Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Vernepleie. Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips litteratur og søkeord. Oppgaveskriving og kildebruk

Forskningsartikler. Kritisk vurdering. Sjekklister

Fagartikler - Forskningsartikler (vitenskapelige artikler)

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no.  

Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside. om du finner artikkelen i CINAHL vil du også der se om tidsskriftet artikkelen er publisert i er Peer Review. 

Se mer om vitenskapelige artikler på Kildekompasset.no og på nettstedet Søk & Skriv-Ulike kjelder

Film hentet fra: NTNU Biblioteket, Gjøvik (2020). Hva betyr det at en artikkel er vitenskapelig?

Les mer:

 

Ulike studiedesign

Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  

 

Ulike studiedesign. Ord og uttrykk

 • Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  
 • Flere filmer fra OsloMet, Kohort studier, kasus-kontroll studier. Link
 • Ord og utrykk om forskningsmetoder. se artikkel fra FHI.no
 • Om kritisk vurdering, se kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket. Der finnes også sjekklister Gå til kurset

Sjekklister

 

Se eventuelt sjekkliste/Vurdering/Analyse av forskningsartikkel i emne-rommet i CANVAS. Alternativt kan du bruke en annen, eksempler nedenfor. Avtal med din veileder!

Flere alternativer: 

 

Flere sjekklister

Observasjonelle studiedesign

Sjekklister for observasjonsstudier, cohort, case-control, and cross-sectional studies

STROBE Checklists (Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology)

Cohort, case-control, cross-sectional

Survey Research
 • Bennett, C., Khangura, S., Brehaut, J. C., Graham, I. D., Moher, D., Potter, B. K. & M. Grimshaw, J. (2011). Reporting Guidelines for Survey Research: An Analysis of Published Guidance and Reporting Practices. PLOS Medicine, 8(8), e1001069. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001069
 • Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen
  • Further illustrative examples:
   Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
   Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
   Table C Checklist for developing a questionnaire
   Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
   Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

 

Les mer om kritisk vurdering og å lese forskningsartikler​​​

Nedenfor finnes to andre eksmpler på norsk

Finden, E. & Snibsøer, A.K. (2020). Kvaliativ artikkel. Eksempel på utfylt sjekkliste. Høgskulen Vestlandet.  dlr.unit.no. Gå til filmen

Ask, T. & Magnussen, L.H. (2020). Kritisk vurdering av kvalitativ studie Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers. Høgskulen Vestlandet. Youtube:

Se også kurset Kunnskapsbasertpraksis.no, Kritisk vurdere, Kvalitative studier. Link

Randomisert kontrollert studie

Magnussen, L.H. & Moen, V.P (2020). Kritisk vurdering av en randomisert kontrollert studie. Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers.  Høgskulen Vestlandet. Youtube:

Se ellers mer informasjon i kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket

Diagnostiske studier


Diagnostisk studie, Per Vandvik:

Sjekkliste for vurdering av en studie som tester en ny diagnostisk test. Helsebiblioteket

Se ellers mer informasjon

Spørreskjemaundersøkelser

se eventuelt sjekklisten Prevalens Helsebiblioteket

Eller:

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

Further illustrative examples

 • Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
 • Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
 • Table C Checklist for developing a questionnaire
 • Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
 • Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Eller

Les mer  om spørreskjema metode for innsamling av data og analyse: