Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Systematic literature studies, Health & Sport

Library subject page. The University Library, Agder University

Update the search. Oppdatere søket

Går det en tid fra søket er utført til publisering  (12 mnd) bør det vurderes å oppdatere søket

Cochrane Handbook: "The search must be rerun close to publication, if the initial search date is more than 12 months (preferably six months) from the intended publication date, and the results screened for potentially eligible studies'4.4.10 Timing of searches.

Method

 • Create a new EndNote library, and Run the same search as the original search (if needed edit the search)
 • De-duplicate through EndNote as you did with the original search. See more information
 • Compare the unique hits with the unique original hits
  • Create a new EndNote library, import the original unique hits (File import) - add it to a group (To export references from an EndNote library: Select references, File - Export - Make sure the output style is set to RIS format, Save as a .txt file)
  • Edit preference, show the Record numbers as the first column
  • Import the new unique from the updated search. Do not assign the reference to a group
  • From All references; check the duplicates and remove (delete) duplicates (from the Unfiled group)

Anbefalt metode:

Kjør samme søk på nytt og fjerne dubletter. Sammenlign deretter de unike treff fra det opprinnelige søket og de nye unike treffene via EndNote 

 1. Opprett et nytt EndNote bibliotek for dublettsjekken på unike orginale treff og unike fra det oppdaterte søket
 2. Opprett et nytt EndNote biblioteket for det oppdaterte søket. Ufør søk i alle databaser som originalsøket, send alle treff fra oppdatert søk til dette biblioteket. Luk ut dubletter, Du skal stå igjen med en gruppe unike treff fra det oppdaterte søket. Se mer om dublettfjerning
 3. Kopier de unike treffene fra det originale søket til det nye biblioteket, som er opprettet for å sammenligne originale unike mot originale fra det oppdaterte søket. Merk alle og legg til en gruppe originale unike
 4. Kopier de unike treffene fra det oppdaterte søket- disse blir liggende i unfiled
 5. Utfør dublettsjekk på samme måte som tidligere. Slett dubletter fra unfiled gruppen. Du vil til slutt stå igjen med de unike nye treffene. Treff i trash er dubletter originale unike og oppdaterte unike
 6. Sørg for å ta sikkerhetskopier av EndNote bibliotekene

Se gjerne Bramer, W., & Bain, P. (2017). Updating search strategies for systematic reviews using EndNote. Journal of the Medical Library Association, 105(3), 285-289.

Alternative metode

Det er felter i databasene for publiserings-år og felter for når poster ble lagt inn i databasen som kan være mulige begrensninger for det nye søket - se feltinformasjon for hver enkelt database. 

 • Oppdatere basert på dato postene (referansene, treff) ble registrert i databasen (dette er ikke publikasjonsdatoen). Se gjerne  mer informasjon - og informasjon fra Ovid: limit to date range. Se EBSCOhost: MEDLINE & CINAHL - feltkode: EM
 • Oppdaterer basert på publiseringsdato: Du risikerer å få med dubletter, da ditt siste søk sluttet midt i et år; du risikerer også å miste poster, som er eldre,  som av en eller annen grunn ikke var registrert i databasen på det tidspunktet du søkte første gang

 

Reporting total number of references flow diagram:

See also Step 6, Document the search, PRISMA-S reporting guideline

 • Item 12: Updates: Report the methods used to update the search(es), (e.g. re-running searches, e-mail alerts)
 • Item 13: Dates of searches: For each search strategy, provide the date when the last search occurred.
  • The date (day, month, year) when the search was run
  • If the updated search is exactly the same, report the last date (you can also report both date, the first and updated date for running the search)
  • Examples: 
   • the search was initial run on date (day, month, year) and then rerun on date (day, month, year)
   • On date (day, month, year) databases were searched
 • Item 15: Total records: Document the total number of records identified from each database and other information sources
  • Example searches with updates:  Treat them as one search and record the total number of results overall.