Skip to main content

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekressurser

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

ORIA - søk etter bøker og artikler

Oria er en  søketjeneste som lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser:
• bøker  • artikler  • tidsskrifter • studentoppgaver • avhandlinger • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser. Via ORIA bestiller du også lån og kopier . Du kan fornye dine lån selv. Logg på ORIA med samme brukernavn og passord som CANVAS

Lån og bestillinger - fjernstudenter

Se informasjon på våre nettsider