Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

LAR Legemiddelassisstert rehabilitering

Søkeord ...

Fra norsk MeSH. mesh.uia.no

norsk: Opiatsubstitusjonsbehandling

Alternativer:

LAR
LAR-behandling
Legemiddelassisstert rehabilitering
Metadonbehandling
Opioid substitusjonsbehandling
Substitusjonsbehandling med opiater
Substitusjonsbehandling med opioider

Engelsk, MeSH, Medical subject headings:


"Opiate Substitution Treatment"
Scope note: Medication assisted treatment of opioid dependence using a substitute opiate such as METHADONE or BUPRENORPHINE.

Alternativt ord/fraser:


"Opiate Substitution Treatment*"
"Opioid Substitution Treatment*"
"Opioid Substitution Therap*"
"Opiate Replacement Therap*"
"Opioid Replacement Therap*"
"Opioid Replacement Therap*"

"Medication Assisted Treatment of Opioid"
"Opioid Medication Assisted Treatment"
"Opiate Medication-Assisted Treatment"
Medication-Assisted Treatment, Opiate
"Opiate Medication Assisted Treatment*"

Rusmisbruk ...

 

"Substance Use Disorder*"

"substance abuse"

"drug abuse*"

...

Ord i tittel søk: TI feltkoden brukes i baser via EBSCOhost, i ORIA bruk avansert søk og velg felt:

Rusmisbruk, ord i tittel:  TI ((drug OR substance*) N3 (addic* OR depend* OR disorder* OR user* OR misuse*))

merk. Nn = nærhet mellom ordene, brukes i databasene via EBSCOhost (i WoS, brukes NEAR/n). Erstatt n med antall ord som er tillates mellom de to