Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Finn søkeord

Søkeord for de begrepene du har valgt å søke på, velges både fra databasens emneord (subject headings, index terms) og/eller tekstord.  Emneordene er standardiserte ord for et begrep (eller fenomen) og hentes fra databasens kontrollerte vokabular. Tekstord er ord fra artikkelens tittel og sammendrag. 

  • Emneordene i MEDLINE databasen kalles for MeSH (Medical subject headings).
  • Emneordene i CINAHL kalles for CINAHL Subject Headings, og bygger tildels på MeSH, men er bedre utbygget for sykepleiefaglige emner. 

 Les mer om emneord og tekstord på Helsebibliotekets kurs i kunnskapsbasert praksis

Å finne emneord:

Nedenfor tips for basene CINAHL & MEDLINE. Det finnes tilsvarende andre systemer for andre databaser som ERIC, SPORTDiscus

Tips