Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote

Brukerstøtte EndNote og Zotero

Installering

Innstallasjon av EndNote: Kun for ansatte og studenter ved UiA

For både MAC og Windows kreves at du på forhånd har installert programvaren Appsanywhere for å hente/installere program via UiA Appsanywhere. Om du ikke har gjort det, start med å installere Appsanywhere fra ClickIT: https://www.uia.no/en/student/uia-help/clickit

Gå deretter videre:

Nyeste versjon av programmet er EndNote 20

 1. MAC
 2. Windows For Windows maskiner finnes to muligheter. Det anbefales å "Downloade"/Laste ned programmet
  • Nyeste versjon, EndNote 20 (alternativt eldre versjon EndNote: Velg LOCAL/DOWNLOAD). Gå til Download
  • (Alternativt, for eldre versjoner er  LAUNCH metoden mulig . (Mulig for eldre versjoner av EndNote, X8 og X9) - da strømmer du kun programmet på din maskin, det forsvinner etter en stund.  Gå til Launch

Windows: EndNote 20 (Download) Installer programmet fysisk på din maskin

Installere programmet fysisk på din maskin

 • Last ned installeringsfiler via UiA Appsanywhere
 • velg EndNote 20 (nyeste versjon), eller eldre versjon Download (LOCAL) EndNote X9
 • Filene kan KUN benyttes av UiA studenter og ansatte
 • Følg instruksjoner under! Merk at filene du henter via UiA Appsanywhere må pakkes ut før du starter installeringen

 

(Filene kan alternativt også hentes via CANVAS  (Filene finnes også tilgjengelig for ansatte –på UiA via SharePoint: Gå til  https://uiano.sharepoint.com/sites/aub  - tilgang med pålogging brukernavn@uia.no – velg dokumenter EndNote))

 1. Fjern eventuelt EndNote i Cloudpaging om programmet finnes der. Se PDF filen
 2. Dersom du har installert en tidligere versjon av EndNote  på din maskin - fjerne via kontrollpanelet, avinstaller programmet
 3. Lukk alle Office programmer som Epost, Word, etc.
 4. Installeringsfilene må lastes ned,velg EndNote X9 eller EndNote 20 Local/Download valget fra UiA Appsanywhere, logg på
 5. Gå til nedlastningsmappen din - velg pakk ut alle filer!
 6. Klikk deretter på filen .msi - og installeringen starter. Du skal ikke få spørsmål om lisenskode, får du det kan det være du ikke har pakket filene ut, du kan ev kopiere begge filer og legge et annet sted på din maskin, feks skrivebordet (etter installering sletter du de)
 7. Følg anvisninger. Godta lisens
 8. Etter installering, start opp EndNote  (close alle velkomstbilder, men velg og last ned de ev nyeste oppdateringene)
 9. Dersom du ikke har opprettet et bibliotek tidligere, opprett et bibliotek: Kommando File - New. Gi navn på biblioteket og velg lagrinsplass på din PC - under dokumenter. Ikke lagre i OneDrive, Dropbox eller  andre skybaserte tjenester. Dersom du har brukt programvaren før, og tidligere laget et bibliotek, åpne dette via File - open library. Finn så ditt bibliotek på stedet der du lagret det på din maskin.

MERK

Dersom du har brukt tidligere versjoner av EndNote - eldre enn X9.3 - vil du får spørsmål om å konvertere bibliotek du har opprettet med disse versjonene når du forsøker å åpne i nyere versjon: Gjennomfør konverteringen, velg filnavn og lagre. Du får da laget et nytt bibliotek med samme innhold. Åpne det nye biblioteket. Merk at du ikke kan åpne et bibliotek laget med  EndNote  X9.3.3 eller EndNote 20- med en eldre versjon av EndNote (X9.3.2 eller eldre versjoner)

Se eventuelt filmveiledning:

Filmen under demonstrerer installering av EndNote X9 -  om du velger EndNote 20, som pt er nyste versjon, skjer installeringen på sammen måte. Merk at bibliotekdelen for EN20 og ENX9 ser noe ulike ut, men fungerer i prinsippet samme måte.

