Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

EBSCOhost eksport til EndNote

Overføre en enkelt referanse:

 1. Utfør søk

 2. Klikk på tittelen du ønsker å eksportere

 3. Klikk på Export knappen

 4. Sjekk at det er avmerket for "Direct export to EndNote..."

 5. Klikk på Save

 6. Dersom du har biblioteket i EndNote åpnet vil postene normalt legges direkte inn i dette biblioteket

Overføre flere 

 1. Ufør søk
 2. Klikk på "Add" for de referanser du ønsker å eksportere
 3. Klikk på "Folder has item"
 4. Klikk på "Export to ..."
 5. Velg fra Folder hvilke poster som skal eksporteres, alle eller enkelte
 6. Klikk på "Export to..."
 7. Sjekk at det er avkrysset for "Direct export to EndNote..."
 8. Klikk på "Save"

 

Overføre alle i søket

 1. Søk
 2. Velg Share > Email a link 
 3. Oppgi epost adressen  og velg filformat RIS!
 4. Du får en epost, følg lenken og åpne zip filen og klikk deretter på eksportfilen (RIS formatet file type)

 

 

Oppgi din epost adresse og velg RIS format. Klikk SEND

 

 

Eksport fra EBSCO til EndNote - Demonstrasjon MAC og Safari nettleser