Skip to main content

Systematiske litteraturstudier/Systematic literature reviews

Library subject pages. Health, Nursing and Sports. MA and Phd students, researcher

Appraisal of a Qualitative Study

Appraising a Quantitative Study

A demonstration of using a CASP Checklist on Randomised Controlled Trials, ScHARR University of Sheffield MPH by Distance Learning /Andrew Booth

Test Robot reveiwer - automatisk sjekk av RCT https://robotreviewer.vortext.systems/

se også GRADE - Evidensgradering

metoder for å vurdere hvor mye vi kan stole på et resultat fra en kunnskapsoppsummering / for å sammenstille og evaluere graden av tillit man kan ha til resultatene i de inkluderte studiene (lav, middels eller høy dokumentasjonsstyrke). - se «GRADE» for kvantiative studier

Evidensgradering/SBUs metodebok

Cochrane handbook, kap. 12

GRADE home

GRADE online learning moduele (McMaster)