Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Google Scholar - eksport av referanser til EndNote

En enkelt kilde:

Innstillinger for eksport (bibliografihåndtering)må først være satt:

 1. Gå til Google scholar  > Klikk på instillinger
 2. Under valg Bibliografi Administrator
 3. klikk på Vis linker til å importerte sitater inn i:
 4. Velg EndNote
 5. Søk så i Google Scholar
 6. Klikk på "Importer til EndNote"
 7. Åpne og velg ditt EndNote bibliotek om dette ikke velges automatisk 

Flere kilder - alternativ 1

Du kan eksportere flere kilder av gangen via lagring av kildene i Mitt bibliotek i Google Scholar

 

Videre i Mitt bibliotek - merk alle eller enkelte. I etterkant kan du slette kildene 

 

 

Alternativt kan eksport via EndNote web uføres. Har du store treffmengder som skal overføres se Publish&Perish nedenfor

OBS  - Find refernence updates

Dersom kilden mangler opplysninger kan du la EndNote forsøke å finne oppdateringer. Merk aktuell kilde, høyreklikk (alternativt velg kommando References) - og velg Find refererence updates

Flere kilder - alternativ 2 - via Endnote web, eksport fra scholar

Flere kilder kan legges inn via din EndNote web konto

Du må ha lagt til "Capture" knappen i din nettleser, dette gjøres via din webkonto

 1. Logg på http://www.myendnoteweb.com/
 2. Velg downloads
 3. Dra Caputre til bokmerkelinjen i din nettleser

Søk i scholar, og klikk på capture - 10 og 10 kilder (dvs alle kildene på en og en side. Visning av antall treff på en siden kan økes via innstillinger i google scholar) kan eksporteres

Figur. Dra Capture verktøy til din nettleser. Sørg for at bokmerkeraden vises i i din nettleser

 

Du kan legge til en side med referanser av gangen, dvs 10 kilder av gangen

Du finner kildene både i din web konto og din desktop konto, når desktop er satt til synk mot din web konto

Via programmet Publish or Perish

Eksport til EndNote av store treffmengder via programmet Publish or Perish /Harzing.com

 1. Søk (Velg «General citations» fra panel til venstre og deretter Lookup) i Publish or Perish.
 2. Poster/treff – inntil 1000 -legges inn.
 3. Eksporter fra Publish or Perish derfra til EndNote 

Velg deretter:

 1. File – save as refman/ris. Lagre filen
 2. Gå til EndNote, Importer filen vha Reference Manager (RIS) filter

Referansene kommer litt ufullstendige inn … En referanse oppdatering kan fikse på dette. Merk referansen(e), og velg Find reference Update. Update All eller Empty fields.

Alternativt, finn flere opplysninger selv via Open URL, merk referansen høyreklikk og velg Open URL og endre opplysningene