Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

utviklingshemmede

Søkeord

 

Fra mesh.uia.no https://mesh.uia.no/
Psykisk utviklingshemning - "Intellectual Disability"
Forstyrrelse i intellektuell fungering som har sitt utspring i utviklingsperioden. Det finnes flere mulige årsaker, blant annet genetiske defekter og fødselsskader. IQ-skår, poeng på en skala for måling av intelligens (IQ), brukes vanligvis til å avgjøre om en person har en utviklingshemning. IQ mellom 70 og 79 er i grenseland til utviklingshemning. IQ under 67 er mål på utviklingshemning

Alternativer:

"Intellectual Disabilities"

"cognitive impairment"
"congenital disorders"
"Developmental Disabilities"
"delayed development"
"intellectual development disorder"

 

EBSCOhost baser: 

"slå sammen" ord med nærhetsoperator (N#)

((Intellect* or cognitive* or cognition* or mental* or development*) N3 (handicap* or disabil* or impair* or defect* or disorder* or retardat* or deficienc* or dysfunction* or difficult* or deviat* or delay* or disabled or deficit* or function* or divers*)) Se filmen som viser dette. 

Web of Science

((Intellect* or cognitive* or cognition* or mental* or development*) NEAR/3 (handicap* or disabil* or impair* or defect* or disorder* or retardat* or deficienc* or dysfunction* or difficult* or deviat* or delay* or disabled or deficit* or function* or divers*))