Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Find Full text - PDF tilknyttet artikler

Find Full Text

Dersom tidsskriftartikkelen har et DOI nummer kan du få hjelp av EndNote til automatisk å lagre tilhørende PDF til din referanse i EndNote

 

Merk - er du utenfor universitetsområdet må du koble deg til UiA nettet via Cisco VPN Anyconnect

 1. I EndNote - merk din referanse
 2. Klikk kommando "Find full text"
 3. EndNote søker, finnes en PDF blir denne lagt til din referanse
 4. Får du spørsmål om å lagre, velg Ok
 5. Du vil ikke finne alle, både av tekniske årsaker og tilgangsmessige årsaker. Om du ikke får tilknyttet PDF direkte, kan du sjekke tilgang til artikkelen via Open URL link kommandoen
  • Høyreklikk på referansen og velg Open URL link,
  • det sjekkes da om UiA har tilganger.
  • Har vi tilgang, kan du lagre PDF på din maskin, og siden knyttet artikkelen til referansen din i EndNote. Klikk på binders knappen og legg til vedlegget

 

Find Full Text Preferanser/ OpenURL path

Aktiver OpenURL path for å få hjelp av EndNote til å finne tilgang til dine refereranser

 1. Edit > Preferences > Find Fulltext (For MAC se under Endnote)
 2. Huk av for alle valg
 3. OpenURL Path angi: http://openurl.bibsys.no/openurl
 4. Klikk OK
 5. Høyreklikk på en referanse for å sjekke tilgang til boka/artikkelen, velg deretter kommando Open URL link. Det gjøres et oppslag i bibliotekets tilganger

 

Merk - er du utenfor universitetsområdet må du koble deg til UiA nettet via Cisco VPN Anyconnect for tilgang til elektroniske ressurser

 

Eksempel høyreklikk, open url link

Tilgang til elektroniske kilder

Dersom du befinner deg utenfor universitetsområdet må du først koble deg opp mot UiA via Cisco VPN Anyconnect