Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Systematic literature studies, Health & Sport

Library subject page. The University Library, Agder University
  • Sudenter  og ansatte tilknyttet andre fakultet ved UiA, Se fagsider for ditt fakultet og studieprogram hvor du også finner bibliotekets kontaktinformasjon
  • Er du student eller ansatt på et annet universitet/høgskole/sykehus, kontakt ditt studiesteds/arbeidsplass bibliotek for bistand litteratursøk i forbindelse med oppgaveskriving/forskning. Du kan ellers oppsøke biblioteket fysisk og bruke samlingene på stedet. Registrerer du deg som låner kan du også bestille/låne dokumenter. Se bibliotekets nettsider