Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

EndNote

EndNote brukerstøtte. Guide fra biblioteket

Import av tidsskriftliste

Tidsskriftlister i EndNote

Før du starter med å legge inn referanser ditt EndNote bibliotek er det en fordel legge inn en liste med tidsskriftnavn og tilhørende standard forkortelser. Gjelder spesielt om du skriver innen helse og idrettsfag eller naturvitenskap, der forkortelser av tidsskriftnavn er vanlig brukt i enkelte referanserstiler

Importer ev. en passende tidsskriftliste

EndNote20/21

Kommando Library - Open term list - og videre slik som for EN X9 og EN X8

EndNoteX9, X8

Tools > Open Term List eller Define Term List >Journal Term List

Videre for alle versjoner

  1. Velg Journals
  2. Se TERMS; Om du allerede har lagret kilder vil det vises tidsskriftnavn for disse i listen; merk alle i listne og velg delete før du importer en liste
  3. Klikk på fanekortet List
  4. Deretter Import List
  5. Hent listen fra c >program files> endnote > termlist om dette ikke kommer opp automatisk
  6. Velg liste og klikk på Åpne


MERK

Dersom du allerede har registrert referanser i ditt bibliotek, slett tidsskrift titler i termlisten før du importer en ny liste.

EndNote X9 og X8: Tools > Open Term List eller Define Term List > Journals > Terms. Marker alle, og klikk på Delete term

EndNote 20/21: Library: Open term list - og som ovenfor

Merk

Dersom du ikke i tidsskriftlisten har fullt navn og forkortelser kan de legges til manuelt.

Web of Science, Journal abbreviations

Finn forkortelser, se feks listene her-

se også NLM lister (MEDLINE)

Se ellers hjelp med å lage forkortelser om du ikke finner i noen lister, ISSN fra ISO standard