Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Tilgang til databaser og andre elektroniske kilder

Dersom du befinner deg utenfor universitetsområdet må du først koble deg opp mot UiA via eduVPN, se informasjon på UiA nettsider

Registrere kilder i ditt EndNote bibliotek

Figur: EndNote X9

Figur EndNote 20

    Noen kilder må manuelt registreres i EndNote

 • Velg + knappen, alternativt kommando Reference > New Reference
 • Velg riktig kildetype (referansetype), , er du i tvil se Kildekompasset.no.
 • Registrer opplysninger om din kilden. 
 • Lagre:  EndNote X8/X9 lukk vinduet - da får du spørsmål om å lagre. I EndNote 20 - velg Save - lukk deretter vinduet.
 • Du kan endre kilden i etterkant: Merk kilden- høyreklikk og velg Edit Reference - i EndNote 20 vil du også finne valget i stolpen til høyre
 • En forfatter pr linje - skrives inn slik:  Etternavn, Fornavn Mellomnavn, alternativt Etternavn, F. M. - skriv inn samme forfatter likt hver gang
 • MERK Dersom du skal registrere en institusjon, eller tittel i Author feltet sett komma etter navnet eller tittelen, eksempel Norsk senter for menneskerettigheter,

Se eksempler på kildetyper og registreringer via Kildekompasset.no

Endre kilder

 • ​Merk kilde, høyreklikk og velg Edit, alternativt dobbeltklikk for å åpne kildekorte. Endre kilden og lukk vindu. Velg deretter Save.
 • I EndNote 20 finner du valget for edit også i stolpen til høyre for kilden

 

Film: Registrere og endre kilder i biblioteket manuelt (EN 20)

Filmen gjennomgår følgende:

 • Registrere en kilde manuelt i biblioteket, eksempel en lov
 • Endre - edit - en kilde i biblioteket
 • Spesielt om ulike felter for kildene som forfatterfeltet, utgavefeltet - og om bruk av ulike kildetyper (referansetyper)

Via søk i databaser kan du sende (eksportere) treff rett til ditt EndNote bibliotek

 1. Søk
 2. Merk treff, et eller flere
 3. Velg Send knapp - alternativt en Eksport knapp
 4. Velg format - typisk EndNote eller RIS om dette ikke er forvalgt
 5. Send - filen havner i din nettleser nedlastningsmappe, klikk på filen og den åpnes normalt og legger inn kildene i ditt EndNote-bibliotek
 6. Se ellers informasjon om eksport av treff fra søk i ulike databaser

Eksempel EndNote 20 - sende treff fra ORIA

 

Eksempel EndNote X9: Sende treff fra ORIA

Har du PDF av en tidsskriftartikkel lagret på din maskin, kan du importere denne til ditt endnote bibliotek og samtidig få endnote til å registrere opplsyninger om kilden i ditt endnote bibliotek

 • Forutsetning, artikkelen må inneholde et DOI nummer
 • i EndNote. Kommandoe File - Import. Windows: Velg import options, velg PDF, hopp over dette punktet for MAC. Velg  PDF filen på din maskin. Klikk Choose

 • Merk: Du kan importere alle filer i en mappe og sette opp automatisk import fra en mappe. Se demo nedenfor

Windows demo. Merk for MAC trenger du ikke å velge import option

Se også

Eksport av kilder fra et Word dokument, dersom kildene er opprettet via EndNote/eller Words eget kildehåndteringsverktøy.

 • I WORD åpne EndNote fanen
 • velg Export - alternativt Tools (for WORD MAC)
 •  velg deretter Export travelling library (dersom kildene er lagt inn via EndNote)
 • - alternativt Export Word Citations - om kildene er laget via WORDs eget verktøy for å sette inn sitater

EndNote 20 - Online søk via Web of Science (artikler)

 

Via EndNote kan du koble deg til online databaser

 • Utfør søk og kopier treff til ditt eget bibliotek
 • Før du starter søk sørg for å være tilkoblet til UiA nettet, se tilkobling via eduVPN, se informasjon på våre nettsider

