Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Friluftsliv

Søkeord ...

Ikke noe godt ord for dette engelsk ...

Noen ord som kan brukes

camping

adventure

wilderness

outdoor

green

"nature-based"

"nature based"

"nature exposure*"

natural

Søk på ord i tittelen:

Settes TI foran søkestrengen søkes det på ord i aritkkelen ved søk  baser via EBSCOhost - (i ORIA velg avansert søk og felt for søkeordet:)

Grønn omsorg, frifluft, her med søk på ord fra tittel (EBSCOhost baser): TI (green OR outdoor* OR "nature based" OR "nature exposure*" OR wilderness)

Merk. ordene nature, natural og environment kan gi mange irrelvante treff

Legg ev. til ord som therapy, therapies, treatment

 

Psykiske ..TI (psychiatric* OR mental OR mentally OR depression OR anixiety) 

 

Rusmisbrk  ... TI ((drug OR substance*) N3 (use* OR misuse* addic* OR depend* OR disorder* ))

merk. Nn = nærhet mellom ordene, brukes i databasene via EBSCOhost (i WoS, brukes NEAR/n). Erstatt n med antall ord som er tillates mellom de to

 

Fysisk aktivitet: exercise OR "physical activity" OR running OR walking OR training OR Hiking OR cycling OR bicycling

Merk, OR ord for andre spesifikke aktiviteter

Erfaring behandler:

Gabrielsen, L. E., Storsveen, E. B. & Kerlefsen, R. (2018). Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(1), 40-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-01-05 
 

Se også

Se emnesider Folkehelse - Friluft

Se emnesider Sykepleie - fysisk aktivitet

Se emnesiden Sykepleie - Psykisk helse -Natur, friluft, grønn omsorg

Friluftsterapi - rusmisbrukere- eksempel på artikler:

Rusmisbruk, søkeord:

((substance* OR drug OR alcohol*) N2 (use* OR abuse* OR misuse* OR disorder* OR addict* OR use* OR dependenc*))

N2 = nærhet mellom ordene, se EBSCOhost guiden: Minst et av ordene fra første () må stå nært ord fra neste (), det kan stå inntil 2 ord mellom ordene. Søk eventuelt bredere med å øke antall ord som tillates brukt mellom ordene

Søker du i WoS, ersattes N2 med NEAR/2 og N5 med NEAR/5

----

Eksempler artikler:

Gass, M., Wilson, T., Talbot, B., Tucker, A., Ugianskis, M., & Brennan, N. (2019). The Value of Outdoor Behavioral Healthcare for Adolescent Substance Users with Comorbid Conditions. Substance Abuse : Research and Treatment, 13, 1178221819870768. https://doi.org/10.1177/1178221819870768

Marchand, W. R., Klinger, W., Block, K., VerMerris, S., Herrmann, T. S., Johnson, C., Shubin, E., & Sheppard, S. (2018). Safety and psychological impact of sailing adventure therapy among Veterans with substance use disorders. Complementary Therapies in Medicine, 40, 42–47. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.07.013

Wiley, E. R., Seabrook, J. A., Gilliland, J. A., Anderson, K. K., & Stranges, S. (2020). Green space and substance use and addiction: A new frontier. Addictive Behaviors, 100, 106155. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106155

Cutcliffe, J. R., & Travale, R. (2016). Unearthing the Theoretical Underpinnings of “Green Care” in Mental Health and Substance Misuse Care: Theoretical Underpinnings and Contemporary Clinical Examples. Issues in Mental Health Nursing, 37(3), 137–147. https://doi.org/10.3109/01612840.2015.1119220

Bettmann, J. E., Kouris, G. M., Anderson, I. M., & Casselman, B. (2021). Wilderness as Healing Environment: Treating Adolescent Substance Misuse in Wilderness Therapy. Psychoanalytic Study of the Child, 74(1), 249–264. https://doi.org/10.1080/00797308.2020.1859270

Bettmann, J. E., Russell, K. C. & Parry, K. J. (2013). How Substance Abuse Recovery Skills, Readiness to Change and Symptom Reduction Impact Change Processes in Wilderness Therapy Participants. Journal of Child and Family Studies, 22(8), 1039-1050. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9665-2 

Bettmann, J. E., Kouris, G. M., Anderson, I. M. & Casselman, B. (2021). Wilderness as Healing Environment: Treating Adolescent Substance Misuse in Wilderness Therapy. The Psychoanalytic Study of the Child, 74(1), 249-264. https://doi.org/10.1080/00797308.2020.1859270 


Bettmann, J. E., Russell, K. C. & Parry, K. J. (2013). How Substance Abuse Recovery Skills, Readiness to Change and Symptom Reduction Impact Change Processes in Wilderness Therapy Participants. Journal of Child and Family Studies, 22(8), 1039-1050. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9665-2

 

Gass, M., Wilson, T., Talbot, B., Tucker, A., Ugianskis, M. & Brennan, N. (2019). The Value of Outdoor Behavioral Healthcare for Adolescent Substance Users with Comorbid Conditions. Substance Abuse: Research and Treatment, 13, 1178221819870768. https://doi.org/10.1177/1178221819870768
  
