Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Forskningsartikler. Kritisk vurdering. Sjekklister

Fagartikler - Forskningsartikler (vitenskapelige artikler)

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no.  

Les også om oversiktsartikler: 

Reinar, L.M. & Jamtvedt, G. (2010). Hvordan skrive en systematisk oversikt?. Sykepleien Forskning, 5(3):238-246. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0121

 

Se mer om vitenskapelige artikler

Kildekompasset.no og på nettstedet Søk & Skriv-Ulike kjelder

 

Mer om ordningen Fagfellevurdering, tidsskrifter:


Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Kanalregisteret  (se nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside.

Om du finner artikkelen i CINAHL vil du også der se om tidsskriftet artikkelen er publisert i er Peer Review. Se film d i CINAHL guiden, om å utføre søk 

 

Eksempel på artikkel poster i CINAHL:  legg merke til Peer Review i feltet Journal Subset, eller/ også Publikasjonstype: Research.  Legg også merke til artikkelens oppsett. Link til post 1  i CINAHL -og link til post 2 CINAHL

Søker du i ORIA kan du begrense treff til de fagfellevurderte tidsskriftene. Se filmen om søk i ORIA: 

 

Her er noen nordiske, norske tidsskrifter som har ordninger med fagfellevurdering.  Se about om tidsskriftet

Mer:. Selv om tidsskriftet har ordninger med fagfellevurdering, betyr det IKKE at alle artiklene i tidsskriftet er det, kun de som regnes som vitenskapelige vil typisk være det, se Kildekompasset.no ovenfor

merk at også boklige kilder kan ha ordninger med fagfellevurdering,  se eksempel bøker, Åpen tilgang, via Idunn.no tilsvarende også artikler i oppslagsverk, som for eksempel UpToDate, eksempelartikkel om Hip fracture older adults

 

Film hentet fra: NTNU Biblioteket, Gjøvik (2020): Hva betyr det at en artikkel er vitenskapelig?

Les mer:

Gjevjon, E. R. (2019). Forskjeller og likheter mellom forskningsartikkel og fagartikkel. Sykepleien Forskning, (79023), e-79023. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79023 

Lerdal, A. (2012). Forskningsartikkel eller fagartikkel? Sykepleien, (2), 72-73. https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2012.0018

Reinar, L.M. & Jamtvedt, G. (2010). Hvordan skrive en systematisk oversikt?. Sykepleien Forskning, 5(3):238-246. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0121

Ord og utrykk om forskningsmetoder. se artikkel fra FHI.no

Om kritisk vurdering, se også kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket. Der finnes også sjekklister Gå til kurset

Se også sjekklister i ditt Canvas emne-rom om emne-ansvarlig har anbefalt spesifikke sjekklister! Eksempel SY-323K

 

Ulike studiedesign

Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  

 

Ulike studiedesign. Ord og uttrykk

Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  

Flere filmer fra OsloMet, Kohort studier, kasus-kontroll studier. Link

Ord og utrykk om forskningsmetoder. se artikkel fra FHI.no

Om kritisk vurdering, se kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket. Der finnes også sjekklister Gå til kurset

Sjekklister

 

Se eventuelt sjekkliste/Vurdering/Analyse av forskningsartikkel i emne-rommet i CANVAS. Alternativt kan du bruke en annen, eksempler nedenfor. Avtal med din veileder! Eksempel SY-323K V2024

Flere alternativer: 

Helsebiblioteket. Kritisk vurdering/Kunnskapsbasert praksis: Sjekklister for vurdering av forskningsartikler  (Sjekklistene er laget som pedagogiske verktøy for å lære kritisk vurdering av vitenskapelige artikler, se eventuelt nedenfor sjekklister fra FHI for full versjon)

Sjekklister for vurdering av forskningsartikler (Folkehelseinstituttet)

CASP Check lists (Sjekklistene fra Helsebiblioteket/ Folkrhelseinstituttet er basert på disse

 JBI’s critical appraisal tools (Sjekklister fra Joanna Briggs Institutite). Eksempel Checklist for Quasi-Experimental Studies (non-randomized experimental studies)

 

Flere sjekklister

Observasjonelle studiedesign

Sjekklister for observasjonsstudier, cohort, case-control, and cross-sectional studies

STROBE Checklists (Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology)

