Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Tips søkeord

  1. Søkeord finner du gjerne underveis i dine innledende, orienterende, søk.
  2. Fra relevante treff, sjekk ord som bruke, ord i tittel og sammendrag - i tillegg til ord som databasen bruker (Subject headings, som feks MeSH, Medical Subject headings, emneord som brukes i databasen MEDLINE).
  3. Noter opplysninger om de relevante treff du finner underveis, send gjerne informasjon om kilden til EndNote eller tilsvarende program. Noter også ord som kan brukes for ditt endelige mer systematiske søk. 

 

Før du starter søk kan du også gjerne sjekke følgende:

sjekk norsk oversettelse av Medical Subject Headings (MeSH) som er emneord som brukes i databasen MELDINE, Gå til mesh.uia.no Merk at det kan tenkes det ikke finnes et MeSH ord for ditt emne. 

Du kan også sjekke MeSH Browser - MeSH er også innebygget i MEDLINE databasen via EBSCOhost, og via søk i MEDLINE via PubMed søkegrensesnittet. Se lenker til databaser Merk MeSH brukes kun i MEDLINE basen (og SveMed+) - men de engelske ordene du finner der kan alikvel være til hjelp om du søker med engelske ord i andre baser

Søk på norsk i databasen SveMed+ (merk ikke oppdatert etter 2019), sjekk engelske ord som er brukt for artikler du finner relevante. Gå til SveMed+