Skip to main content

Vernepleie

Bibliotekressurser

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Er du utenfor univeritetsområdet? koble deg til UiA før du starter søk!

Oria

ORIA biblioteksøket

 • ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
  • foreta enkle emnesøk på artikler.
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.
 • Søketips nedenfor
 

Ofte brukte databaser

Databaser 

Søketips

Start med

 1. HVA søker du litteratur om?
 2. HVOR søker du?
  • søker du fagbøker, lærebøker eller fag- og forskningsartikler kan du søke i ORIA -
  • søker du kun forskningsartikler vuder eventuelt også andre databaser som Academic search complete, Idunn.no, Norske tidsskriftartikler med flere)
 3. HVORDAN søker du
  • Finn sentale ord fra ditt HVA, hvilke SØKEORD kan brukes for dette? Tenk også på synonyme, eller relaterte ord
  • Koble søkeord samme -med AND (begge må forekomme) - med OR (minst et av de må forekomme, for treff på synonyme, eller relaterte ord). OBS brukes både AND Og OR i samme søkestreng, sett parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR
  • Trunker eventuelt søkeordene

 

Eksempel på søk i ORIA

(brukermedvirkning OR brukerstyr* OR selvbestemmelse OR empowerment) AND funksjonshemm*

 1. OR mellom søkeord = treff på enten det ene eller andre ordet
 2. AND mellom søkeord = begge søkeord må forekomme
 3. Brukes både AND og OR i søkestrengen må man sette parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR
 4. Trunkering= * dvs. søker på alle ord som starter med ditt ord, for treff på ulike endelser av ordet
 5. Søkestrengen ovenfor finner treff som inneholder minst et av ordene fra første parentes, i tillegg må ord som starter på funksjonshemm forekomme
 6. Etter søket - se muligheter for å avgrense treffmengden til bøker, artikler, forskningsartikler, år, se valg til høyre i treffmengde

Søkes det på fraser må begge ord forekomme slik ved siden av hverandre "ord1 ord2"

Se mer om ORIA søk på bibliotekets fagside for helse

 

I databasen Norske tidsskriftartikler kan det se slik ut

(brukermedvirkning OR brukerstyr* OR selvbestemmelse OR empowerment) AND funksjonshemm* 

For tilgang til tekst, Se knappen Bestilling via ORIA

 

EBSCOhost

EBSCOhost tilbyr flere databser, blant annet

 • Academic Search Complete (tverrfaglig)
 • MEDLIN (Medisin, helsefag)
 • CINAHl (sykepleie)
 • ERIC (pedagogikk/undervisning)
 • SocINDEX (Sosiologi)

Se søkehjelp