Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Registrere/og endre kilder i ditt EndNote bibliotek

 

VPN

Spesielt for helse/idrettsfag - Import av tidsskriftliste:

Figur: EndNote X9: 

Figur EndNote 20 : 

Noen kilder må manuelt registreres i EndNote

 • Velg + knappen, alternativt kommando Reference > New Reference
 • Velg riktig kildetype (referansetype). (Er du i tvil se Kildekompasset.no (Velg referansestil og eksempel)
 • Registrer opplysninger om din kilden.
  • Legg særlig merke til forfatterfeltet (En forfatter pr linje. Har du flere kilder med samme forfatter registrer disse på samme måte for alle kildene. Om forfatter er en institusjon setter du komma etter navnet)
  • Editionfeltet (ikke angi .utg. eller .ed kun utgaveinformasjon, feks 2.)
 • Lagre:  EndNote X8/X9 lukk vinduet - da får du spørsmål om å lagre. I EndNote 20 - velg Save - lukk deretter vinduet.
 • Du kan endre kilden i etterkant: Merk kilden- høyreklikk og velg Edit Reference - i EndNote 20 vil du også finne valget i stolpen til høyre
 • En forfatter pr linje - skrives inn slik:  Etternavn, Fornavn Mellomnavn, alternativt Etternavn, F. M. - skriv inn samme forfatter likt hver gang. Dersom forfatter er en institusjon og navnet består av flere ord avslutt navnet med komma
 • MERK Dersom du skal registrere en institusjon, eller tittel i Author feltet sett komma etter navnet eller tittelen, eksempel Norsk senter for menneskerettigheter,

Se eksempler på kildetyper og registreringer via Kildekompasset.no, eller Søk & skriv/Referansestiler

Kildekompasset - Eksempelsamling

 • Bruk eksempelsamlingen på Kildekompasset for tips til registrering av kilder. Velg ønsket  referansestil på Kildekompasset.no (Lenker til en ekstern side.). Velg referansestil. Bruker du en annen referansestil enn APA 6 eller APA 7, se nettstedet Søk & Skriv, Referansestiler
 • Dersom ingen "bokser" (dvs. eksempler) passer, se APA FAQ'en
 • Dersom ingen bokser passer, bruk gjerne oppsettet fra APA FAQ, og kildetypen (referansetypen) Web page
 • På APA 7 FAQ'en finner du også svar på andre spørsmål!

Endre, redigere kilder (Edit)

 • ​Merk kilde, høyreklikk og velg Edit, alternativt dobbeltklikk for å åpne kildekorte. Endre kilden og lukk vindu. Velg deretter Save.
 • I EndNote 20 finner du valget for edit også i stolpen til høyre for kilden
 • MERK har du brukt kilden i ditt Word dokument må du oppdatere dokumentet med endringene. i Word, velg Update Citations & Bibliography fra EndNote fanen

Via søk i databaser kan du sende (eksportere) treff rett til ditt EndNote bibliotek

 1. Søk
 2. Merk treff, et eller flere
 3. Velg Send knapp - alternativt en Eksport knapp
 4. Velg format - typisk EndNote eller RIS om dette ikke er forvalgt
 5. Send - filen havner i din nettleser nedlastningsmappe, klikk på filen og den åpnes normalt og legger inn kildene i ditt EndNote-bibliotek
 6. Se ellers informasjon om eksport av treff fra søk i ulike databaser
Video EndNote 20 og eksportere, sende kilder fra søk i ORIA

Har du lagret en artikkel i PDF format på din maskin, og denne artikkelen har et DOI nummer? Eller du har lagret en kilde i ditt bibliotek, som du ønsker å knyttet PDF' filen til?

 • Da kan du enkelt dra filen over i ditt bibliotek i All reference gruppen (Windows)
 • Alternativt importerer du filen via File > Import kommandoen (velge  filen du vil importere, og Import options: PDF. Om du ikke finner valget søk etter PDF valget).
 • EndNote vil sørge for å registrere informasjon om filen i tillegg vil du også kunne lese artikkelen direkte i ditt EndNote bibliotek. Om EndNote ikke klarer å registrere opplysningene automatisk for deg må du i etterkant redigere kilden og legge til, fjerne informasjon

Alternativt: Du har en kilde i EndNote biblioteket ditt (En tidsskriftartikkel - med registert DOI nummer) som du ønsker å knyttet fulltekst (PDF fil):

 • Merk kilden, velg kommando: Find Full Text.
 • EndNote vil da starte søk etter PDF'en og knytte filen til din kilde. 
 • Dersom EndNote ikke finner fullteksten, kan du selv søke etter denne, lagre filen på din maskin og knyttet filen til kilden i biblioteket. Merk kilden, velg Attach file og finn filen. Save. Se mer om dette 

MERK

Dersom filnavnet overstiger et vist antall tegn kan biblioteket bli ødelagt. Du kan sette en preferanse for ditt bibliotek - at filnanvn endres. Se kommando Edit (for MAC velg EndNote)  > Preferences >PDF handling, og velg en kort form navn for filene

For å åpne kilden i ORIA via EndNote biblioteket som vist i film nummer 2: Se preferanser for Open URL link

Se også import via EndNote Click

Import av referanse og PDF via EndNote Click - se mer informasjon fra EndNote

EndNote Click er en nettleserutvidelse som brukes til å eksportere informasjon og fulltekster (PDF) av tidsskriftartikler til ditt EndNote bibliotek.

