Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Installering

Innstallasjon av EndNote: Kun for ansatte og studenter ved UiA

For både MAC og Windows kreves at du på forhånd har installert programvaren Appsanywhere for å hente/installere program via UiA Appsanywhere. Om du ikke har gjort det, start med å installere Appsanywhere fra ClickIT: https://www.uia.no/studier/for-studenter/uia-hjelp/clickit/index.html

Gå deretter videre:

Nyeste versjon av programmet er EndNote 21 - Last ned og installer programmet via UiA appsanywhere Merk om du har eldre versjon på din maskin installert, avinstaller denne før ny versjon installeres

 1. MAC
 2. Windows

Windows: EndNote 21

Installer EndNote 21 på Windows maskiner

Merk før du starter installering

 • Dersom du har installert en tidligere versjon av EndNote  på din maskin - fjerne via kontrollpanelet, avinstaller programmet
 • Lukk alle Office programmer som Epost, Word, etc.

Gå deretter videre:

 1. Last ned installeringsfiler via UiA Appsanywhere Velg EndNote 21 Download. Les instruksjonen nøye for du velger å laste ned
 2. Filene kan KUN benyttes av UiA studenter og ansatte. Følg instruksjoner under
 3. Pakk ut filene før du starter installeringen. Gå til nedlastningsmappen din - velg pakk ut alle filer!
 4. Klikk deretter på filen .msi - og installeringen starter. Du skal ikke få spørsmål om lisenskode
 5. Følg anvisninger. Godta lisens
 6. Etter installering, start opp EndNote (Om du får varsel om nye oppdateringer last ned dette. start deretter opp på nytt).
  • Dersom du ikke har opprettet et bibliotek tidligere, opprett et bibliotek: Kommando File - New. Gi navn på biblioteket og velg lagrinsplass på din PC - under dokumenter. Ikke lagre i OneDrive, Dropbox eller  andre skybaserte tjenester. 
  • Dersom du har brukt programvaren før, og tidligere laget et bibliotek, åpne dette via File - open library. Finn så ditt bibliotek på stedet der du lagret det på din maskin om dette ikke åpnes automatisk

MERK

Dersom du har brukt tidligere versjoner av EndNote, eldre enn X9.3 - vil du får spørsmål om å konvertere bibliotek du har opprettet med disse versjonene når du forsøker å åpne i nyere versjon: Gjennomfør konverteringen, velg filnavn og lagre. Du får da laget et nytt bibliotek med samme innhold. Åpne det nye biblioteket. Merk at du ikke kan åpne et bibliotek laget med  EndNote  X9.3.3 eller EndNote 20- med en eldre versjon av EndNote (X9.3.2 eller eldre versjoner)

Se eventuelt filmveiledning:

 

MAC - EndNote 21

merk: Filer kun for studenter og ansatte på UiA

EndNote og MAC maskiner, installering

Start med følgende

om du ikke allerede har programmet  AppsAnywhere på maskinen din: Last ned selvbetjeningsportalen ClickIT og velg AppsAnywhere.  Installer og start opp maskinen på nytt. Du kan lese mer om tilgang til lisensiert programvare på UiA nettsider

Gå deretter videre: Last ned, installer programmet EndNote21

 1. NB:  Lukk alle Office programmer som Word, PowerPoint, Excel, Outlook
 2. Logg på UiA AppsAnywhere med ditt brukernavn@uia.no og passord
 3.  Velg Install EndNote 21 Installasjonen starter
 4. Start EndNote om Endnote ikke starter automatisk etter installeringen. Last ned oppdateringer
 5.  Når du starter opp EndNote vil normalt siste brukte bibliotek åpnes. Om du ikke har opprettet bibliotek kan du opprette et nytt, eller åpne et eksisterende om siste brukte bibliotek ikke åpnes: 
  • Se EndNote kommandolinje øverst i skjermen når EndNote programmet er åpnet: File - Open, eller File - Open recent, eller opprette nytt via File - New.  Se eventuelt skjermbildet
  • . Lagre biblioteket på din maskin, ikke i en mappe som synkroniserer til iCloud, Dropbox, OneDrive eller andre skybaserte løsninger.
  • Om alle dine mapper, Dokumentmappen, skrivebord blir synkronisert - så opprett en Mappe, feks navn: EndNoteBibliotek - under Application, og lagre biblioteket i denne mappen: OBS du må ikke bare gi navnet EndNote
 6. Sjekk at du har kommandoer for EndNote i Word - se eventuelt filmen under
  • Gå til System-innstillinger først og tillat maskinen å bruke Word og EndNote, System-innstillinger- Privacy - Accessibility (tilgjengelighet) -åpne opp for endringer, og velg + for å legge til EndNote  og Word om disse ikke allerede finnes her
  • For MAC brukere med maskin Chip Apple M1- Word programmet må åpnes i Roseatta; lukk Word og EndNote og gå til informasjon om Word, endre til Åpne i Roseatta: Lukk- start deretter opp din maskin igjen!.
  • Merk i Word- om du blir spurt om pålogging for EndNote online, endre preferanser til Endnote
   • Sjekk eventuelle preferanser for EndNote fanen, velg Application:  Sørg for at valget EndNote er haket av (ikke EndNote online som kun brukes om du ikke har installert selve EndNote programmet på din maskin)
  • Se eventuelt mer informasjon om manglende eller ikke fungerende EndNote fane i Word, se FAQ'en

