Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vernepleie

Bibliotekets fagside

Kildehåndteringsverktøy (Word EndNote Zotero)

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.

EndNote "jobber sammen med" Word - når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument. Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene (referansene) etter de krav ("stil", eksempel APA stil)  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen

Se gjerne mer om bruk av EndNote i det digitale innføringskurset.

Zotero er et referansehåndteringsprogram (gratis) som hjelper deg med å samle inn kilder som du finner i databaser og på nettsider - for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving i Word.

Med et enkelt klikk får du inn alle opplysninger om kilden i ditt Zotero bibliotek - og finnes det en tilhørende fulltekst (PDF) av kilden legges også denne inn automatisk sammen med kilden i ditt Zotero bibliotek

I Word kan du enkelt sette inn henvisninger til kilder i løpende tekst, hentet fra informasjon i ditt Zotero bibliotek - og automatisk få skrevet ut en litteraturliste etter APA  - eller andre referansestiler om behov.

Zotero - en innføringsfilm fra Høgskolen Innlandet/Biblioteket

WORD har en innebygget en mulighet for enkelt å lage referanselister basert på dine kilder brukt i løpende tekst. Se mer informasjon her 

MERK

  •  APA 6 er innebygget stil, ikke APA 7 (avtal med din emne-ansvarlig at du bruker versjon APA 6)
  • Se eksempler på Kildekompasset, APA 6  

Filmer fra OsloMet; 

Legge inn kilder

Bruke kilder du har lagret informasjon om i dokumentet