Se informasjon fra EndNote (English)

EndNote Click er en nettleserutvidelse som brukes til å eksportere informasjon og fulltekster (PDF) av tidsskriftartikler til ditt EndNote bibliotek.

Hent utvidelsen

Eksport av kilder fra et Word dokument, dersom kildene er opprettet via EndNote/eller Words eget kildehåndteringsverktøy.

 • I WORD åpne EndNote fanen
 • velg Export - alternativt Tools (for WORD MAC)
 •  velg deretter Export travelling library (dersom kildene er lagt inn via EndNote)
 • - alternativt Export Word Citations - om kildene er laget via WORDs eget verktøy for å sette inn sitater

Online søk via EndNote biblioteket:

Via EndNote kan du koble deg til online databaser

Utfør søk og kopier treff til ditt eget bibliotek

Før du starter søk sørg for å være tilkoblet til UiA nettet, se tilkobling via eduVPN, se informasjon på våre nettsider

Innebygget i EndNote finnes mange søkefiltre for oppkobling til databaser

Web of Science (WoS)

Pubmed (Medline)

Library of congress (bibliotekdatabase (boklige kilder)

Psycinfo (OvidSP)

EMBASE (OvidSP)

MEDLINE (OvidSP)

ORIA - bibliotekkatalogen. Hent filter (se fanen Oria onlinesearch)

..og flere blant annet flere biliotekkataloger for søk etter boklige kilder

Dersom du får spørsmål om brukerid/passord (feks for Ovid databaser) - klikk OK uten å fylle ut

Merk: 

For å søke i bibliotekets samlinger av bøker via ORIA fra EndNote må du laste inn ORIA online søkefilteret  (Connection file) 

Merk også at søkefunksjonalitet i databasen ikke er så gode som i selve databasen, så det beste er å søke på kjente kilder. Dersom du søker i Web of Science, tverrfaglig artikkeldekning - slett søkefelt som er tomme før du søker

 

EndNote 20/21 slik gjør du:

 1. Se Online search gruppen:
 2. Velg database- eller velg More- søk etter annen database.  (Alternativt velg kommando - Tools - Online search - søk etter database, merk og velg). Merk at dersom du vil søke i ORIA via EndNote må du først laste ned og lagre søkefilter for ORIA- se mer informasjon
 3. utfør søk
 4. merk kilder fra trefflisten du ønsker å kopiere til ditt EndNote bibliotek. Dersom du merker et treff vil du i Summary se informasjon om kilden. I Edit feltet kan du ev endre kilden direkte før du lagrer i ditt bibliotek, alternativt om behov endrer du kilden etter kopiering til ditt bibliotek
 5. Klikk + knappen ovenfor kildene som du ønsker å legge i lokalt bibliotek, alternativt høyreklikk velg Add to - og legg kilden direkte i ønsket gruppe i ditt lokale bibliotek, eller kopier til et annet bibliotek

 

EndNote X9

For EndNote X9 fungerer online søk slik:

Figur: Velg online search mode

Figur: Copy to local library

 1. Velg Online search mode. (Alternativt kan du stå i "Integrated library mode & online search mode" da vil treff fra søk automatisk havne i unilled gruppen i ditt EndNote bibliotek)
 2. Velg online search 
 3. Velg database (Choose a connection), for artikler anbefales Web of Science som er en stor tverrfaglig database.  Se nedenfor om fil for ORIA søk (Alternativt velg Tools - Online search - søk etter database, merk og klikk Choose, da kommer du i Online search mode direkte)
 4. Utfør søk
 5. Merk treff som du ønsker kopiere til ditt EndNote bibliotek  -  velg kommandoen Copy to local library  - alternativt  høyrekilikk og velg Add to - og legg kildene til en gruppe i ditt bibliotek

se eventuelt demo, fra tid: 01:40  Gjelder EndNote X9!

EndNote modes i X9 og tidligere versjoner av EndNote - bibliotekmodus:

 1. Local library mode = ditt bibliotek
 2. Online search mode. Søk utføres kun i online databaser. Treff må eventuelt kopieres fra søket utført til ditt EndNote bibliotek
 3. Integrated library & Online search mode. Dersom du søker i online database, vil treffene automatisk havne i unfiled gruppen i ditt lokale bibliotek. Det anbefales derfor at du velger Online search mode når du søker, slik at du selv aktivt velger ut treff du ønsker å kopiere inn til ditt EndNote biblitek

Har du en lang liste med kilder fra en litteraturliste/referanseliste? Du vil gjerne registrere alle kildene fra listen i ditt EndNOte bibliotek, men vil helst unngå å søke frem en og en kilde

Forsøk Citation finder - https://citation-finder.now.sh/ 

 1. Skriv kildene inn - på hver linje
 2. Velg RIS endnote format
 3. Det søkes, og beste match er uthevet- se gjennom og velg ev en annen
 4. Send til EndNote

 

Åpne ditt EndNote bibliotek

 1. Logg på Canvas
 2. Velg ditt emne-rom
 3. Velg pensumlisten - alternativt finner du listen via den offentlige visningen av de, søk studieplaner UiA på ditt emne. 
 4. Velg menyen ... som du finner ved pensumlistens tittel, til høyre øverst
 5. Velg eksport, velg RIS eller EndNote
 6. Filen med opplysninger om kildene havner i din nedlastningsmappen din
 7. klikk på filen- og kildene importeres til ditt EndNote bibliotek
 8. Merk, kildene må om mulig redigeres, se over og gjør endringer som er nødvendig. Om du er i tvil, sjekk Kildekompasset.no