Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Finn fulltekst

Å finne fulltekst av artikler tilknyttet din kilde i EndNote

Krav

Du er tilkoblet UiA med eduVPN. Se informasjon

UiA har tilgang til fulltekst

Tidsskriftet tillater nedlastning automatisk via EndNote

Artikkelen inneholder DOI nummer

Legg gjerne til preferanser for fulltekst (se fanen preferanser ovenfor)

 

Slik gjør du, se også film under

I EndNote - merk din referanse

Klikk kommando "Find full text"

EndNote søker, finnes en PDF blir denne lagt til din referanse

Får du spørsmål om å lagre, velg Ok

Du vil ikke finne alle, både av tekniske årsaker og tilgangsmessige årsaker. Om du ikke får tilknyttet PDF direkte, kan du sjekke tilgang til artikkelen via Open URL link kommandoen. Se preferanser for Open URL link ovenfor fane

Høyreklikk på referansen og velg Open URL link,

det sjekkes da om UiA har tilganger.

Har vi tilgang, kan du lagre PDF på din maskin, og siden knyttet artikkelen til referansen din i EndNote. Klikk på binders knappen og legg til vedlegget

 

Figur EndNote X9: 

Aktiver OpenURL path for å få hjelp av EndNote til å finne tilgang til dine refereranser

Edit > Preferences > Find Fulltext (For MAC se under Endnote)

Huk av for alle valg

OpenURL Path angi: http://openurl.bibsys.no/openurl

Klikk OK

Høyreklikk på en referanse for å sjekke tilgang til boka/artikkelen, velg deretter kommando Open URL link. Det gjøres et oppslag i bibliotekets tilganger

 

Merk - er du utenfor universitetsområdet må du koble deg til UiA nettet eduVPN for tilgang til elektroniske ressurser

 

Eksempel høyreklikk, open url link

"EndNote Click -- formerly Kopernio --  is a free, easy-to-use browser plugin that helps you save time accessing full-text journal articles by bringing your institutional subscriptions as well as open access content into your workflow at your point of need" Information from Clarivate Web of Science (EndNote Click) More information

Endnote. Importere PDF fil. Finne fulltekst. Lese PDF