Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Tvang

Helsedirektoratet. (2015). Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (Rundskriv IS-10/2015).

Jardim, P. J. S., Ames, H. M. R., Hestevik, C. H. & Kirkehei, I. (2023). Tvang i psykisk helsevern og vold: systematisk litteratursøk med sortering.  Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/publ/2023/tvang-i-psykisk-helsevern-og-vold/

Søkeord...

Coercion*  OR compulsion* OR  restraint* OR force  OR forcing OR involuntar* OR "non voluntary" OR confinement* OR seclusion*

flere ord:

OR holding* OR "holds"

flere ord:

OR  (restrictive W2 (rule* OR practice* OR intervent*))

der W2 mellom søkeord = nærhet mellom ord, brukes i basene i EBSCOhost, se guiden

 

Helsedirektoratet. Tvang i psykisk helsevern

Helsedirektoratet (2020). Tvang – forebygging av tvang i psykisk helsevern for voksne. Nasjonale faglige råd

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (2017) Dialogmøter. - et hefte om å redusere bruken av tvang

Tonje Lossius Husum & Reidun Norvoll (2014). Alternativer til tvang II. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv (Erfaringskompetanse.no 2014:2). 

Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold,Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum.Alternativer til tvang I. Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte. (erfaringskompetanse.no 2014:2).  

Tvang i psykisk helsevern. Ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninge. (Erfaringskompetanse.no 2012:3)

erfaringskompetanse.no. HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

ORIA - søk bøker, ord i tittel: tvang* limit siste 10 år. Tatt vekk studentoppgaver. LInk til treff

noen artikler ...

Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K., & Fildberg, F. A. (2019). Sådan opfatter retspsykiatriske patienter baeltefikseringer. Sygeplejersken Fag & Forskning, 119(4), 36-47. link

Husum, T. L., Hem, M. H. & Pedersen, R. (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(2-03), 98-111. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02
"Denne artikkelen presenterer en analyse av svarene som ble gitt på et åpent spørsmål om hva helsepersonell erfarte som etisk utfordrende i arbeidet relatert til bruk av tvang. Totalt 439 ansatte med ulik yrkesbakgrunn beskrev en eller flere etiske utfordringer"

Väkiparta, L., Suominen, T., Paavilainen, E. & Kylmä, J. (2019). Using interventions to reduce seclusion and mechanical restraint use in adult psychiatric units: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(4), 765-778. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/scs.12701 

Populasjon; pasient og pleiere:
Lydersen, G. S., Morken, M., Aasland, O., Pedersen, R. & Husum, T. L. (2022). Tvang i psykisk helsevern: En sammenligning av holdninger blant ansatte og pasienter. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(6). https://doi.org/10.52734/Sq5783E6