Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Databaseguider (Helse- og idrett)

Database guides (Health and sport). Søk og finn litteratur, søkehjelp

Databaseguides  (Norwegian and English)

EBSCOhost databaseguide, generell guide 
(EBSCOhost databasevert dekker en mengde databaser, innen helsefag (MEDLINE og CINAHL (sykepleie) og idrett (SPORTDiscus),  sosialt arbeid (Social Work Abstract), sosiologi (SocINDEX), tverrfaglige (Academic Search Complete), økonomiske og administrative (Business Source Complete), religion, språk og litteratur)

Spesifikk guide for CINAHL & MEDLINE: CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost

ORIA (Bibliotekkatalogen)

Ovid (MEDLINE, EMBASE og APA PsycInfo)

PubMed (dekker MEDLINE basen ++- alt dette er også dekket i MEDLINE via EBSCOhost og Ovid)

Scopus (stor tverrfaglig base - Inkluderer også poster fra MEDLINE/EMBASE 

Web of Science (stor tverrfaglig base)

 

Fagsider for ditt studieprogram

(med lenker til databaser og søkehjelp, tips til litteratur og søkeord for dine emner)

Se ellers mer om søk etter litteratur på nettstedet Søk & skriv