Installasjon av EndNote for MAC maskiner

merk: Filer kun for studenter og ansatte på UiA

EndNote og MAC maskiner, installering

Start med følgende

om du ikke allerede har programmet  AppsAnywhere på maskinen din: Last ned selvbetjeningsportalen ClickIT og velg AppsAnywhere.  Installer og start opp maskinen på nytt. Du kan lese mer om tilgang til lisensiert programvare på UiA nettsider

Gå deretter videre: Last ned, installer programmet EndNote20

 1. NB:  Lukk alle Office programmer som Word, PowerPoint, Excel, Outlook
 2. Logg på UiA AppsAnywhere med ditt brukernavn@uia.no og passord https://appsanywhere.uia.no/sso 
 3.  Velg Install EndNote 20 Installasjonen starter
 4.  Etter installering starter EndNote automatisk opp med siste brukte bibliotek, alternativt opprett et nytt bibliotek dersom du ikke tidligere et allerede eksisterende bibliotek på din maskin.  
  • Du kan ellers åpne et bibliotek via  File - Open, eller File - Open recent, eller opprette nytt via File - New
  • Dersom du åpner EndNote og du ikke ser noe bibliotek, se kommandolinjen ØVERST, se valget FILE - velg enten Open for å åpne et eksisterende biblitoek, eller NEW for å opprette et biblitoek om du ikke har et EndNote bibliotek på din maskin. Se eventuelt skjermbildet
  • . Lagre biblioteket på din maskin, ikke i en mappe som synkroniserer til iCloud, Dropbox, Onedrive eller andre skybaserte løsninger.
  • Om alle dine mapper, Dokumentmappen, skrivebord blir synkronisert - så opprett en Mappe, feks navn: EndNoteBibliotek - under Application, og lagre biblioteket i denne mappen: OBS du må ikke bare gi navnet EndNote
 5. Sjekk at du har verktøylinja for EndNote i WORD - se eventuelt filmen under
  • Gå til Systeminnstillinger først og tillat maskinen å bruke Word og EndNote, Systeminnstillinger- Privacy - Accessibility (tiljgenglighet) -åpne opp for endringer, og velg + for å legge til endntoe og word om disse ikke allerede finnes her
  • For MAC brukere med maskin Chip Apple M1- Word programmet må åpnes i Roseatta; lukk Word og EndNote og gå til informasjon om Word, endre til Åpne i Roseatta: Lukk- start deretter opp din maskin igjen!.
  • Merk i Word- om du blir spurt om pålogging for EndNote online, endre preferanser til Endnote
   • Sjekk eventuelle preferanser for EndNote fanen, velg Application:  Sørg for at valget EndNote er haket av (ikke EndNote online som kun brukes om du ikke har installert selve EndNote programmet på din maskin)
  • Se eventuelt mer informasjon om manglende eller ikke fungerende EndNote fane i Word, se FAQ'en

Merk

Dersom du få melding om at ikke installeringsfilen ikke lar seg åpne fordi den kommer fra en ukjent utvikler, velg sikkerhetsinnstillinger på din maskin, velg deretter generelt  - og endre slik at du får tillatelse til å åpne filen fra ukjent utvikler, Se skjermbildet

Video Installere EndNote20 via UiA Appsanywhere

 1. Gå til UiA Appsanywhere
 2. Logg på med ditt UiA brukernavn og passord
 3. Velg Download EndNote20- og starte opp installeringen når filen er nedlastet

Videre:

 • EndNote installeres og opprettes også normalt et EndNote bibliotek om du ikke allerede har et bibliotek opprettet fra tidligere
 • Du vil finne dine bibliotek (er) i FInder
 • Et bibliotek består av to deler, en .DATA mappe og tilhørende bibliotekfil .enl som begge deler må ligge på samme sted på din maskin
 • Når EndNote programmet åpnes åpnes normalt også det siste brukte bibliotek
 • Om dette ikke åpnes; velg Open library, (eller Create a new library)
 • Velg da bibliotek du vil åpne fra dine filer
 • Finner du ikke EndNote programmet i doc på din maskin, søk etter programmet, bruk søkefeltet øverst til høyre på din maskin

Dersom du åpner EndNote programmet og du ikke ser noe bibliotek, se kommandolinjen ØVERST, se valget FILE - velg enten Open for å åpne et eksisterende biblitoek, eller NEW for å opprette et biblitoek om du ikke har et EndNote bibliotek på din maskin. Se eventuelt skjermbildet

Merk ellers dette om lagring av et EndNote bibliotek. Se mer nedenfor

Video: Etter installering, gjør følgende tilpasninger mht. Word

Etter installering av programvaren EndNote sjekk så at du finner EndNote fanen i Word.

