSCOhost

Søk selv i CINAHL (EBSCOhost). Forslag til søk nedenfor. Via EBSCOhost databasevert finner du også basen MEDLINE 

Tilgang til artikler funnet:

  1. Benytt ORIA knappen i databasene for tilgang til artikler om du ikke finner fulltekst direkte i basen,
  2. Alternativt følg lenke til fulltekst
  3. Via ORIA knappen kan du også bestille kopi av artikkelen om biblioteket ikke har tilgang

Søkeord i databasen: MeSH Medical subject headin/CINAHL headings

Når man søker i databasene søker man på ord fra artikkelens tittel og sammendrag, i tillegg brukes ord fra databasens eget vokabular, såkalte emneord (også kalt for kontrollerte termer, eller indekstermer)

Les mer om søkeord på nettstedet   KunnskapsbasertPraksis/Helsebiblioteket

Finn forskningsartikler- flere databaser

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no. Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside.

Søk etter forskning publisert i tidsskrifter - databaser:

Finn engelske søkeord - tips

  1. Norsk oversettelse av MeSH (Medical Subject Headings - emneord brukt i MEDLINE og Svemed+), se mesh.uia.no
  2. Søk på norsk i databasen Svemed+ - legg merke til MeSH og engelske ord som er brukt
  3. Se CINAHL subject headings knappen i CINAHL databasen - mulig CINAHL bruker et annet emneord enn MEDLINE for ditt emne

Les  mer om søkeord