Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Import av tidsskriftliste

Tidsskriftlister i EndNote

Før du starter med å legge inn referanser ditt EndNote bibliotek er det en fordel legge inn en liste med tidsskriftnavn og tilhørende standard forkortelser. Gjelder spesielt om du skriver innen helse og idrettsfag eller naturvitenskap, der forkortelser av tidsskriftnavn er vanlig brukt i enkelte referanserstiler

Importer ev. en passende tidsskriftliste

Tools > Open Term List eller Define Term List >Journal Term List

  1. Velg Journals
  2. Klikk på fanekortet List
  3. Deretter Import List
  4. Hent listen fra c >program files> endnote > termlist
  5. Velg liste og klikk på Åpne


Dersom du allerede har registrert referanser i ditt bibliotek, slett tidsskriftnavn i termlisten før du importer en ny liste.

Tools > Open Term List eller Define Term List > Journals > Terms. Marker alle, og klikk på Delete term