Skip to main content

Helse- og idrettsfag: Søk

Oria - hele biblioteket i ett søk / The library in one search


Oria er en  søketjeneste som lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser:
• bøker  • artikler  • tidsskrifter • studentoppgaver • avhandlinger  oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser. Via ORIA bestiller du også lån og kopier om ditt bibliotek ikke har tilgang - du kan også fornye dine egne lån. Se også de faglige avgrensede databasene nedenfor

Anbefales start søk

Scopus

Scopus er en stor tverrfaglig database, dekker både Medline&Embase - med tilleggsfunksjoner som gjør det mulig å sortere treff på mest siterte artikler og foreta analyser av søket. (se skjerbmilde). Fra en kjent artikkel kan man se siterte, relaterte artikler til denne, i tilegg bla i artikkelens egen referanseliste. Flere databaser nedenfor

Oppsalgsverk og håndbøker / Dictionaries and encyclopedias. GODT startsted!

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Metasøkeverktøy

Metasøkeverktøy - som søker samtidig innhold fra flere kilder og sorterer trefflisten din etter S-pyramiden

Kontakt /Contact

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.no

 


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no


Kontor: D2028
2etg. bibliotek, kontorfløyen
Onsdag og torsdag 12-14 i 2etg veiledningskranken biblioteket
Skjema hjelp til litteratursøk