Skip to main content

Systematiske litteraturstudier/Systematic literature reviews

Library subject pages. Health, Nursing and Sports. MA and Phd students, researcher

Grey literature - databases

Grå litteratur er litteratur som ikke er publisert i formelle-kommersielle kanaler, slik som bøker og tidsskriftartikler og blir derfor ikke indeksert i aktuelle referansedatabaser for faget. Søk etter grå litteratur via søkemotorer som Google/Google scholar, aktuelle organisasjoners nettsteder og bibliotekkataloger og databaser over avhandlinger. 

Se Databaser A-Å - type Grå litteratur for flere valg

Method

 

Tools (examples)

Use to find …

Theses repositories

 •  
 • The following database from Proquest available for UiA:
  • Health Management Database (Proquest) - including Disseratation. Llimit the search to Disseratation
  • Nursing & Allied Health Database (Proquest) - including dissearation. Limit search to Disseratation
  • Public Health Database (Proquest) - including reports and dissertations. limit search to Disseratation.
 • BASE (limit doc type dissertation)
 • DARTEurope
 • EThOS (UK)
 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)  http://search.ndltd.org/ 
 • OpenGrey (also reports, se below)
 • OAIster

Google scholar will also include thesis from open repsitories

Dissertations

and theses

Clinical trial register

 

ClinicalTrials.gov

Unpublished research data,

in-process studies

Grey literature repositories

 

OpenGrey

BASE

 

 

 

Dissertation, reports, open access articles (from OA journals not indexed in bibliographic databases

(Library catalogues)

 

Library catalogs- examples

WHOLIS, See about:

Reports

Targeted or general

web searching

 

Search engines
Google, Google scholar (GS)

(GS can be search from Publish or Perish program for exporting result to EndNote)

Target websites: any known?

All grey literature types,

but will include a lot of published articles that already search for in databases. Same for dissertation.

A search could be target for only reports (pdf filetype, or site:org og .gov – or specific websites to browse

Reference list scanning

 

scan references of all articles selected for inclusion

If searching the article in Scopus database, you could export the reference list to Endnote, also any cited articles, or related articles. Scopus databse is available from UiA,. Scopus is an interdisciplinary database

All grey literature types

Contacting experts

 

email (contact key authors)

All grey literature types

Conference proceedings

 

*EMBASE search strategy for database searching includes hit on conference abstracs.

Web of Science:

WoS - Konferansepublikasjoner, avgrens søk til:
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present

Scopus:

Avgrens søk til Conference paper

 

 

 

Google søkehjelp /Google scholar search help

Tips til søk på Google

 • Begrense søk på goolge til område, velg site: - eksempel site:no (norge) - pressure ulcer site:nice.org.uk (sider på nice.org.uk) - site:gov, site:org
 • Filtype - se oversikt fra Google - eksempel filetype:pdf  - eksempel pressure ulcer site:nice.org.uk filetype:pdf
 • Google avansert søk,

Google scholar - begrensninger og muligheter

 • Søk i fulltekst, alternativt smalere på tittel for færre irrelevante treff

 • GS kan ikke lagre søkehistorikken og bruke tidliger søk i nye søk

 • Kan ikke se mer enn de første 1000 treffene

 • Søkestrengene kan ikke være lengre en 256 tegn

 • Kan ikke bruke trunkering

 • AND er standard - dvs to ord søkes som AND mellom søkeordene

 • OR er mulig  - merk at OR  kan erstattes med |  - for å kunne bruke flere tegn i søkestrengen.

 • Frasesøk - bruk anførselstegn rundt ordene som skal stå ved siden av hverandre "pressure ulcer"  - skal synonyme dekkes, kan dettte skrives inn slik - for treff på "pressure ulcer(s), eller pressure sore(s)  "pressure ulcer|ulcers|sore|sores" - dersom begrepet eldre skal være med -  "pressure ulcer|ulcers|sore|sores" elderly|aged|old|older

 • Kun eksport av en og en referanse til EndNote desktop, alterantivt kan alle på en side (inntil 20) eksporteres til Enndnote online. Det er også mulig å søke via Publish or Perish programmet  og eksportere treff til enten  EXCEL eller EndNote

 • Google scholar viser siteringer for et dokument

 • Tittelsøk eksempel intitle:

 • Forfatternavn- søk på forfatternavn i frase - fullt navn /initial - "l fegran"  - eller "liv fegran" - for begge varianter bruk OR (eller | mellom frasene). Da du søker i fulltekst får du også treff der personen ikke er forfatter - men er nevnt i henvisninger i tekst eller litteraturliste (referanseliste)

 • Eksmpel på komplekse søk

Flere søketips på Googles sider