Start med følgende
--
Dette punktet gjelder kun maskiner med Chip Apple1

 • Start med å sjekke om din MAC maskin bruker Apple 1M chip - om JA, start med å velge å åpne Word med Roseatt:
 • Avslutt både EndNote og Word
 • Gå til finder - applikasjonsmappen din. Finn Word
 • Høyreklikk på Word og velg Vis informasjon - get information
 • Hak av for valget Åpne i Rosetta  - open in Rosetta
 • lukk
 • Starte opp maskinen din på nytt

--
Alle tid: 1:49 Gå til systeminnstillinger

 1. Velg Privacy
 2. Accessability - og/eller Automation
 3. Klikk på hengelåsen for å åpne opp for innstillinger
 4. Gi  tilganger for programmer EndNote og Word. Legg de til via + knappen

Åpne EndNote og deretter Word

 • Du vil finne EndNote fanen i Word, Åpne fanen
 • Sjekk eventuelle preferanser for EndNote fanen, velg Application:  Sørg for at valget EndNote er haket av (ikke EndNote online som kun brukes om du ikke har installert selve EndNote programmet på din maskin)

Windows:Strømme (Launch) EndNote programmet via UiA Appsanywere (Versjoner EndNote X8 eller X9)

Windows maskiner: "Launch" EndNote via  AppsAnywhere og bruk av Cloudpaging

Trenger du bistand til installasjon av programvaren via Appsanywhere og Cloudpaging  ta kontakt med UiA hjelp

 1. Lukk alle Office programmer, Word, PowerPoint, Exel, Outlook
 2. Logg på appsanywhere https://appsanywhere.uia.no/sso 
  • Hvis du ikke har brukt programmet for streaming av programvare tidligere, velg at du ikke har brukt det før og gjennomfører installasjonen av dette som steg 1.
  • Har du det fra før trykker du bare at du har det og valideringen starter. 
  • Etter valideringen vil du få opp en liste over programmer som er tilgjengelig for deg.
  • Se ellers informasjon ad "strømming" av programvare på UiA IT programvare via AppsAnywhere og Cloudpaging

Du kan deretter velge en av følgende versjoner  EndNote X8 (Launch) eller EndNote X9 (Launch) eller EndNote X9 (Download), ad det siste alternativet - å installere programmet fysisk på maskinen (download) -  se  informasjon nedenfor og følg stegene nøye.

MERK

EndNote er kommet i ny versjon, EndNote 20, bibliotekdelen har et litt annet bibliotekgrensesnitt enn veiledningene her viser og som gjelder EndNote X9 og X8.OBS dersom du vil installere nyere versjon,  EndNote 20, må du først avinstallere tidligere versjoner om du har dette på maskinen. Det er bare X9 og X8 versjonen det er mulig å "srømme" (launche)

 1. Dersom du har velger Endnote X9  - "Launch"   - "strømmer" du programmet" (via bruk av Cloudpaging) og kort tid etter starter programmet starter opp, vent til det skjer. MERK at programmet vil forsvinne etter en tid  og du må eventuelt hente det på nytt (Alternativt velger Download varianten for fysisk installering på din maskin)
  • velg I accept for å installare.
  • Velg Ignore om du får frem informasjon  ad PDF og tilleggsverktøy
  • og Lukk velkomstmenyen (se X knappen til høyre).
  • Du finner EndNote programmet senere via startmenyen (eller via åpne Cloudpaging) 
  • Åpne Cloudpagigng player for å se hvilke programmer du til enhver tid har tilgang til  - Merk at EndNote vil forsvinne etter en stund, du kan hente på nytt igjen. Alternativt installer programmet fysisk på maskinen via Download valget, se mer informasjon om dette alternativtet nedenfor!
 2.  Dersom du ikke har opprettet et bibliotek tidligere, opprett et bibliotek, se ellers punkt 3
  • Kommando File - New.
  • Gi navn på biblioteket og velg lagrinsplass på din PC - under dokumenter. Ikke lagre i OneDrive, Dropbox eller 
   andre skybaserte tjenester. 
 3. Dersom du har brukt programvaren før, og tidligere laget et bibliotek, åpne dette via File - open library. Finn så ditt bibliotek på stedet der du lagret det på din maskin.
I Word vil du etter installasjon finne en EndNote verktøyfane som gjør det mulig å koble kilder fra ditt EndNote bibliotek til dokument i Word. Om du ikke finner verktøylinjen der, se FAQ

