Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

EBSCOhost eksport til EndNote

Overføre en enkelt referanse:

 1. Utfør søk

 2. Klikk på tittelen du ønsker å eksportere

 3. Klikk på Export knappen

 4. Sjekk at det er avmerket for "Direct export to EndNote..."

 5. Klikk på Save

 6. Dersom du har biblioteket i EndNote åpnet vil postene normalt legges direkte inn i dette biblioteket

Overføre flere 

 1. Ufør søk
 2. Klikk på "Add" for de referanser du ønsker å eksportere
 3. Klikk på "Folder has item"
 4. Klikk på "Export to ..."
 5. Velg fra Folder hvilke poster som skal eksporteres, alle eller enkelte
 6. Klikk på "Export to..."
 7. Sjekk at det er avkrysset for "Direct export to EndNote..."
 8. Klikk på "Save"

 

Overføre alle i søket

 1. Søk
 2. Velg Share > Email a link 
 3. Oppgi epost adressen  og velg filformat RIS!
 4. Du får en epost, følg lenken og åpne zip filen og klikk deretter på eksportfilen (RIS formatet file type)

 

 

Oppgi din epost adresse og velg RIS format. Klikk SEND

 

 

MERK

Dersom du har søkt i flere databaser - vil tallet på eksporterte treff være lavere enn totalt antall treff. Totalt antall treff i søkeresultatet viser totalt antall treff for hver enkelt dabase, noen av disse treffene er dubletter - treff som er de samme i flere baser.  Dette fordi EBSCOhost luker ut dubletter. EBSCOhost klarer ikke å luke ut alle dubletter - så kjør dublett kontroll via EndNote i tillegg.

Eksport fra EBSCO til EndNote - Demonstrasjon MAC og Safari nettleser