Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Registrere kilder i ditt EndNote bibliotek

 

Se eksempler på kildetyper og registrering i EndNote på Kildekompasset.no

Edit mode is disabled for mapped boxes]

    Noen kilder må manuelt registreres i EndNote

 • Velg + knappen, alternativt kommando Reference > New reference
 • Velg riktig kildetype (referansetype) og legg inn opplysninger om din kilde. Lukk vindu og velg Save
 • En forfatter pr linje - skrives inn slik:  Etternavn, Fornavn
 • !Dersom du skal registrere en institusjon, eller tittel i Author feltet sett komma etter navnet eller tittelen, eksempel Norsk senter for menneskerettigheter,

 

MERK

Dersom du har opplysninger om artikkelens DOI nummer kan du registrere kun opplysninger om denne - Velg referansetype Journal article- legg inn doi nummer. Lagre. I etterkant - merk kilden og høyreklikk og velg Find reference update forå legge til mer informasjon om kilden

Endre kilde

​Merk kilde, høyreklikk og velg Edit, alternativt dobbeltklikk for å åpne kildekorte. Endre kilden og lukk vindu. Velg deretter Save.

 

Via søk i databaser kan du sende (eksportere) treff rett til ditt EndNote bibliotek

 1. Søk
 2. Merk
 3. Velg Send knapp - ekport knapp
 4. Velg format - typisk EndNote eller RIS
 5. Send - filen havner i din nettleser nedlastningsmappe, klikk på filen og den åpnes normalt og legger inn kildene i ditt EndNote-bibliotek

Eksempel for MAC maskin nedenfor

Har du PDF av en tidsskriftartikkel lagret på din maskin, kan du importere denne til ditt endnote bibliotek og samtidig få endnote til å registrere opplsyninger om kilden i ditt endnote bibliotek

 • Forutsetning, artikkelen må inneholde et DOI nummer
 • i EndNote. Kommandoe File - Import. Velg import options, velg PDF. Finn filen på din maskin og velg import

 • Merk: Du kan importere alle filer i en mappe og sette opp automatisk import fra en mappe. Se demonastrasjon nedenfor

 

Se også

Eksport av kilder fra et Word dokument, dersom kildene er opprettet via EndNote/eller Words eget kildehåndteringsverktøy.

 • I WORD åpne EndNote fanen
 • velg Export - alternativt Tools (for WORD MAC)
 •  velg deretter Export travelling library (dersom kildene er lagt inn via EndNote)
 • - alternativt Export Word Citations - om kildene er laget via WORDs eget verktøy for å sette inn sitater

Via EndNote kan du koble deg til online databaser. Utføre et søk, og kopiere treff til ditt bibliotek. Før du starter søk sørg for å være tilkoblet til UiA nettet, se tilkobling via Cisco VPN Anyconnect

 

Kommandoer

Figur: Velg online search mode

Figur: Copy to local library

Slik gjør du:

 1. Velg Online search mode. (Alternativt kan du stå i "Integrated library mode & online search mode" da vil treff fra søk automatisk havne i unilled gruppen i ditt EndNote bibliotek)
 2. Velg online search 
 3. Velg database (Choose a connection), for artikler anbefales Web of Science som er en stor tverrfaglig database.  Se nedenfor om fil for ORIA søk
 4. Utfør søk
 5. Merk treff som du ønsker kopiere til ditt EndNote bibliotek  -  velg kommandoen Copy to local library  - alternativt  høyrekilikk og velg Add to - og legg kildene til en gruppe i ditt bibliotek

EndNote mode

 1. Local library mode = ditt bibliotek
 2. Online search mode. Søk utføres kun i online databaser. Treff må eventuelt kopieres fra søket utført til ditt EndNote bibliotek
 3. Integrated library & Online search mode. Dersom du søker i online database, vil treffene automatisk havne i unfiled gruppen i ditt lokale bibliotek. Det anbefales derfor at du velger Online search mode når du søker, slik at du selv aktivt velger ut treff du ønsker å kopiere inn til ditt EndNote biblitek

Innebygget i EndNote finnes mange søkefiltre for oppkobling til databaser - eksempel

Dersom du får spørsmål om brukerid/passord (feks for Ovid databaser) - klikk OK uten å fylle ut

Har du en lang liste med kilder fra en litteraturliste/referanseliste? Du vil gjerne registrere alle kildene fra listen i ditt EndNOte bibliotek, men vil helst unngå å søke frem en og en kilde

Forsøk Citation finder - https://citation-finder.now.sh/ 

 1. Skriv kildene inn - på hver linje
 2. Velg RIS endnote format
 3. Det søkes, og beste match er uthevet- se gjennom og velg ev en annen
 4. Send til EndNote

 

Online search - ORIA - filter

Filter for søk i ORIA via EndNote -  (Online search) - kan lastes ned fra Alfasoft

http://www.alfasoft.com/files/oria.enz

 1. Velg å åpne filen. Filen åpnes i EndNote.
 2. I EndNote lagrer du filteret. File > Save as.
 3. Deretter kan du velge dette "connection filter" når du skal søke > klikk på More, eller søk etter ORIA, merk og velg Choose
 4. Utfør søk - som ovenfor
 5. Merk: ORIA via online search i EndNote dekker kun dokumenter registrert i vår bibliotekkatalog, dvs. ikke artikler fra tidsskrifter 

Tilgang til elektroniske kilder

Dersom du befinner deg utenfor universitetsområdet må du først koble deg opp mot UiA via Cisco VPN Anyconnect

Import av tidsskriftliste

Spesielt for helse/idrettsfag

Før du starter med å registrere kilder kan det være smart å importere en tidsskriftliste