 

MERK

merk at du kun "strømmer" programvaren (om valgte Launch) - og dette fungerer off-line en stund - 90 dager - Du må deretter hente programmet på nytt. Du vil se en oversikt over de program du til enhver tid har tilgjengelig på din maskin via cloudpaging. Les mer om å strømme program via Appsanywhere på IT sidene

Start - Åpne Cloudpaging player - På listen over application vil du se hvilke program du har. Finner du ikke EndNote her kan du hente på nytt via pålogging AppsAnywhere

 

 

Fjerne programmet fra Cloudpaging player

Se PDF filen

MERK videre

Dersom du har brukt tidligere versjoner av EndNote - eldre enn X9.3 - vil du får spørsmål om å konvertere bibliotek du har opprettet med disse versjonene når du forsøker å åpne i nyere versjone. Gjennomfør konverteringen, velg filnavn og lagre. Du får da laget et nytt bibliotek med samme innhold. Åpne det nye biblioteket. Merk at du ikke kan åpne et bibliotek laget med nyeste versjon av endnote  (X9.3)- med en eldre versjon av EndNote (X9.2 eller eldre X8)

Opprette bibliotek

Dersom det ikke automatisk opprettes et bibliotek ved installasjon av programmet kan du opprette et selv via File kommandoen. Det er også mulig å opprette flere bibliotek, det anbefales normalt ikke

 1. Åpne EndNote programmet og velg fra kommandolinjen som du finner øverst. Se EndNote kommandoer øverst til venstre når du har åpnet programmet. 
 2. File > New library - se skjermbildet
 3.    Velg plassering på din maskin. Lagre feks i dokumenter på din maskin (ikke i Onedrive eller Dropbox) Merk: Dersom alle dine dokumentmapper synkroniserer til en skyfiltjeneste, opprett en mappe: EndNoteBibliotek på Denne PC - C:disk (Windows), eller Application folder/Programmappen (MAC) - lagre biblioteket i denne mappen
 4.     Gi navn på biblioteket: Overskriv standard navnet (My EndNote Library), bruk et eget navn på biblioteket

Du må IKKE lagre biblioteket ditt i OneDrive/Dropbox eller lignende skytjenester.  Om du ønsker synkronisering i en skytjeneste anbefales å bruke EndNote web

Merk

 • Ikke lagre ditt endnote bibliotek i skysystemer som Dropbox og OneDrive - synkronsiseringsprosessen kan skade biblioteket.
 • Sørg for at du jevnlig tar Sikkerhetskopi av ditt bibliotek- som du kan  lagre i skyen.
 • Når du får bruk sikkerhetskopien, flytt filen til aktuell sted på din maskin, klikk deretter på filen - og biblioteket pakkes ut.
 • Dersom du allerede har lagret biblioteket ditt i OneDrive eller tilsvarende, anbefales å flytte bibliotek til lokalt sted på maskinen. Du kan benytte metoden med sikkerhetskopi, se ovenfor.

 

Skjer det "ingenting"- du møter et "tomt" bildet - når du starter opp EndNote programmet?

 • Se EndNote kommandonlinje øverst og velg FILE for å åpne et eksisterende bibliotek på din maskin, eller opprette et nytt

Figur

Preferanser

Se preferanser for ditt bibliotek

Windows: Edit > Preference

MAC: EndNote > Preference

Preferanser for PDF'er

Det anbefales at du setter en preferanse for å endre PDF filnavn. Da unngår du problem med for lange filnanv (som kan ødelegge et EndNote bibliotek) Merk at preferansen ikke har tilbakevirkende kraft

 • Windows EndNote: Edit Preference
 • MAC: EndNote Preference

Velg deretter

 • PDF handling > PDF Auto renmaing options: Velg feks forfatter - år valget