Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Søkehjelp

Database- søkeguider:

ORIA

EBSCOhost (MEDLINE, Academic Search Complete, CINAHL, ERIC, SocINDEX, Social Work Abstract)

Web of Science

PubMed

Google Scholar

Scopus 

Ovid

Strukturert, systematisk søk:

 Systematisk, strukturert, tilnærming til søk etter forskningsartikler, se guiden Psykososial helse

PICO, PIO, PICo, PO og tilsvarende rammeverk, se guiden Psykososial helse

Litteraturstudier, se bibliotekguiden, fagsiden for psykososial helse. Gå til guiden

Søkeord:

Tips engelske søkeord

Se også:

Søk & Skriv 

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne"

Gå til Søk & Skriv