Harper, N. J., Mott, A. J. & Obee, P. (2019). Client perspectives on wilderness therapy as a component of adolescent residential treatment for problematic substance use and mental health issues. Children and Youth Services Review, 105, 104450. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104450 

 
Sellereite, I., Haga, M. & Lorås, H. (2019). Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(1), 39-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-01-05 

 
Tucker, A. R., DeMille, S., Newman, T. J., Polachi Atanasova, C., Bryan, P., Keefe, M. & Smitherman, L. (2023). How adolescents view the role of the wilderness in wilderness therapy: "I am in the middle of nowhere and that is okay". Children & Youth Services Review, 153, N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107045 
 

Her link til treff fra baser via WoS (Web of Science, Core Collection): søkt på ord i tittel for friluftsterapi og rusmisbruk, link

Her link treff Idunn.no: (rus OR rusavhengig* OR rusmisbruk* OR rusmiddelmisbruk*) AND (friluft* OR utendørs* OR villmark* OR camping) link


 

Søkeord

Unge- barn: child OR children OR adolescen* OR youth* OR young*

Psykiske utfordringer, afterdsproblemer, rus: "mental health*" OR depression* OR anxiety OR loneliness OR  Antisocial* OR behavio* ... OR substance... avhengig av mer konkret dere søker litteratur om

 

Eksempler på artikler, legg merke til ord

Sollesnes, V. K., Agdal, R., Hopfenbeck, M., & Kogstad, R. E. (2017). En ny start i livet med natur- og gårdsaktiviteter. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 14(3), 256-264. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2017-03-06. "Artikkelen viser hva Grønne tjenester kan bety for unge som står i fare for sosial ekskludering. Vi intervjuet 14 ungdommer fra 16 til 27 år på seks ulike tiltak. Sentralt i studien har vært hvordan ulike aktiviteter knyttet til natur og landbruk kan styrke håp, mestring, mening og verdighet og dermed bidra til sosial inkludering. Lederens evne til å skape en god gruppeatmosfære er viktig her som i annet miljøarbeid. Studien viste at ungdommene la stor vekt på tid til samtale, kontakt med dyr, å kunne velge arbeidsoppgaver selv, omsorg for dyr og mennesker, gruppesamhold og stillheten i naturen"
 

Fernee, C. R., Mesel, T., Andersen, A. J. W. & Gabrielsen, L. E. (2018). Therapy the Natural Way: A Realist Exploration of the Wilderness Therapy Treatment Process in Adolescent Mental Health Care in Norway. Qualitative Health Research, 29(9), 1358-1377. https://doi.org/10.1177/1049732318816301 

 

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W. & Mesel, T. Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandinavia. Scandinavian Psychologist. https://psykologisk.no/sp/2015/09/e14/ 
 

Steigen, A. M., Eriksson, B. G., Kogstad, R. E. & Bergh, D. (2022). The Meaning of Social Support in Nature-Based Services for Young Adults with Mental Health Problems. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3). https://doi.org/10.3390/ijerph19031638  Abstract: ..." The aim of this study is therefore to uncover dimensions of social support in relation to mental health among young adults with mental health problems participating in nature-based services in Norway. This study applies data from a survey of 93 young adults participating in nature-based services; in addition, qualitative interview data from 20 interviews are also used."

 

Bettmann, J. E., Kouris, G. M., Anderson, I. M. & Casselman, B. (2021). Wilderness as Healing Environment: Treating Adolescent Substance Misuse in Wilderness Therapy. The Psychoanalytic Study of the Child, 74(1), 249-264. https://doi.org/10.1080/00797308.2020.1859270 Abstract: "This paper reviews three psychoanalytic conceptualizations of substance misuse, discussing the implications for substance treatment deriving from these conceptualizations. The paper also presents wilderness therapy as an evidence-based approach, reviewing the outcomes and primary components of such programs."

 
Bettmann, J. E., Russell, K. C. & Parry, K. J. (2013). How Substance Abuse Recovery Skills, Readiness to Change and Symptom Reduction Impact Change Processes in Wilderness Therapy Participants. Journal of Child and Family Studies, 22(8), 1039-1050. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9665-2 


Gass, M., Wilson, T., Talbot, B., Tucker, A., Ugianskis, M. & Brennan, N. (2019). The Value of Outdoor Behavioral Healthcare for Adolescent Substance Users with Comorbid Conditions. Substance Abuse: Research and Treatment, 13, 1178221819870768. https://doi.org/10.1177/1178221819870768


Harper, N. J., Mott, A. J. & Obee, P. (2019). Client perspectives on wilderness therapy as a component of adolescent residential treatment for problematic substance use and mental health issues. Children and Youth Services Review, 105, 104450. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104450


Sellereite, I., Haga, M. & Lorås, H. (2019). Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(1), 39-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-01-05


Tucker, A. R., DeMille, S., Newman, T. J., Polachi Atanasova, C., Bryan, P., Keefe, M. & Smitherman, L. (2023). How adolescents view the role of the wilderness in wilderness therapy: "I am in the middle of nowhere and that is okay". Children & Youth Services Review, 153, N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107045 
 

Friluftsliv - livsmestring - psykisk helse, noen titler i biblioteket: