Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

EBSCOhost eksport til EndNote

Overføre en enkelt referanse:

 1. Utfør søk

 2. Klikk på tittelen du ønsker å eksportere

 3. Klikk på Export knappen

 4. Sjekk at det er avmerket for "Direct export to EndNote..."

 5. Klikk på Save

 6. Dersom du har biblioteket i EndNote åpnet vil postene normalt legges direkte inn i dette biblioteket

Overføre flere 

 1. Ufør søk
 2. Klikk på "Add" for de referanser du ønsker å eksportere
 3. Klikk på "Folder has item"
 4. Klikk på "Export to ..."
 5. Velg fra Folder hvilke poster som skal eksporteres, alle eller enkelte
 6. Klikk på "Export to..."
 7. Sjekk at det er avkrysset for "Direct export to EndNote..."
 8. Klikk på "Save"

MERK

The number of results exported may be lower than the total result because of EBSCOhost automatic deduplicate results

Tallet på eksporterte treff kan være lavere enn totalt antall treff. EBSCOhost luker ut dubletter automatisk. EBSCOhost klarer ikke å luke ut alle dubletter - så kjør dublett kontroll via EndNote i tillegg

Export all results/ Overføre alle treff fra søket

 1. From Search history - View results
 2. From the result list, on the top - Choose Share > Email a link, 
 3. choose your email - and choose RIS format! - send
 4. From Your email - follow the link, open the zip file- and click on the RIS file

 

 

Choose Your email, mark RIS format! Click send:

 

 

MERK

The number of results exported may be lower than the total result because of EBSCOhost automatic deduplicate results

Tallet på eksporterte treff kan være lavere enn totalt antall treff. EBSCOhost luker ut dubletter automatisk. EBSCOhost klarer ikke å luke ut alle dubletter - så kjør dublett kontroll via EndNote i tillegg.

Eksport fra EBSCO til EndNote - Demonstrasjon MAC og Safari nettleser

I filmen vises EndNote eldre versjon og MAC. I prinsippet fungerer dette på samme måte for EndNote 20 og MAC, og PC.

Merk at for PC kan du ikke dra filen over i EndNote, åpne filen og informasjon om kildene importeres direkte. Om dette ikke skjer - det samme kan gjøres for en MAC maskin,  Gå til din nedlastningsmappe (via filutforsker, Finder). Finn filen du fikk eksportert fra EBSCOhost. Høyreklikk, velg Åpne i  - velg deretter at filen skal åpnes i EndNote