Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

 

Beslutningssøtte (supported decision-making)

Selvbestemmelse. Brukermedvirkning

 

Brukermedvirking, Medbestemmelse;  "client participation", user involvement", "client cooperation", "user participation"

selvbestemmelse; "Self determination"

Søkeord:

"decision making"
"User participation"
"Client participation"

"self determination"

"Shared decision making"

-

 "Decision* support"
"Support decision*"

"assisted decision*"

"promot* self-determination"

eller søk med nærhet mellom ordene: 

EBSCOhost: ((support* OR assissted OR promot*) N3 (decision* OR "self determination"))

WoS: ((support* OR assisted OR promot*) NEAR/3 (decision* OR "self determination"))

--

Litteratur:

Ellingsen, K. E. (2007). Selvbestemmelse : egne og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. Finn boka i ORIA

Stancliffe R.J., Wehmeyer, M.L., Shogren, K.A. & Abery, B.A. (red.) (2020). Choice,
Preference, and Disability. Promoting Self-Determination Across the Lifespan. Springer https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-35683-5

FN (2006). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lovdata https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2006-12-13-34

 

Eksempel litteratur, tjenesteyters erfaringer med beslutningsstøtte:

Demic, S. & Gjermestad, A. (2021). «Å stå i det uvisse».  Tjenesteyteres erfaringer med beslutningsstøtte i møte med personer med alvorlig utviklingshemming i kommunale botilbud. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-01-04 

Linde, S. (2022). Beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming: En oppsummering av kunnskap. Omsorgsbiblioteket. https://hdl.handle.net/11250/2997370

Bigby, C., Whiteside, M. & Douglas, J. (2019). Providing support for decision making to adults with intellectual disability: Perspectives of family members and workers in disability support services. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 44(4), 396-409. https://doi.org/10.3109/13668250.2017.1378873 

Hodges, Z. & Northway, R. (2019). Exploring professional decision making in relation to safeguarding: A grounded theory study of social workers and community nurses in community learning (intellectual) disability teams in wales. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(2), 435-445. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jar.12541 

Casey, H., Trayer, Á., Desmond, D. & Coffey, L. (2023). Experiences and perceptions of everyday decision-making in the lives of adults with intellectual disabilities, their care partners and direct care support workers. Journal of Intellectual Disabilities, 17446295231189020. https://doi.org/10.1177/17446295231189020