Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

ROP samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Re-innleggelse

Dobbel diagnose psykiatri:

"Diagnosis, Dual*"
"Dual Psychiatric Diagnosis"
"Psychiatric Dual Diagnoses"

"co-occurring disorder*"
 "co-occurring diagnosis*"

 

Pasienter med samtidig rusmisbruk og psykiatri:

Utrykkes på mange måter i litteraturen her noen eksempler:

substance abuse patients with psychiatric disorders..
Psychiatric Comorbidities of Substance Use Disorders...
Persons with Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders

 

kan søkes samlet, feks med nærhet mellom ord. i EBSCOhost utrykkes med N#, ersatt # med ord for antall ord som tillates. Se søkeguiden for EBSCOhost

(substance* N2 (use* OR abuse* OR misuse* OR disorder* OR addict* OR use* OR dependenc*)) N5 (psychiatric* OR mental OR mentally)

Søker du i WoS, ersattes N2 med NEAR/2 og N5 med NEAR/5

 

Eksempel artikkel, legg merket til nærhet mellom ordene

Brekke, E., Lien, L. & Biong, S. (2018). Experiences of Professional Helping Relations by Persons with Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders. International Journal of Mental Health and Addiction, 16(1), 53-65. https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-017-9780-9 

Ould Brahim, L., Hanganu, C. & Gros, C. P. (2019). Understanding Helpful Nursing Care From the Perspective of Mental Health Inpatients With a Dual Diagnosis: A Qualitative Descriptive Study. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 26(3), 250-261. https://doi.org/10.1177/1078390319878773

 

 

 

 

 


 

Reinnleggelse

Readmission* OR "re-admiss*" OR re-hospitalization* OR re-hospitalisation* OR rehospital*


MeSH Scope note: "Subsequent admissions of a patient to a hospital or other health care institution for treatment."

Se mesh.uia.no (MeSH er Medical Subject headings, emneord som brukes i MEDLINE basen, men ordene kan også være nyttig å bruke i andre databaser)

 

Eksempel på artikler, legg merke til ord

Hutchison, S. L., Flanagan, J. V., Karpov, I., Elliott, L., Holsinger, B., Edwards, J. & Loveland, D. (2019). Care Management Intervention to Decrease Psychiatric and Substance Use Disorder Readmissions in Medicaid-Enrolled Adults. The journal of behavioral health services & research, 46(3), 533-543. https://doi.org/10.1007/s11414-018-9614-y 


Ould Brahim, L., Hanganu, C. & Gros, C. P. (2019). Understanding Helpful Nursing Care From the Perspective of Mental Health Inpatients With a Dual Diagnosis: A Qualitative Descriptive Study. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 26(3), 250-261. https://doi.org/10.1177/1078390319878773