Skip to main content

Helse- og idrettsfag: Søk

Oria - hele biblioteket i ett søk / The library in one search


Oria er en  søketjeneste som lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser:
• bøker  • artikler  • tidsskrifter • studentoppgaver • avhandlinger  oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser  
 
Via ORIA bestiller du også lån og kopier om ditt bibliotek ikke har tilgang - du kan også fornye dine egne lån

Oppsalgsverk og håndbøker / Dictionaries and encyclopedias

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Kontakt /Contact

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.no

 


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no


Kontor: D2028
2etg. bibliotek, kontorfløyen
Onsdag og torsdag 12-14 i 2etg veiledningskranken biblioteket
Skjema hjelp til litteratursøk

Metasøkeverktøy

Metasøkeverktøy - som søker samtidig innhold fra flere kilder og sorterer trefflisten din etter S-pyramiden