Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Nye bøker

Bøker - oppstilling i biblioteket

Let på hylla

 • 372.86 Kroppsøving grunnskolen, se også 796.07
 • 152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123  (Barn og bevegelse) og 612.76 (motorikk, biomekanikk)
 • 306.483 Idrettssosiologi
 • 612.04 Idrettsfysiologi
 • 613.2 Ernæring
 • 613.7 Fysisk aktivitet og helse
 • 613.71 Treningslære. Se også 796.07
 • 613.71072 Forskningsmetoder. Se også 300.72, 610.72, 150.72
 • 613.71 Mosjon og treningsaktiviteter
 • 613.711 Fysisk trening for idrett
 • 616.8913 Fysisk aktivitet og psykisk helse
 • 617.1027 Idrettsskader. Idrettsmedisin
 • 796 Idrett
 • 796.01 Idrettspsykologi
 • 796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86
 • 796.077 Coaching 
 • 796-799 Enkelte aktiviteter
  • 796.1 Diverse spill og leker
   796.2 Aktiviteter, spill og leker som krever utstyr
   796.3 Ballspill og kulespill
   796.4 Vektløfting, friidrett, gymnastikk
   796.5 Friluftsliv
   796.6 Sykling og lignende aktiviteter
   796.7 Kjøring med motorkjøretøyer
   796.8 Kampidretter
   796.9 Is- og snøsport

Oppslagsverk

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

DATABASER

Databasen MEDLINE kan søkes via en av de følgende databaseverter EBSCOhost, Ovid, eller Pubmed

Lærebøker, grunnskole/videregående

 • Grunnskolens lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen), utg i spesialsamling,
  • Etter eldre lærplaner i,  L97 372.86 og etter Kunnskapsløftet LG06 372.86 - etter LG2020
 • Videregående skoles lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen). 2etg. på nr. 796.071, alternativt på emnets nummer, feks friluftsliv 796.5. Et utcalg titler fra søk i ORIA her