Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Kildebruk - UiA regler - tips og eksempler

Referanser i akademisk skriving,

en video fra Høgskolen i Østfold, biblioteket. "Denne videoen gir en introduksjon til hvordan man refererer til kilder i akademisk skriving"

​UiA regler

Les mer om kildebruk

Videoer om kildebruk

Av  av Ole bjørn Rekdal, Høgskulen Vestlandet

Flere videoer

Indirekte sitat - slik parafraser du

- video fra Høgskolen innlandet "Denne videoen tar for seg hva en parafrase er, og gode råd til hvordan du parafraserer riktig og godt i oppgaven din".

Øvelser

Unngå plagiering

Les mer om kildebruk - bøker, søk i ORIA

EndNote - verktøy for kildehåndtering i oppgaven

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

  1. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.
  2. EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
  3. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument

Se mer informasjon om bruk av EndNote på våre brukeresøttesider, fagsiden for EndNote

Skriveprosessen - nettveiledninger

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving - lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset