Skip to main content

Vernepleie

Bibliotekressurser

Biblioteket stengt frem til 13. april

NB - koble dere til UiA med CISCO VPN Anyconnect før dere starter søk i ORIA eller andre databaser 

Tilgang til Bøker

 • Lånte bøker som har forfall i løpet av den periode universitetet er stengt skal ikke leveres før universitetet åpner igjen. Vi beklager at det likevel sendes ut innkallinger og erstatningsvarsler på epost.
 • Har dere lånt en bok på dagslån eller har dere fått en innkalling på en bok, som er etterspurt, kan denne først leveres når universitetet åpner igjen. Da bør den leveres snarest. Kontakt ev hjelp@uia.no
 • Dere kan ikke låne bøker i denne perioden, heller ikke hente bøker som står reservert til dere: Bruk våre elektronisk tilgjenglige bøker som dere kan søke frem via ORIA  - søk og avgrens til e-bøker. Søk i Mitt bibliotek for UiA sine tilganger

Ta kontakt med bibliotekets fagansvarlig for bistand, se kontakfanen 

 

Digital skranke hverdager 10-14

 alternativt booker du et digital skrankemøte med en av bibliotekarene /skrivementorer - se booking veiledning/eller skrivestua

Pensumbøker

Har du basert deg på å låne pensumlitteratur (norsk litteratur) - og har ikke anskaffet ditt private eksemplar?  kjøp eventuelt elektronisk tilganger  via - Allvit - alternativt sjekk tilgang via Nasjonalbiblioteket

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Er du utenfor univeritetsområdet? koble deg til UiA før du starter søk!

Oria

ORIA biblioteksøket

 • ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
  • foreta enkle emnesøk på artikler.
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.
 • Søketips nedenfor
 

Ofte brukte databaser

Databaser 

Søketips

Start med

 1. HVA søker du litteratur om?
 2. HVOR søker du?
  • søker du fagbøker, lærebøker eller fag- og forskningsartikler kan du søke i ORIA -
  • søker du kun forskningsartikler vuder eventuelt også andre databaser som Academic search complete, Idunn.no, Norske tidsskriftartikler med flere)
 3. HVORDAN søker du
  • Finn sentale ord fra ditt HVA, hvilke SØKEORD kan brukes for dette? Tenk også på synonyme, eller relaterte ord
  • Koble søkeord samme -med AND (begge må forekomme) - med OR (minst et av de må forekomme, for treff på synonyme, eller relaterte ord). OBS brukes både AND Og OR i samme søkestreng, sett parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR
  • Trunker eventuelt søkeordene

 

Eksempel på søk i ORIA

(brukermedvirkning OR brukerstyr* OR selvbestemmelse OR empowerment) AND funksjonshemm*

 1. OR mellom søkeord = treff på enten det ene eller andre ordet
 2. AND mellom søkeord = begge søkeord må forekomme
 3. Brukes både AND og OR i søkestrengen må man sette parentes rundt ord som skal kobles sammen med OR
 4. Trunkering= * dvs. søker på alle ord som starter med ditt ord, for treff på ulike endelser av ordet
 5. Søkestrengen ovenfor finner treff som inneholder minst et av ordene fra første parentes, i tillegg må ord som starter på funksjonshemm forekomme
 6. Etter søket - se muligheter for å avgrense treffmengden til bøker, artikler, forskningsartikler, år, se valg til høyre i treffmengde

Søkes det på fraser må begge ord forekomme slik ved siden av hverandre "ord1 ord2"

Se mer om ORIA søk på bibliotekets fagside for helse

 

I databasen Norske tidsskriftartikler kan det se slik ut

(brukermedvirkning OR brukerstyr* OR selvbestemmelse OR empowerment) AND funksjonshemm* 

For tilgang til tekst, Se knappen Bestilling via ORIA

 

EBSCOhost

EBSCOhost tilbyr flere databser, blant annet

 • Academic Search Complete (tverrfaglig)
 • MEDLIN (Medisin, helsefag)
 • CINAHl (sykepleie)
 • ERIC (pedagogikk/undervisning)
 • SocINDEX (Sosiologi)

Se søkehjelp