Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Litteratursøk - Databaser

Før du søker sørg for å være tilkoblet til UiA med eduVPN

ORIA biblioteksøket

I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 

ORIA  er god å bruke når du

  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
  • og foreta enkle emnesøk på artikler
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling. Se informasjon på bibliotekets nettsider for bestillinger/reservere dokumenter som ikke finnes ved ditt bibliotek: Lån og bestillinger, Søk, finn og bestill

 

 

 

Nedenfor eksempel på søk i ORIA: Finne dokumenter om

Se også film og  informasjon om hvordan du søker etter kjente titler, finner og bestiller via ORIA.

Se også filmen om hvordan du kobler deg til UiA med eduVPN

Se også fanen Databaser for søk forskningsartikler i faglige databaser. Der finner du film om søk etter forskningsartikler via databaser fra EBSCOhost

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Les om mulighet til å lese norske bøker på nettet - les om nasjonalbibliotekets nettbiblioteket

Databaser for søk etter forskningsartikler

Før du søker sørg for å være tilkoblet til UiA med eduVPN

  • MEDLINE er hoveddatabase innen medisin og helsefaglige emner. Databasen dekker opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine
  • MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed. Også søkbar via Web of Science.

  • EBSCOhost databasevert dekker også flere andre databaser i tillegg til MEDLINE, se under

  • Les gjerne mer om vitenskapelige artikler (forskningsartikler) på nettstedet Søk & Skriv og på Kildekompasset.no

 

Nedenfor demonstrasjon av søk i databser via EBSCOhost

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Før du søker sørg for å være tilkoblet til UiA med eduVPN

En systematisk oversikt er en litteraturstudie der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om et definert forskningsspørsmål (vanligvis om effekt av tiltak). S. 7 i  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institusjoner og organisasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker original studier (resultat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

En rask måte er å søke via Epistemonikos databasen, som samler oversikter fra flere andre databaser. Se ellers A-Å liste nedenfor

ORIA dekker også studentoppgaver. Søk og bruk filter for materialtype for studentoppgaver etter søket, se til høyre i trefflisten. Du finner også studentoppgaver via Google Scholar. Søk masteroppgave, eller bacheloroppgave, sammen med ord for ditt tema. Eksempel på søk - vernepleie bacheloroppgave|masteroppgave link til treff

Studentoppgaver finnes også via søk i Google scholar. Eksempel på søk