Skip to main content

Helse- og idrettsfag: Søk

Oria - hele biblioteket i ett søk / The library in one search

Oria er en  søketjeneste som lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser:
• bøker  • artikler  • tidsskrifter • studentoppgaver • avhandlinger • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser. Via ORIA bestiller du også lån og kopier om ditt bibliotek ikke har tilgang - du kan også fornye dine egne lån.
 
Vurder eventuelt faglig avgrensede databaser for systematisk søk etter forskningsartikler

Anbefales

Oppsalgsverk og håndbøker. Gode startsteder for søk!

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Scopus

Scopus er en stor tverrfaglig database, dekker både Medline&Embase - med tilleggsfunksjoner som gjør det mulig å sortere treff på mest siterte artikler og foreta analyser av søket. (se skjerbmilde). Fra en kjent artikkel kan man se siterte, relaterte artikler til denne, i tilegg bla i artikkelens egen referanseliste. Flere databaser nedenfor

Metasøkeverktøy

Metasøkeverktøy - som søker samtidig innhold fra flere kilder og sorterer trefflisten din etter S-pyramiden

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"