Innebygget i EndNote finnes mange søkefiltre for oppkobling til databaser

 • Web of Science (ISI Web of science)
 • Pubmed (Medline)
 • Library of congress (bibliotekdatabase)
 • Psycinfo (OvidSP)
 • EMBASE (OvidSP)
 • MEDLINE (OvidSP)
 • ORIA - bibliotekkatalogen. Hent filter
 • ..og flere blant annet flere biliotekkataloger for søk etter boklige kilder

Dersom du får spørsmål om brukerid/passord (feks for Ovid databaser) - klikk OK uten å fylle ut

Merk: 

 • For å søke i bibliotekets samlinger av bøker via ORIA fra EndNote må du laste inn ORIA online søkefilteret  (Connection file) 
 • Merk også at søkefunksjonalitet i databasen ikke er så gode som i selve databasen, så det beste er å søke på kjente kilder. Dersom du søker i Web of Science, tverrfaglig artikkeldekning - slett søkefelt som er tomme før du søker

EndNote 20:

 1. Se Online search gruppen:
 2. Velg database- eller velg More- søk etter annen database.  (Alternativt velg kommando - Tools - Online search - søk etter database, merk og velg). Merk at dersom du vil søke i ORIA via EndNote må du først laste ned og lagre søkefilter for ORIA- se mer informasjon
 3. utfør søk
 4. merk kilder fra trefflisten du ønsker å kopiere til ditt EndNote bibliotek. Dersom du merker et treff vil du i Summary se informasjon om kilden. I Edit feltet kan du ev endre kilden direkte før du lagrer i ditt bibliotek, alternativt om behov endrer du kilden etter kopiering til ditt bibliotek
 5. Klikk + knappen ovenfor kildene som du ønsker å legge i lokalt bibliotek, alternativt høyreklikk velg Add to - og legg kilden direkte i ønsket gruppe i ditt lokale bibliotek, eller kopier til et annet bibliotek

 

Online søk i ORIA (bok-kilder)

EndNote X9

Figur: Velg online search mode

Figur: Copy to local library

 1. Velg Online search mode. (Alternativt kan du stå i "Integrated library mode & online search mode" da vil treff fra søk automatisk havne i unilled gruppen i ditt EndNote bibliotek)
 2. Velg online search 
 3. Velg database (Choose a connection), for artikler anbefales Web of Science som er en stor tverrfaglig database.  Se nedenfor om fil for ORIA søk (Alternativt velg Tools - Online search - søk etter database, merk og klikk Choose, da kommer du i Online search mode direkte)
 4. Utfør søk
 5. Merk treff som du ønsker kopiere til ditt EndNote bibliotek  -  velg kommandoen Copy to local library  - alternativt  høyrekilikk og velg Add to - og legg kildene til en gruppe i ditt bibliotek

se eventuelt demo, fra tid: 01:40  Gjelder EndNote X9!

EndNote modes i X9 og tidligere versjoner av EndNote - bibliotekmodus:

 1. Local library mode = ditt bibliotek
 2. Online search mode. Søk utføres kun i online databaser. Treff må eventuelt kopieres fra søket utført til ditt EndNote bibliotek
 3. Integrated library & Online search mode. Dersom du søker i online database, vil treffene automatisk havne i unfiled gruppen i ditt lokale bibliotek. Det anbefales derfor at du velger Online search mode når du søker, slik at du selv aktivt velger ut treff du ønsker å kopiere inn til ditt EndNote biblitek

 

Har du en lang liste med kilder fra en litteraturliste/referanseliste? Du vil gjerne registrere alle kildene fra listen i ditt EndNOte bibliotek, men vil helst unngå å søke frem en og en kilde

Forsøk Citation finder - https://citation-finder.now.sh/ 

 1. Skriv kildene inn - på hver linje
 2. Velg RIS endnote format
 3. Det søkes, og beste match er uthevet- se gjennom og velg ev en annen
 4. Send til EndNote

 

Finne fulltekst til kildene dine (artikler), eller tilknyttet PDF til en kilde

Import av tidsskriftliste

Spesielt for helse/idrettsfag

Før du starter med å registrere kilder kan det være smart å importere en tidsskriftliste