Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vernepleie

Bibliotekets fagside

Vernepleier - på engelsk?

Stenhammer, 2018. Vår engelske yrkestittel bør være Learning Disability Nurse eller Intellectual Disability Nurse. Link

 • "social educator*"
 • "Learning Disability Nurs*"
 • "Intellectual Disability Nurs*"

Bakken, T.L. (2010) Doctoral thesis.  s. 9 https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30398/Bakken-avh-publ.pdf
In Norway the ‘social caregivers’ (In Norwegian vernepleiere) – for more than 50years - have cared for people with ID. In Demark there is another educational system for clinicians who care for intellectually disabled patients – ‘social pedagogues’. In Sweden there is no unique educational system for caregivers for people with ID. It seems at this point impossible to give a clear definition of ‘learning disability nursing’ – because the task of caring for people with ID seems to differ from one country to another – both in naming the discipline and in content of practice. In this thesis learning disability nursing will be used synonymously with the Norwegian term vernepleie.

Søk på generelle ord for helsepersonell kan også være aktuelt, eksmepel

"Care staff*"
"care personnel*"
carers
"health personnel*"
"social worker*"

...

Tips søkeord

 • sjekk norsk oversettelse av Medical Subject Headings (MeSH) som er emneord som brukes i databasen MELDINE, Gå til mesh.uia.no
 • Du kan også sjekke MeSH Browser - MeSH er også innebygget i MEDLINE databasen via EBSCOhost, og via søk i MEDLINE via PubMed søkegrensesnittet. Se lenker til databaser
 • Søk på norsk i databasen SveMed+ (merk ikke oppdatert etter 2019), sjekk engelske ord som er brukt for artikler du finner relevante. Gå til SveMed+
Utviklingshemmede - noen søkeord ...
 • "cognitive impairment"
 • "congenital disorder*"
 • "Developmental Disabil*"
 • "delayed development"
 • "intellectual development disorder*"
 • "intellectual development disabil*"

Eksempel på søkestreng, finne ord fra tittel og sammendrag
(der N3 brukes i databaser via EBSCOhost for nærhet mellom søkeord)

((Intellect* or cognitive* or cognition* or mental* or development*) N3 (handicap* or disabil* or impair* or defect* or disorder* or retardat* or deficienc* or dysfunction* or difficult* or deviat* or delay* or disabled or deficit* or function* or divers*))

Spesifikke .... 

 • "Down's Syndrome"
 • "Down syndrome"
 • "downs"
 • autism*
 • asperger*
 • ... og flere ...
Funksjonshemmede...
 • "Disabled person"
 • "Person with mentally disabil*"
 • "Person with hearing impairment*"
 • "Visually impaired person*"
 • ...