Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Systematic literature studies, Health & Sport

Library subject page. The University Library, Agder University

About this guide

This guide is primarily for students and researchers affiliated with the Faculty of Health and Sports Science at UiA who plan to publish a systematic literature study or knowledge summary.

--

Denne guiden er primært for studenter og forskere tilknyttet Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA og som har planer om å publisere en systematisk litteraturstudie eller kunnskapsoppsummering /

BA  og master studenter innen helse/idrett : Se ditt studieprograms fagside for en mindre omfattende norsk guide for litteraturstudier og litterartursøk. 

Sudenter /ansatte tilknyttet andre fakultet, Se fagsider for ditt fakultet og studieprogram hvor du også finner bibliotekets kontaktinformasjon