Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Forskningsartikler. Kritisk vurdering. Sjekklister

Fagartikler - Forskningsartikler (vitenskapelige artikler)

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no.  

Les også om oversiktsartikler: 

Reinar, L.M. & Jamtvedt, G. (2010). Hvordan skrive en systematisk oversikt?. Sykepleien Forskning, 5(3):238-246. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0121

Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside. om du finner artikkelen i CINAHL vil du også der se om tidsskriftet artikkelen er publisert i er Peer Review. 

Se mer om vitenskapelige artikler på Kildekompasset.no og på nettstedet Søk & Skriv-Ulike kjelder

Film hentet fra: NTNU Biblioteket, Gjøvik (2020). Hva betyr det at en artikkel er vitenskapelig?

Les mer:

Gjevjon, E. R. (2019). Forskjeller og likheter mellom forskningsartikkel og fagartikkel. Sykepleien Forskning, (79023), e-79023. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79023 

Lerdal, A. (2012). Forskningsartikkel eller fagartikkel? Sykepleien, (2), 72-73. https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2012.0018

Reinar, L.M. & Jamtvedt, G. (2010). Hvordan skrive en systematisk oversikt?. Sykepleien Forskning, 5(3):238-246. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0121

Ord og utrykk om forskningsmetoder. se artikkel fra FHI.no

Om kritisk vurdering, se også kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket. Der finnes også sjekklister Gå til kurset

 

Ulike studiedesign

Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  

 

Ulike studiedesign. Ord og uttrykk

Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  

Flere filmer fra OsloMet, Kohort studier, kasus-kontroll studier. Link

Ord og utrykk om forskningsmetoder. se artikkel fra FHI.no

Om kritisk vurdering, se kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket. Der finnes også sjekklister Gå til kurset

Sjekklister

 

Se eventuelt sjekkliste/Vurdering/Analyse av forskningsartikkel i emne-rommet i CANVAS. Alternativt kan du bruke en annen, eksempler nedenfor. Avtal med din veileder!

Flere alternativer: 

Helsebiblioteket. Kritisk vurdering/Kunnskapsbasert praksis: Sjekklister for vurdering av forskningsartikler  (Sjekklistene er laget som pedagogiske verktøy for å lære kritisk vurdering av vitenskapelige artikler, se eventuelt nedenfor sjekklister fra FHI for full versjon)

Sjekklister for vurdering av forskningsartikler (Folkehelseinstituttet)

CASP Check lists (Sjekklistene fra Helsebiblioteket/ Folkrhelseinstituttet er basert på disse

 JBI’s critical appraisal tools (Sjekklister fra Joanna Briggs Institutite). Eksempel Checklist for Quasi-Experimental Studies (non-randomized experimental studies)

 

Flere sjekklister

Observasjonelle studiedesign

Sjekklister for observasjonsstudier, cohort, case-control, and cross-sectional studies

STROBE Checklists (Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology)

Cohort, case-control, cross-sectional

Survey Research
 • Bennett, C., Khangura, S., Brehaut, J. C., Graham, I. D., Moher, D., Potter, B. K. & M. Grimshaw, J. (2011). Reporting Guidelines for Survey Research: An Analysis of Published Guidance and Reporting Practices. PLOS Medicine, 8(8), e1001069. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001069
 • Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen
  • Further illustrative examples:
   Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
   Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
   Table C Checklist for developing a questionnaire
   Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
   Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

 

Les mer om kritisk vurdering og å lese forskningsartikler​​​

Kritisk vurdering - nettkurs Kunnskapsbasert praksis/Helsebiblioteket

se eksempler i boka Jobb kunnskapsbasert- se gjerne kapittel 4, videoer

ulike studiedesign A spotters guide to study design

Kjernespørsmål og typiske studiedesign - Nettkurset Kunnskapsbasertpraksis/Helsebiblioteket

Sjekklister

Helsebiblioteket sjekklister (bygger på CASP)

CASP sjekklister

Sjekklister fra Joanna Briggs Institute, Critical appraisal

Se også sjekklister i ditt emne via CANVAS

 

Nedenfor finnes to andre eksempler på norsk:

Finden, E. & Snibsøer, A.K. (2020). Kvaliativ artikkel. Eksempel på utfylt sjekkliste. Høgskulen Vestlandet.  dlr.unit.no. Gå til filmen

Ask, T. & Magnussen, L.H. (2020). Kritisk vurdering av kvalitativ studie Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers. Høgskulen Vestlandet. Youtube:

Se også kurset Kunnskapsbasertpraksis.no, Kritisk vurdere, Kvalitative studier. Link

Mer om kvalitativ metode, se metodeguiden

Sjekklister

Helsebiblioteket sjekklister (bygger på CASP)

CASP sjekklister

Sjekklister fra Joanna Briggs Institute, Critical appraisal  (Eksempel Checklist for Quasi-Experimental Studies (non-randomized experimental studies)

Se også sjekklister i ditt emne via CANVAS

 

Randomisert kontrollert studie

Magnussen, L.H. & Moen, V.P (2020). Kritisk vurdering av en randomisert kontrollert studie. Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers.  Høgskulen Vestlandet. Youtube:

Booth, A. Appraising a quantitative study. Youtube:

Se ellers mer informasjon i kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket

Mer om kvantitative metoder, se metodeguiden

Diagnostiske studier


Diagnostisk studie, Per Vandvik:

Sjekkliste for vurdering av en studie som tester en ny diagnostisk test. Helsebiblioteket

Se ellers mer informasjon

kurset Kunnskapsbasertpraksis.no - Helsebiblioteket

Andrew, J. (2002). Evaluation of studies of assessment and screening tools, and diagnostic tests. Evidence Based Nursing, 5(3), 68-71. https://doi.org/10.1136/ebn.5.3.68 

Spørreskjemaundersøkelser

se eventuelt sjekklisten Prevalens Helsebiblioteket

Eller:

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

Further illustrative examples

 • Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
 • Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
 • Table C Checklist for developing a questionnaire
 • Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
 • Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Eller

Les mer  om spørreskjema metode for innsamling av data og analyse: