Skip to main content

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Tilkobling utenfor universitetsområdet

Tilgang til databaser, artikler og bøker i fulltekst 

koble deg til UiA. Biblioteket anbefaler at du benytter CISCO VPN Anyconnect

Ofte brukte databaser

Merk at databasen MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed

Flere - Databaser A-Z

Oppsalgsverk og håndbøker. Gode startsteder for søk!

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Systematiske oversikter/Systematic reviews

En forskningsoppsummering vil si å sammenfatte de relevante forskningsresultatene som foreligger på et gitt tidspunkt. "Systematisk oppsummering av forskning kjennetegnes ved en systematisk ogeksplisitt framgangsmåte i å formulere spørsmål, søke etter litteratur, vurdere,sammenstille og presentere den forskningsbaserte kunnskapen"  Slik oppsummer vi forskning

Databaser/nettsteder med vekt på systematiske oversikter:

Merk

De flerste systematiske litteraturoversiktene blir publisert som artikler tidsskrifter - og søkbare via databaser som MEDLINE, CINAHL, Scopus etc - som vil ha en hovedvekt på orginalstudier (enkeltstudier). Avgrens søket ditt til oversikter. 

Metasøkeverktøy

Metasøkeverktøy - som søker samtidig innhold fra flere kilder og sorterer trefflisten din etter  Kildepyramiden (S-pyramiden). Les mer om kildevalg på nettsiden for kunnskapsbasert praksis - Helsebiblioteket.no

Studentoppgaver - masteroppgaver og avhandlinger

Masteroppgaver - avhandlinger  UiA

Bla i AURAs delarkiv for å se oversikt over UiA leverte master/avhandlinger

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Sjekklister kritisk vurdering av forskningsartikler

Nyttige oppslag ad metode