Cohort, case-control, cross-sectional

Survey Research
 • Bennett, C., Khangura, S., Brehaut, J. C., Graham, I. D., Moher, D., Potter, B. K. & M. Grimshaw, J. (2011). Reporting Guidelines for Survey Research: An Analysis of Published Guidance and Reporting Practices. PLOS Medicine, 8(8), e1001069. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001069
 • Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen
  • Further illustrative examples:
   Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
   Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
   Table C Checklist for developing a questionnaire
   Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
   Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

 

Les mer om kritisk vurdering og å lese forskningsartikler​​​

Kritisk vurdering - nettkurs Kunnskapsbasert praksis/Helsebiblioteket

se eksempler i boka Jobb kunnskapsbasert- se gjerne kapittel 4, videoer

ulike studiedesign A spotters guide to study design

Kjernespørsmål og typiske studiedesign - Nettkurset Kunnskapsbasertpraksis/Helsebiblioteket

Sjekklister

Helsebiblioteket sjekklister (bygger på CASP)

CASP sjekklister

Sjekklister fra Joanna Briggs Institute, Critical appraisal

Se også sjekklister i ditt emne via CANVAS. Eksempel SY-323K V2024

 

Nedenfor finnes to andre eksempler på norsk:

Finden, E. & Snibsøer, A.K. (2020). Kvaliativ artikkel. Eksempel på utfylt sjekkliste. Høgskulen Vestlandet.  dlr.unit.no. Gå til filmen

Ask, T. & Magnussen, L.H. (2020). Kritisk vurdering av kvalitativ studie Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers. Høgskulen Vestlandet. Youtube:

Se også kurset Kunnskapsbasertpraksis.no, Kritisk vurdere, Kvalitative studier. Link

Lerdal, A. (2011). Resultatkapitlet i kvalitative studier. Sykepleien Forskning, (1), 81-83. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2011.0165 

Andersen, J. & Taule, T. (2020). Fortolkende beskrivelse er en egnet metode for sykepleiere og forskere. Sykepleien, (80364), e-80364. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.80364 

Lerdal, A. (2009). Å lese forskningsartikler. Sykepleien Forskning, (4), 328-330. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2009.0161 
 

Mer om kvalitativ metode, se metodeguiden

Sjekklister

Helsebiblioteket sjekklister (bygger på CASP)

CASP sjekklister

Sjekklister fra Joanna Briggs Institute, Critical appraisal  (Eksempel Checklist for Quasi-Experimental Studies (non-randomized experimental studies)

Se også sjekklister i ditt emne via CANVAS. Eksempel SY-323K V2024

 

Randomisert kontrollert studie

Magnussen, L.H. & Moen, V.P (2020). Kritisk vurdering av en randomisert kontrollert studie. Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers.  Høgskulen Vestlandet. Youtube:

 

Booth, A. Appraising a quantitative study. Youtube:

Se ellers mer informasjon i kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket

Mer om kvantitative metoder, se metodeguiden

Diagnostiske studier


Diagnostisk studie, Per Vandvik:

Sjekkliste for vurdering av en studie som tester en ny diagnostisk test. Helsebiblioteket

Se ellers mer informasjon

kurset Kunnskapsbasertpraksis.no - Helsebiblioteket

Andrew, J. (2002). Evaluation of studies of assessment and screening tools, and diagnostic tests. Evidence Based Nursing, 5(3), 68-71. https://doi.org/10.1136/ebn.5.3.68 

Spørreskjemaundersøkelser

se eventuelt sjekklisten Prevalens Helsebiblioteket

Eller:

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

Further illustrative examples

Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design

Table B Pros and cons of open and closed-ended questions

Table C Checklist for developing a questionnaire

Table D Types of sampling techniques for questionnaire research

Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Eller

Les mer  om spørreskjema metode for innsamling av data og analyse:

Kirkevold, Ø. (2013). Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser. Sykepleien Forskning, 8(4), 380-382. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0170 

Hellevik, O. (2019). Spørreundersøkelser. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/metoder/sporreundersokelser/ 

Eberhard-Gran, M. & Winther, C. (2017). Spørreskjema som metode : for helsefagene. Universitetsforlaget.  Søk boka opp i ORIA

Kalton, G. (2021). Introduction to survey sampling (2nd. utg.). SAGE. https://doi.org/10.4135/9781071909812 
 

Bøker i biblioteket