Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Helse

Universitetsbiblioteket i Agder (2024). Bibliotekets fagside for helsefag

3. Finne søkeord

En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep/søkekonsept, eller søkeelement som skal brukes i søket.

Ordene som brukes (søkeord) kan være hentet fra databasens  kontrollerte vokabular (emneord, som f.eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen, CINAH subject headings som brukes i CINAHL basen) og/eller fritekstord, også kalt for tekstord (ord fra tittel og/eller sammendrag). Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket)

 

Før du foretar ditt endelige søk, hovedsøket som du velger ut artikler for, foretar du innledende søk. Via innledende søk

Skaffer du deg en oversikt over allerede eksisterende oversikter, 

Skaffer deg en oversikt over mengden treff på primærstudier (originalstudier) du kan forvente deg. Kanskje må du avgrense ditt forskningsspørsmål bedre

Finner noen artikler som presist kan svare på ditt forskningsspørsmål

Skaffer deg en oversikt over søkeord som kan brukes i din endelige søkestrategi.

Les mer

 

Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). Constructing a search strategy and searching for evidence. A guide to the literature search for a systematic review. Amerian Journal of Nursing, 114(5), 49-56.  https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6