Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Søk - finn- litteratur -informasjon om ...

ORIA bibliotekkatalogen

Søk - finn- bestill bøker i bibliotekkatalogen ORIA

Let på hylla

175 Idrettsetikk

372.86 Kroppsøving grunnskolen, se også 796.07

152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123  (Barn og bevegelse) og 612.76 (motorikk, biomekanikk)

306.483 Idrettssosiologi

612.04 Idrettsfysiologi

613.2 Ernæring

613.7 Fysisk aktivitet og helse

613.71 Treningslære. Se også 796.07

613.71072 Forskningsmetoder. Se også 300.72, 610.72, 150.72 (psykologiske emner), 370.72 (Pedagogikk, undervisning)

613.71 Mosjon og treningsaktiviteter

613.711 Fysisk trening for idrett

616.8913 Fysisk aktivitet og psykisk helse

617.1027 Idrettsskader. Idrettsmedisin

796 Idrett

796.01 Idrettspsykologi

Idrettsetikk, se bøker 1. etg 175

796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86

796.077 Coaching 

796.082 Kvinnelige idrettsutøvere, trening, helse, prestasjon. Se også 613.711082

796-799 Enkelte aktiviteter

796.1 Diverse spill og leker
796.2 Aktiviteter, spill og leker som krever utstyr
796.3 Ballspill og kulespill
796.4 Vektløfting, friidrett, gymnastikk
796.5 Friluftsliv
796.6 Sykling og lignende aktiviteter
796.7 Kjøring med motorkjøretøyer
796.8 Kampidretter
796.9 Is- og snøsport

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

MEDLINE er hoveddatabase innen medisin og helsefaglige emner, Databasen dekker opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine

MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed. Via EBSCOhost finner du også databasen SPORTDisus (idrettsfaglige emner) og ERIC (Pedagogikk, Undervisning, skolevesen)

Masteroppgaver kan søkes via ORIA og eller Google Scholar. Se også direktelenker nedenfor

Masteroppgaver NIH 

Masteroppgaver UiA

Masteroppgaver kroppsøving /Nord universitet 

Masteropgpaver Idrett/Nord universitet