Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

ORIA - eksport til EndNote

En enkelt kilde

 • Ha ditt EndNote bibliotek åpent
 • Søk i ORIA . Se menyen ved kilden  ... /alternativt klikk på tittel og se Send til valget  
 • velg Endnote.
 • La tegnsett for  UTF-8 stå,
 • velg Last ned

 

Alternativt finner du valget Send til - EndNote

 

Flere kilder: Søk og merk kilder. Gå til de merkede kildene, velg  en eller alle. Klikk deretter ... og Endnote. Se skjermbilder nedenfor

---Videre: 

 •  Dersom du bruker Chrome nettleser, velg å åpne filen, eller dobbeltklikk på filen som havner i nedlastningsmappen.
 •  Dersom du bruker Internet Explorer velger du Lagre - deretter Åpne for å åpne nedlasningsfilen i Endnote.
 •  Dersom du bruker Firefox velger du å åpne filen med programmet EndNote
 • For MAC maskin > dersom filen ikke automatisk havner i ditt bibliotek - dra nedlastningsfilen over i EndNote ikonet i doc'en, du må på forhånd ha åpnet ditt bibliotek

 

MAC maskin

 • Dersom du bruker Safari eller Google Chrome nettleser havner eksportfilen i nedlastningsmappe, dobbeltklikk på filen for å åpne i EndNote.
 • Dersom dette ikke fungerer: Dra filen over i EndNote programmet (se EndNote i Dock. Du må ha ditt bibliotek åpent)
 • Dersom du blir spurt hvilket bibliotek - fil - du vil bruke, velg riktig endnote bibliotek (fra finder).

 

 

ORIA sende flere kilder

 1. Merk kilder 
 2. Gå til merkede kilder (Se knappen "Mine favoritter øverst i skjermen ORIA til høyre) 
 3. Velg kilder
 4. ...
 5. Endnote

 

Mine favoritter: 

Alternativt metode - sende 50 treff av gangen til EndNote

 

 1. Fra trefflisten, hak av øverst, og velg deretter 50 treff
 2. Velg deretter menyen ... Send til EndNote -alternativt:  Legg de første 50 i dine merkede treff - og velg 50 nye treff. Se ovenfor at sende merkede treff

Figur, 1. Hak av for å velge 50 øverste postene

 

 

Figur 2. Velg deretter ... fra menyen - og Send til EndNote

 

Figur. Legg 50 treff av gangen til dine merkede treff. Velg eventuelt flere nye. Gå deretter til dine merkede treff og velg send til EndNote

Demonstrasjon av eksport fra søk i ORIA til EndNOte