Merk

Dersom du få melding om at ikke installeringsfilen ikke lar seg åpne fordi den kommer fra en ukjent utvikler, velg sikkerhetsinnstillinger på din maskin, velg deretter generelt  - og endre slik at du får tillatelse til å åpne filen fra ukjent utvikler, Se skjermbildet

Video Installere EndNote20 via UiA Appsanywhere

 1. Gå til UiA Appsanywhere
 2. Logg på med ditt UiA brukernavn og passord
 3. Velg Download EndNote20- og starte opp installeringen når filen er nedlastet

Videre:

 • EndNote installeres og opprettes også normalt et EndNote bibliotek om du ikke allerede har et bibliotek opprettet fra tidligere
 • Du vil finne dine bibliotek (er) i FInder
 • Et bibliotek består av to deler, en .DATA mappe og tilhørende bibliotekfil .enl som begge deler må ligge på samme sted på din maskin
 • Når EndNote programmet åpnes åpnes normalt også det siste brukte bibliotek
 • Om dette ikke åpnes; velg Open library, (eller Create a new library)
 • Velg da bibliotek du vil åpne fra dine filer
 • Finner du ikke EndNote programmet i doc på din maskin, søk etter programmet, bruk søkefeltet øverst til høyre på din maskin

Dersom du åpner EndNote programmet og du ikke ser noe bibliotek, se kommandolinjen ØVERST, se valget FILE - velg enten Open for å åpne et eksisterende biblitoek, eller NEW for å opprette et biblitoek om du ikke har et EndNote bibliotek på din maskin. Se eventuelt skjermbildet

Merk ellers dette om lagring av et EndNote bibliotek. Se mer nedenfor

Video: Etter installering, gjør følgende tilpasninger mht. Word

 

Etter installering av programvaren EndNote sjekk så at du finner EndNote fanen i Word.

Start med følgende
--
Dette punktet gjelder kun maskiner med Chip Apple1

 • Start med å sjekke om din MAC maskin bruker Apple 1M chip - om JA, start med å velge å åpne Word med Roseatt:
 • Avslutt både EndNote og Word
 • Gå til finder - applikasjonsmappen din. Finn Word
 • Høyreklikk på Word og velg Vis informasjon - get information
 • Hak av for valget Åpne i Rosetta  - open in Rosetta
 • lukk
 • Starte opp maskinen din på nytt

--
Alle tid: 1:49 Gå til systeminnstillinger

 1. Velg Privacy
 2. Accessability - og/eller Automation
 3. Klikk på hengelåsen for å åpne opp for innstillinger
 4. Gi  tilganger for programmer EndNote og Word. Legg de til via + knappen

Åpne EndNote og deretter Word

 • Du vil finne EndNote fanen i Word, Åpne fanen
 • Sjekk eventuelle preferanser for EndNote fanen, velg Application:  Sørg for at valget EndNote er haket av (ikke EndNote online som kun brukes om du ikke har installert selve EndNote programmet på din maskin)

Opprette bibliotek

Dersom det ikke automatisk opprettes et bibliotek ved installasjon av programmet kan du opprette et selv via File kommandoen. Det er også mulig å opprette flere bibliotek, det anbefales normalt ikke

 1. Åpne EndNote programmet og velg fra kommandolinjen som du finner øverst. Se EndNote kommandoer øverst til venstre når du har åpnet programmet. 
 2. File > New library - se skjermbildet
 3.    Velg plassering på din maskin. Lagre feks i dokumenter på din maskin (ikke i Onedrive eller Dropbox) Merk: Dersom alle dine dokumentmapper synkroniserer til en skyfiltjeneste, opprett en mappe: EndNoteBibliotek på Denne PC - C:disk (Windows), eller Application folder/Programmappen (MAC) - lagre biblioteket i denne mappen
 4.     Gi navn på biblioteket: Overskriv standard navnet (My EndNote Library), bruk et eget navn på biblioteket

Du må IKKE lagre biblioteket ditt i OneDrive/Dropbox eller lignende skytjenester.  Om du ønsker synkronisering i en skytjeneste anbefales å bruke EndNote web

Merk

 • Ikke lagre ditt endnote bibliotek i skysystemer som Dropbox og OneDrive - synkronsiseringsprosessen kan skade biblioteket.
 • Sørg for at du jevnlig tar Sikkerhetskopi av ditt bibliotek- som du kan  lagre i skyen.
 • Når du får bruk sikkerhetskopien, flytt filen til aktuell sted på din maskin, klikk deretter på filen - og biblioteket pakkes ut.
 • Dersom du allerede har lagret biblioteket ditt i OneDrive eller tilsvarende, anbefales å flytte bibliotek til lokalt sted på maskinen. Du kan benytte metoden med sikkerhetskopi, se ovenfor.

 

Skjer det "ingenting"- du møter et "tomt" bildet - når du starter opp EndNote programmet?

 • Se EndNote kommandonlinje øverst og velg FILE for å åpne et eksisterende bibliotek på din maskin, eller opprette et nytt

Figur

Preferanser

Se preferanser for ditt bibliotek

Windows: Edit > Preference

MAC: EndNote > Settings

Preferanser for PDF'er

Det anbefales at du setter en preferanse for å endre PDF filnavn. Da unngår du problem med for lange filnanv (som kan ødelegge et EndNote bibliotek) Merk at preferansen ikke har tilbakevirkende kraft

 • Windows EndNote: Edit Preference
 • MAC: EndNote Preference

Velg deretter

 • PDF handling > PDF Auto renmaing options: Velg feks forfatter - år valget